Letnia oferta

Uzyskaj międzynarodowe zezwolenie dla kierowców 62% zniżki

3-letni pakiet IDP dla $  $

Senegal zdjęcie

Przewodnik jazdy po Senegalu

Senegal to wyjątkowy, piękny kraj. Odkryj to wszystko, jadąc samochodem, gdy otrzymasz międzynarodowe zezwolenie na prowadzenie pojazdu

2021-08-02 · 15 minut

Gorączkowy, kolorowy Senegal jest jednym z najpopularniejszych miejsc w Afryce Zachodniej i jednym z najbezpieczniejszych krajów regionu. Stolica Dakaru to tętniące życiem miasto słynące z tętniących życiem rynków i bogatej kultury muzycznej. Senegal ma oszałamiającą kolonialną architekturę, zaciszne plaże obdarzone światowej sławy miejscami do surfowania i wypełnione dziką przyrodą odległe delty rzek.

Senegal otoczony jest różnymi krajami, takimi jak Mali, Gwinea, Gwinea Bissau i Mauretania. Jest członkiem Unii Afrykańskiej, Wspólnoty Krajów Sahelu-Sahary, Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nazwa Senegalu pochodzi od etykiety „Zenaga”, znanej również jako „Sanhaja”, a nazwa kraju jest powiązana ze słowem „gal”, co oznacza zbiornik wodny.

Jak ten przewodnik może ci pomóc?

Wyjazd do obcego kraju bez znajomości, nawet z niewielką ilością informacji, może prowadzić do nieszczęścia. W tym artykule znajdziesz podstawowe informacje, o których musisz pamiętać przed podróżą do Senegalu. Ten przewodnik zawiera rzeczy, które możesz zrobić w Senegalu na wycieczkę samochodową lub nawet na dłuższy pobyt. Jeśli chodzi o aktualizacje jazdy w Senegalu, ten artykuł zawiera również informacje o międzynarodowym prawie jazdy w Senegalu.

Informacje ogólne

Senegal to kraj położony w Afryce Zachodniej. Jest w pobliżu Północnego Oceanu Atlantyckiego. W stolicy kraju, położonej na wybrzeżu półwyspu Cap-Vert, zwanym Dakarem, mieszka ponad trzy miliony ludzi. Oficjalnym językiem kraju jest francuski, a wielu jego mieszkańców ma ponad trzydzieści rdzennych języków jako lingua franca. Islam jest religią dominującą w Senegalu. Prawie 95,9% mieszkańców to muzułmanie. Promuje kraj, w którym panuje atmosfera postępu i różnorodności.

Lokalizacja geograficzna

Rzeka Senegal ogranicza Senegal na północy i północnym wschodzie, oddzielając go od Mauretanii, Mali na wschodzie, Gwinei i Gwinei Bissau na południu Oceanu Atlantyckiego na zachodzie. Najbardziej wysuniętym na zachód punktem kontynentu afrykańskiego jest półwysep Zielonego Przylądka (Cap Vert). Gambia składa się z wąskiego pasa ziemi, który rozciąga się wzdłuż rzeki Gambia od wybrzeża na wschód do Senegalu i oddziela dzielnicę Casamance w południowym Senegalu.

Naród jako całość podzielony jest na trzy podziały strukturalne:

 • Cypel Wysp Zielonego Przylądka
 • Zachodnia końcówka
 • Południowo-wschodnia i wschodnia część kraju
 • Peryferia starożytnych masywów

Masyw Fouta Djallon jest najwyższym punktem, osiągającym wysokość 1906 stóp. Atlantyckie wybrzeże Senegalu jest pełne piasku i fal, obmywane przez Prąd Kanaryjski. Jak większość kraju, jest niski, z wyjątkiem Półwyspu Zielonego Przylądka, gdzie znajduje się Dakar, jeden z najlepszych portów Afryki.

Języki używane

W Senegalu mówi się około 39 językami, w tym francuskim (językiem urzędowym) i arabskim. Językoznawcy dzielą języki używane w Afryce na dwie grupy: atlantycki i mande.

W zachodniej części kraju na wybrzeżu Atlantyku występują najczęściej używane języki w Senegalu — serer, wolof, diola i fula. Języki Mande znajdują się we wschodniej połowie, w tym Bambara, Malinke i Soninke.

Powierzchnia terenu

Całkowita powierzchnia kraju wynosi 196 190 km2, z czego 192 000 km2 zajmują lądy, a 4190 km2 to woda. Senegal to przybrzeżne państwo Afryki Zachodniej położone 14 stopni na północ od równika i 14 stopni na zachód od pierwszego południka. Senegal ma całkowitą powierzchnię 75.955 mil kwadratowych (196.722 kilometrów kwadratowych), co jest umiarkowanie mniejsze niż amerykański stan Dakota Południowa.

Historia

Senegal był częścią Królestwa Ghany w VIII wieku oraz Królestwa Djolof w rzece Senegal i współczesnego Dakaru w XIII i XIV wieku. Na początku XVI wieku portugalscy kupcy skontaktowali się z nadmorskimi królestwami, stając się pierwszymi z długiej linii „poszukiwanych” imigrantów: wkrótce po nich podążyli Brytyjczycy, Francuzi i Holendrzy, przepychając się, by przejąć kontrolę nad strategicznymi punktami, do których niewolnicy zmierzali do Ameryk są zbierane.

Po uzyskaniu niepodległości w 1960 roku Senegal dołączył do Sudanu Francuskiego, tworząc Federację Mali. Federacja trwała dwa miesiące. Następnie Senegal stał się republiką pod rządami Léopolda Sédara Senghora, międzynarodowego socjalisty i poety, który cieszył się szacunkiem zarówno w kraju, jak i za granicą. Jego zarządzanie gospodarcze nie pasowało jednak do jego słów.

Współczesne dni

W wyborach prezydenckich w marcu 2000 roku, po 25 latach bycia przywódcą opozycji, Abdoulaye Wade wreszcie dostał swoją szansę w wolnych i uczciwych wyborach, gromadząc ogromną część ludności za swoją pełną nadziei kampanią Sopi. Diouf uszanował wolę ludu i pokojowo oddał władzę.

Demokracja senegalska została dodatkowo wzmocniona w następnym roku, kiedy uchwalono nową konstytucję, pozwalającą partiom opozycyjnym na tworzenie i konsolidację roli premiera. W 2002 roku krajem wstrząsnęła ogromna tragedia, gdy MS Joola, prom łączący Dakar ze stolicą Casamance, Ziguinchor, wywróciła się z powodu niebezpiecznego przeciążenia, w wyniku czego zginęło prawie 2000 osób.

Pomimo wysiłków Wade'a, aby ustabilizować gospodarkę i jego (jak dotąd) udanego złagodzenia rebelii Casamance poprzez porozumienie pokojowe z 2004 roku, życie większości ludzi nie uległo znacznej poprawie. Kontrowersyjna decyzja Wade'a o aresztowaniu byłej premier Idrissy Seck w 2005 roku pod zarzutem naruszenia bezpieczeństwa państwa i sprzeniewierzenia funduszy wywołała w kraju burzę politycznej debaty.

Rząd

Pierwsza konstytucja Senegalu została wdrożona w 1963 r. i zrewidowana w marcu 1998 r. Nowa konstytucja, którą wyborcy przyjęli w styczniu 200 r. Od tego czasu została zmieniona, deklarując podstawowe prawa człowieka; godność dla indywidualnej i zbiorowej własności ziemi, wolności ideologiczne, związkowe i religijne; demokracja przedstawicielska i państwo teokratyczne.

Senegal jest republiką wielopartyjną. Konstytucja z 2001 r. przewiduje analogiczne działanie reżimu prezydenckiego – głową państwa i rządu jest prezydent, którego wybierają znaczący przedstawiciele z wyboru, i może być mianowany na dwie siedmioletnie kadencje.

Prezydent mianuje ministrów. Senegal ma system parlamentarny (Zgromadzenie Narodowe) z większością członków bezpośrednio wybranych; pozostali członkowie są wybierani pośrednio. Kadencja wszystkich ustawodawców wynosi pięć lat. Władza sądownicza, wykonawcza i ustawodawcza jest podzielona.

Historia rządu

Senegal jest podzielony na 14 regionów, które dzielą się na departamenty i okręgi. Każdą częścią zarządza gubernator, którego rolą jest koordynacja i pomoc dwóch zastępców gubernatorów, jednego w zakresie administracji, a drugiego w zakresie rozwoju.

Sejmiki regionalne, których uprawnienia zostały zwiększone w 1996 roku, składają się z rad ogólnych odpowiedzialnych za lokalne podatki. W każdym departamencie prefekt reprezentuje republikę, podobnie jak ministrowie. Istnieją również autonomiczne gminy miejskie. Wybrana rada gminy zarządza Dakarem.

Cały system w Senegalu jest sprawowany przez Biuro Polityczne, Radę Stanu, Sąd Kasacyjny, Trybunał Obrachunkowy oraz sądy i trybunały. Senegal posiada również system Sądu Najwyższego, którego członkowie są wybierani do Zgromadzenia Narodowego. High Court prowadzi dochodzenie w sprawie przestępstw popełnionych przez urzędników państwowych podczas wykonywania ich obowiązków rządowych.

Turystyka

W 2000 r. wpływy w wysokości 96,8 mld FCFA (129 mln USD) uplasowały sektor turystyki w Senegalu na drugim miejscu pod względem rybołówstwa, orzeszków ziemnych i fosforanów. Sektor turystyki generuje 12 000 lokalnych miejsc pracy i 18 000 pośrednio, przyczyniając się do 2,5% PKB. Współczesna historia pokazuje, że branża rozwija się i traci również biznesy na szerokim rynku międzynarodowym i regionalnym.

Senegal polega na turystyce, która przyczynia się do generowania dochodów, produktywności i generowania podatków, rozwoju regionalnego, wzrostu i zmniejszania ubóstwa. Zwiększa liczbę przedsiębiorstw w stanie, tworząc środowisko dla solidnych ram regulacyjnych dotyczących turystyki. Wzmacnia dialog między przemysłem, rządem i lokalnymi interesariuszami oraz buduje ogólnorządowy konsensus w sprawie zalet ekspansywnego przemysłu turystycznego.

Często zadawane pytania dotyczące IDP

Niektóre kraje mogą wymagać międzynarodowego prawa jazdy, aby przetłumaczyć ważne prawo jazdy i rozwiązać bariery językowe między tobą a funkcjonariuszem policji drogowej. Oto kilka rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o międzynarodowe prawo jazdy w Senegalu .

Czy lokalne prawo jazdy jest ważne w Senegalu?

Cudzoziemcy z ważnym lokalnym prawem jazdy i IDP mogą podróżować do Senegalu przez sześć miesięcy. Chociaż IDP zawiera Twoje imię i nazwisko oraz informacje o kierowcy, nie zastępuje rodzimego prawa jazdy. Nie możesz używać IDP wyłącznie do transakcji w kraju, ponieważ jest to tylko tłumaczenie twojego lokalnego prawa jazdy, a nie odpowiedni zamiennik. Z drugiej strony obywatele krajów, w których prawa jazdy wydawane są w języku francuskim, mogą prowadzić pojazd na podstawie krajowego prawa jazdy przez okres jednego roku.

Czy potrzebuję IDP w miastach w Senegalu?

Jeśli jesteś obywatelem posiadającym krajowe prawo jazdy w języku francuskim, możesz jeździć po miastach Senegalu przez lata. Jednak dla obywateli i turystów, których lokalne prawo jazdy nie jest w języku francuskim, musisz uzyskać międzynarodowe prawo jazdy, aby prowadzić pojazd w Senegalu.

Jeśli musisz zostać dłużej, możesz przedstawić swoje międzynarodowe prawo jazdy w Senegalu jako wymóg senegalskiego prawa jazdy. Twój IDP będzie stanowić tłumaczenie twojego lokalnego prawa jazdy. Pomoże Ci pokonać bariery językowe ze strony władz. Jednak będzie ważne tylko w przypadku posiadania prawa jazdy.

Czy potrzebuję IDP w dzielnicach Senegalu?

Chociaż nie udało Ci się jeszcze uzyskać lokalnego prawa jazdy w Senegalu, Twoje międzynarodowe prawo jazdy w Senegalu pomoże władzom senegalskim w punktach kontrolnych zrozumieć, że możesz jeździć w granicach Senegalu. Twoje międzynarodowe prawo jazdy w Senegalu będzie stanowić Twoje zezwolenie na prowadzenie działalności i korzystanie z pobytu w jego dzielnicach w niektórych lokalizacjach.

Jazda po drogach powiatowych Senegalu może być inna i mniej rygorystyczna niż drogami krajowymi, ale nadal musisz uzyskać międzynarodowe prawo jazdy na drogach powiatowych. Senegal wymaga międzynarodowego prawa jazdy dla wszystkich podróżnych. Jeśli nie chcesz otrzymać IDP, musisz zrobić dodatkowy krok, aby uzyskać prawo jazdy zatwierdzone przez władze Senegalu. Pomocne byłoby posiadanie międzynarodowego prawa jazdy wydanego przez International Drivers Association.

Czy IDP zastępuje rodzime prawo jazdy?

IDP nie zastępuje twojego prawa jazdy, ponieważ jest tłumaczeniem twoich danych dotyczących jazdy. Pamiętaj, że IDP nie jest licencją. Nie możesz samodzielnie korzystać z IDP podczas jazdy w Senegalu, więc musisz zawsze mieć przy sobie prawo jazdy.

Wynajem samochodu w Senegalu

Jazda po Senegalu może być przyjemniejsza dzięki wypożyczalniom samochodów. Wynajem samochodu może być stresujący, szczególnie dla osób podróżujących po raz pierwszy. Przed wynajmem samochodu należy wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak budżet i warunki drogowe. W Senegalu wypożyczalnie starają się utrudnić Ci wrażenia z jazdy, oferując wyjątkowe udogodnienia i dobrze utrzymane pojazdy.

Wypożyczalnie samochodów

Istnieje wiele wiodących wypożyczalni samochodów w Senegalu, a firmy wynajmujące samochody oferują rozsądne stawki oprócz doskonałej obsługi klienta. Wiele z nich wprowadza do floty pojazdy najlepszych marek, aby w pełni wykorzystać Twoje potrzeby w zakresie mobilności w Senegalu.

W Senegalu istnieje wiele wypożyczalni samochodów oferujących szeroki wybór samochodów od najlepszych producentów pojazdów na całym świecie. W zależności od budżetu możesz wybierać od ekonomicznych do luksusowych modeli samochodów w różnych stylach. Będziesz mieć swobodę decydowania o tym, co pasuje do Twojej łodzi, od samochodów kompaktowych po vany, a nawet kabriolety. W miarę jak świat staje się cyfrowy, możesz zdecydować się na rezerwację online lub przez telefon.

Wycieczki po Senegalu wymagają, aby większość wynajmowanych samochodów to Landcruisery, pojazdy kompaktowe 4x4, a nawet luksusowe samochody idealne na plaże i wycieczki po wyspach. Europcar to najlepsza opcja jako pierwsza wypożyczalnia samochodów, która wprowadziła zieloną politykę, jeśli chcesz wynajmować ekologiczne samochody. Najczęściej wynajmowane pojazdy w Europcar to SUV-y i vany. Dodatki, takie jak nawigacja GPS i foteliki dla niemowląt, są dostępne w Avis Rent A Car.

Wymagane dokumenty

Wynajem samochodu Senegal jest łatwym procesem, zwłaszcza jeśli masz ważne prawo jazdy. Musisz okazać swoje międzynarodowe prawo jazdy wydane w Senegalu w biurze wypożyczalni samochodów, wraz z innymi wymaganiami, takimi jak paszport, wiza i oczywiście numer kontaktowy. Międzynarodowe prawo jazdy można uzyskać na naszej stronie internetowej International Driver's Association. Do płatności potrzebna jest również karta kredytowa.

Typy pojazdów

W Dakarze istnieje kilka rodzajów taksówek, takich jak taxi-calando, taxi-brousse i szybkie pojazdy. Kombi znane jako „siedem lokalizacji” są najczęstszym środkiem transportu publicznego wśród mieszkańców, ponieważ siedem osób może być jednocześnie zapakowane do samochodów. Możesz wypożyczyć różne samochody, takie jak SUV-y, samochody kompaktowe 4x4, Landcruisery, autobusy, a nawet taksówki wodne.

Koszt wynajmu samochodu

W Senegalu wypożyczenie samochodu kosztuje 33 USD dziennie. Opłata za wynajem jest uzależniona od rodzaju wynajmowanego samochodu, kosztu samochodu i ubezpieczenia. Na cenę wynajmu wpływa również dostępność dodatkowego sprzętu i usług. Wypożyczalnia samochodów zapewnia opcjonalne dodatki do pojazdów kempingowych, takie jak sprzęt kempingowy i urządzenie elektryczne. Inne opcjonalne usługi obejmują foteliki dla niemowląt, system nawigacji i WiFi. Ceny wynajmu każdej formy pojazdu, który możesz wynająć w Senegalu, są szacowane tutaj:


 • Kompaktowy - 33,00 USD/dzień
 • Ekonomiczny - 35,00 USD/dzień
 • Van pasażerski - 49,00 USD/dzień
 • Średniozaawansowany - 60,00 USD/dzień
 • Mini — 63,00 USD/dzień
 • Pełny rozmiar - 70,00 USD/dzień
 • Standardowy - 75,00 USD/dzień
 • SUV klasy premium — 78,00 USD/dzień
 • Średni SUV - 84,00 USD/dzień
 • Pickup - 95,00 USD/dzień
 • Premia - 99,00 $/dzień
 • Intermediate Station Wagon - 135 USD/dzień

Wymagania wiekowe

Minimalny wiek wymagany do wypożyczenia samochodu to 23 lata. Ze względu na liczne doniesienia o wypadkach spowodowanych przez młodych kierowców, istniejące wypożyczalnie samochodów zazwyczaj niechętnie zezwalają kierowcom poniżej 21 roku życia na wynajem samochodu. W przypadku kierowców poniżej 25 roku życia niektóre wypożyczalnie samochodów wymagają również opłaty za niepełnoletni kierowca.

Koszt ubezpieczenia samochodu

Dla nowicjuszy jazda w zróżnicowanym kraju może być trochę przerażająca. Ubezpieczenie zapewnia kierowcom poczucie bezpieczeństwa podczas poruszania się po nowych drogach, dlatego wybór wypożyczalni samochodów, która oferuje ubezpieczenie w pakiecie, jest niezbędny. Wiele wypożyczalni samochodów zapewnia ubezpieczenie samochodu przy pobieraniu opłat. Jeśli wynajmujesz samochód bez zabezpieczonego ubezpieczenia od wypożyczalni samochodów, lepiej zabezpieczyć swój pojazd.

Polisa ubezpieczenia samochodu

Wypożyczalnie samochodów mogą obejmować ubezpieczenie od strat z tytułu szkód (LDW), ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (PAI), dodatkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (SLI), plan awaryjny i rozszerzoną pomoc drogową. Jeśli pojazd zostanie zniszczony lub skradziony, zrzeczenie się odpowiedzialności za straty z tytułu szkód zwalnia Cię z odpowiedzialności finansowej. Kiedy Ty i Twoi pasażerowie ulegniesz wypadkowi, PAI zapewnia odszkodowanie medyczne.

Przepisy drogowe w Senegalu

W Senegalu przestrzeganie zasad jazdy zapobiega wypadkom i zranieniu pieszych i zwierząt. Musisz zapoznać się z przepisami prawa jazdy, aby uniknąć kolizji lub nieprzyjemnych sytuacji z policją, zanim spróbujesz prowadzić samochód w obcym kraju. Niektóre wskazówki mogą być dla Ciebie nowe, ale przyzwyczajenie się do nich jest wygodne podczas podróży do Senegalu.

Ważne przepisy

Koniecznie zapoznaj się z najważniejszymi przepisami obowiązującymi w kraju, zanim zaczniesz docierać na drogi Senegalu. Nieprzestrzeganie tych przepisów może prowadzić do poważnych konsekwencji. Konsekwencją mogą być kary, grzywny lub, co gorsza, obrażenia i śmierć. Poniżej znajdują się odpowiednie przepisy, które musisz przyjąć.

Jazda po pijanemu

Senegal nie nakłada przepisów dotyczących limitów alkoholu we krwi zarówno na mieszkańców, jak i turystów. Dlatego jasne jest, że nie ma przepisów dotyczących jazdy po pijanemu. Jak wiecie, wypadki drogowe są powszechnie spowodowane jazdą pod wpływem alkoholu i będzie lepiej, jeśli nadal nie prowadzisz samochodu, na wypadek, gdybyś pił alkohol. Pamiętaj, że pod wpływem alkoholi skraca się czas reakcji i koncentracji, zwłaszcza gdy wzrasta poziom alkoholu we krwi.

Istnieje wiele doniesień o ofiarach śmiertelnych i losowej liczbie wypadków dotyczących kierowców, którzy jechali pod wpływem alkoholu. Ten szkodliwy nawyk wpływa na duży odsetek wypadków drogowych na świecie. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i pamiętaj, że te wypadki wpływają na Twoje międzynarodowe prawo jazdy podczas jazdy w Senegalu w celu śledzenia.

Kierunkowskazy na skrzyżowaniu

Oto kilka przypomnień o skręcaniu w kierunkowskazy na skrzyżowaniu w Senegalu. Praktyki te pomogłyby Ci w płynnej i bezproblemowej podróży po kraju.

 • ZIELONY SYGNAŁ I STRZAŁKA : Możesz wykonać bezpieczny skręt z zieloną strzałką skierowaną w prawo lub w lewo; nadjeżdżające samochody, motocykle i piesi są zatrzymywani przez czerwone światło tak długo, jak świeci się zielony wskaźnik. Pozwól wszystkim pojazdom, rowerom lub pieszym pozostającym na skrzyżowaniu przejść przez. Zanim jakikolwiek nadjeżdżający samochód stanie się zagrożeniem, możesz skręcić w lewo TYLKO, jeśli masz wystarczająco dużo miejsca, aby ukończyć skręt.
 • ŻÓŁTY SYGNAŁ I STRZAŁKA : Zatrzymaj się, gdy zobaczysz żółte światło, jeśli możesz to zrobić bezpiecznie. Uważaj na pojazdy, które mogą dotrzeć do skrzyżowania, gdy zmieni się światło, jeśli nie możesz się zatrzymać. Migająca żółta lampka sygnalizacyjna ostrzega, aby zachować ostrożność. Zwolnij i bądź bardzo czujny. Żółta strzałka oznacza, że wkrótce pojawi się podświetlona czerwona strzałka. Zatrzymaj się, jeśli jeszcze nie jesteś na skrzyżowaniu.
 • CZERWONY SYGNAŁ I STRZAŁKA: Czerwone światło sygnału oznacza zatrzymanie. Dopiero po zahamowaniu i ustąpieniu przechodniom i samochodom na swojej drodze można wykonać skręt w prawo na czerwonym świetle. Nie skręcaj, gdy wyświetlany jest znak NIE WŁĄCZAJ CZERWONEGO. Czerwona strzałka oznacza STOP, zanim pojawi się zielony sygnał lub zielona strzałka. Nie można wykonać skrętu przeciwko czerwonej strzałce. Migająca czerwona lampka sygnalizacyjna oznacza prawie to samo, co znak stopu: STOP! Kontynuuj w bezpiecznym miejscu i przestrzegaj zasad pierwszeństwa po zatrzymaniu.
Upewnij się, że Ty i Twój pojazd jesteście w dobrym stanie przed rozpoczęciem jazdy.

Upewnij się, że Twój samochód jest w dobrym stanie przed jazdą w Senegalu. Jeśli jest w odpowiedniej formie, sprawdź lusterka, szyby i opony. Zawsze miej przy sobie paszport, dokumenty ubezpieczeniowe, lokalne prawo jazdy, międzynarodowe prawo jazdy w Senegalu do weryfikacji. Jeśli nie okażesz ważnego prawa jazdy, zostaniesz ukarany grzywną za nielegalną jazdę. Wyśpij się przed podróżą, aby zapobiec zmęczeniu.

Dodatkowe informacje

Aby ubiegać się o międzynarodowe prawo jazdy w Senegalu, do złożenia wniosku potrzebny jest numer kontaktowy wraz ze zniżką podatkową za bieżący rok, ważne prawo jazdy i dokument tożsamości. Władze na punktach kontrolnych będą wymagane przez kierownictwo, zwłaszcza gdy przekraczasz granice z Senegalu do innego kraju, więc upewnij się, że zawsze masz je pod ręką.

Przepisy dotyczące pasów bezpieczeństwa

Pasy bezpieczeństwa mogą być zapinane wyłącznie przez osoby podróżujące na przednich siedzeniach pojazdu w Senegalu. Sugerujemy, aby w przypadku zamontowania pasów z tyłu samochodu każdy pasażer miał je założyć dla ochrony. Wydaje się, że w Senegalu nie ma przepisów dotyczących bezpiecznego transportu nieletnich, więc to rodzice są odpowiedzialni za zagwarantowanie, że dzieci są bezpieczne w samochodzie.

Większość kierowców-rodziców w Senegalu nie rozumie kwestii fotelików dziecięcych. Foteliki dla dzieci zmniejszają ryzyko obrażeń dzieci poniżej dziesiątego roku życia, zwłaszcza podczas nagłych przerw. Dopóki dziecko nie osiągnie co najmniej 135 centymetrów wzrostu, należy używać fotelików dla dzieci tam, gdzie pas bezpieczeństwa dla dorosłych może je ostatecznie chronić.

Ogólne standardy jazdy

Jeśli jedziesz do Senegalu, niezbędna jest znajomość standardów jazdy, aby zrozumieć, czego zwykle używają i robią miejscowi podczas jazdy w regionach Senegalu. Mieszkańcy Senegalu, w zależności od wyboru, korzystają z pojazdu ręcznego lub automatycznego. Model auta ma swoje wady i zalety, więc od Ciebie zależy jaki samochód wybierzesz. Jeśli nie masz pewności, czy jedziesz samochodem ręcznym po zagranicznej drodze, wybierz automatyczną skrzynię biegów.

Ograniczenia prędkości

Ofiary śmiertelne na drogach w Senegalu, zwłaszcza wśród młodych kierowców, są częstą przyczyną. Podczas jazdy w Senegalu należy przestrzegać ograniczeń prędkości, ponieważ w całym regionie dominują ostre zakręty i wzniesienia. Jazda poniżej dozwolonej prędkości daje wystarczająco dużo czasu, aby zareagować na kolizję i ją zatrzymać. Ryzyko śmiertelne i grzywny nie są warte pośpiechu szybkiej jazdy.

Ograniczenie prędkości wynosi 50 km/h na obszarach miejskich, natomiast ograniczenie prędkości to 90 km/h na obszarach wiejskich. W przypadku samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500 kilogramów prędkość nie powinna przekraczać 90 km/h. Drogi w Senegalu są słabo oświetlone i intensywnie uczęszczane; z wielu dróg mogą korzystać tylko pojazdy z napędem na cztery koła w porze deszczowej.

Wskazówki dojazdu

Samochody powinny traktować priorytetowo ruch skręcający w prawo, z wyjątkiem ronda, gdzie obowiązuje pierwszeństwo przejazdu dla pojazdów już w toku. O ile kierowca nie korzysta z urządzeń „hands-free”, senegalskie prawo zabrania używania telefonów komórkowych podczas jazdy. Zarówno motocykle, motorowery, skutery, jak i kierowcy/kierowcy motocykli oraz pasażerowie muszą mieć kaski ochronne. Możesz wjechać do kraju przez Mali do Senegalu, wykonując następujące czynności:


 1. Udaj się do RN24 do regionu de Kayes.
 2. Jedź N24 do Kedougou, aż dotrzesz do Saraya Rd w Kegougou w Senegalu.
 3. Jedź N7 i N1 do Rue 14 w Dakarze, a następnie skręć w zjazd jeden z N1.
 4. Idź prosto z Rue 14 do Rue CO39. Dotrzesz do Colobane w Senegalu.

Znaki drogowe

Senegal ma małe sygnały drogowe, które są drastycznie różne w innych krajach i można je zobaczyć tylko na niektórych obszarach na obrzeżach iw stolicy. Przydatne byłoby ich rozpoznanie, aby zapobiec niepożądanym wykroczeniom drogowym i potencjalnemu cofnięciu międzynarodowego prawa jazdy na mapach Senegalu. Oglądaj filmy z jazdy w Senegalu, aby dowiedzieć się więcej. Oto sześć popularnych znaków drogowych:

 1. Znaki wydajności : Znaki zatrzymania są podobne, ale używane w mniej ryzykownych warunkach. Znaki ustąpienia, używane na pasywnych skrzyżowaniach lub rondach, pomagają utrzymać ruch, jednocześnie umożliwiając kierowcom przejeżdżanie przez różne kierunki.
 2. Znaki stopu: Spośród wszystkich znaków drogowych są prawdopodobnie najbardziej kultowymi. W tym, jak znak stop jest zauważony i zrozumiany, ważna jest zarówno forma, jak i kolor. Żaden inny ruch nie ma kształtu ośmiokąta i żadna inna postać nie ma koloru czerwonego. Jest to osiągane ze względu na wartość znaku stopu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 3. Znaki ograniczenia prędkości : Znaki są niezbędnymi znakami kontroli ruchu i różnią się w zależności od konkretnego stanu, w którym podróżujesz, w zależności od ograniczenia. Czasami podczas podróży ulicami osiedlowymi nie widać znaków ograniczenia prędkości. Dzieje się tak dlatego, że bezpieczna prędkość dla większości obszarów mieszkalnych to 40 kilometrów na godzinę, a kierowcy, którzy zdają egzaminy na prawo jazdy, znają tę zasadę.
 4. Znaki dla pieszych : Dla każdej osoby, która może iść lub biec przed swoim samochodem, kierowcy stojący naprzeciwko znaku przejścia dla pieszych powinni być czujni. Znaki na przejściach dla pieszych ostrzegają o obszarach o dużym natężeniu ruchu pieszych, dzięki czemu kierowcy mogą w krótkim czasie zaplanować zwolnienie lub zatrzymanie.
 5. Znaki zakazu zawracania: Na skrzyżowaniach nie ma znaków zawracania, które wskazują, że kierowcy nie wolno prawnie zawracać (zawracać na drodze w przeciwnym kierunku).
 6. Znaki bez rowerów : W przypadku stref dla pieszych i obszarów zabaw ten znak jest OK. Ustanawiając zasady, zapobiega to przekraczaniu przez rowery deptaków lub narażaniu dzieci na niebezpieczeństwo. Aby upewnić się, że wszyscy wiedzą, że rowery nie są dozwolone, umieszczane są znaki zakazu rowerów.

Prawo drogi

Prawo pierwszeństwa odnosi się do zasad ustępowania pierwszeństwa na drodze. Każdy, kto ma pierwszeństwo, ma pierwszeństwo w przejściu na drogę. W większości krajów obowiązują te same zasady dotyczące tego, kto ma pierwszeństwo, w tym w Senegalu. Pojazdy uprzywilejowane, takie jak karetka pogotowia lub wóz strażacki, mają pierwszeństwo w sytuacjach awaryjnych. Z drugiej strony piesi mają pierwszeństwo na przejściach dla pieszych.

Prawo pierwszeństwa przejazdu staje się precyzyjne, jeśli chodzi o skrzyżowania, każdy punkt, w którym jedna droga przecina drugą. Ulice boczne, zjazdy z autostrady, skrzyżowania i ronda mogą stanowić kilka przykładów zakrętów. Twoje szanse na kolizję wzrastają z powodu istnienia skrzyżowań (kolizje na skrzyżowaniach stanowią 35 procent zarejestrowanych wypadków), więc musisz postępować ostrożnie.

Legalny wiek jazdy

Uzyskanie międzynarodowego pozwolenia na kierowcę w Senegalu, aktualizacja pełnoletności jest korzystna. Musisz mieć 18 lat, aby mieć dostęp do lokalnego kierowcy i swojego IDP. W Senegalu miejscowi mogą jeździć, gdy mają 16 lat, ale obcokrajowcy mogą wypożyczać samochody tylko w wieku 23 lat. W Senegalu młodym kierowcom jazda może być nieco trudna, głównie jeśli nie poruszali się po drogach gruntowych.

Wypróbowanie naturalnego safari w stanie może być atrakcyjne, szczególnie jeśli jesteś młody, ale ze względu na bezpieczeństwo wszystkich najlepiej jest pozwolić, aby prowadził za Ciebie doświadczony dorosły. Nieodpowiedzialna jazda wywołana entuzjazmem i energią zagraża nie tylko Twojemu bezpieczeństwu w Senegalu, ale także bezpieczeństwu pieszych, pasażerów, a nawet zwierząt podczas jazdy.

Przepisy dotyczące wyprzedzania

Mijanie innych samochodów może być ryzykowne. Problem z wyprzedzaniem polega na ocenie przestrzeni potrzebnej do bezpiecznego zakończenia operacji. Korzystając z naszych autostrad, zasada minimalnej odległości przejazdu pomaga zapewnić bezpieczeństwo rowerzystom i kierowcom. Aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo, wszyscy muszą szanować swoją przestrzeń.

Wyprzedzanie pasów jedno- i wielopasmowych niesie ze sobą ryzyko i wymaga szczególnej ostrożności. Nie wyprzedzaj i poczekaj, aż będzie lepiej, jeśli masz jakieś pytania. Oto, co możesz zrobić podczas wyprzedzania:

 • Upewnij się, że droga przed Tobą jest wolna i że masz wystarczająco dużo miejsca, aby ją wyprzedzić. Sprawdź boczne uliczki i inne pasy, aby upewnić się, że podczas wyprzedzania nic nie wejdzie w tę przestrzeń
 • Sygnalizuj wszelkie zmiany w miejscu wystarczająco długo, aby dać innym odpowiednie powiadomienie
 • Przed zmianą położenia pasa sprawdź lusterka i martwe pola pod kątem motocykli i innych pojazdów.

Strona kierowcy

O ile kierowca nie korzysta z urządzeń „hands-free”, senegalskie prawo zakazuje korzystania z telefonów komórkowych podczas jazdy. Zarówno motocykle, motorowery, skutery, jak i kierowcy/kierowcy motocykli oraz pasażerowie muszą mieć kaski ochronne. Jazda po mapach Senegalu może być trudna, ponieważ wielu kierowców nie przestrzega zasad. Senegal korzysta z technologii ruchu prawostronnego. Pojazdy powinny mieć pierwszeństwo w ruchu jadącym z prawej strony, z wyjątkiem ronda, gdzie obowiązuje pierwszeństwo przejazdu dla samochodów znajdujących się już na obwodnicy.

Etykieta jazdy w Senegalu

W zróżnicowanym narodzie spotkają cię nieprzewidziane okoliczności. Możesz uzyskać kilka zmarszczek brwi i spojrzeń bez zrozumienia etykiety napotkanej w konkretnej sytuacji. Co gorsza, możesz wpaść w kłopoty zarówno sobie, jak i innym osobom. Zapobiegaj tym efektom. Jeśli jedziesz teraz po Senegalu, ważne jest, aby wiedzieć, co zrobić w konkretnej sytuacji.

Awaria samochodu

Awarie samochodu mogą wystąpić w każdej chwili, zwłaszcza w samochodach, które nie są dobrze utrzymane. Mimo że wypożyczane samochody z istniejących wypożyczalni są rutynowo sprawdzane, awarie samochodów nie są nie do pokonania. Spróbuj zjechać pojazdem z drogi, jeśli pojazd się zepsuje. Postaraj się zbliżyć samochód do lewej strony pasa, z dala od skrzyżowań, mostów i zakrętów, jeśli nie jest to możliwe.

Możesz ostrzec innych kierowców, umieszczając odblaskowy trójkąt ostrzegawczy nie mniej niż 30 metrów za pojazdem i kolejny trójkąt ostrzegawczy. Nawet aby ostrzec pasażerów, używaj świateł awaryjnych. Aby zjechać pojazdem z pasa, możesz skontaktować się z firmą świadczącą usługi pomocy drogowej i holowniczej. Aby uniknąć możliwości potrącenia przez przejeżdżające samochody, poczekaj w bezpiecznej pozycji na pasie.

Pytanie o wskazówki

Nigdy nie lekceważ wpływu swojego pierwszego wrażenia na inne osoby, gdy pytasz o wskazówki dojazdu w Senegalu. W różnych kulturach istnieją różne obyczaje, stąd różne gościnności, zwłaszcza w miejscach publicznych.

Dlatego ważne jest, abyś zawsze zwracał się do nieznajomego szybkim „przepraszam” lub „przepraszam”, zanim to zrobisz, gdy pytasz o drogę. Natychmiastowe „Cześć”, „Cześć” lub „Czy mogę zadać ci pytanie?” może, w zależności od kontekstu, wywoływać różne reakcje, a nawet odpędzać ludzi.

Wypadki samochodowe spowodowane przekroczeniem prędkości są powszechne w Senegalu, gdzie większość z nich dotyczy samochodów prywatnych. Brak obowiązującego prawa ograniczenia maksymalnej prędkości dla każdego pojazdu jest jedną z prawdopodobnych przyczyn wypadków samochodowych. Poza tym drogi poza ośrodkami miejskimi, uznając, że są one słabo rozwinięte, nie są przystosowane do jazdy z dużą prędkością.

Punkty kontrolne

Na drogach Senegalu funkcjonują kontrole bezpieczeństwa. Rzadko organizowana jest lokalna policja, wojsko, służby celne, imigracyjne i drogowe. Możesz znaleźć wiele punktów kontrolnych w promieniu jednej lub dwóch mil od siebie, niezależnie od tego, czy prowadzisz swój pojazd, czy wynajęty samochód. Każdy może zająć trochę czasu, tym bardziej, jeśli zażądają przeszukania Twojego pojazdu.

Nie panikuj, jeśli uważasz, że to nieoficjalny punkt kontrolny, ale bądź czujny. Poinformuj policję o sytuacji i podaj lokalizację punktu kontrolnego. Nie oddawaj swoich dokumentów w punkcie kontrolnym personelowi nieumundurowanemu. Nie dopuść do konfliktu nieumundurowanego zespołu i poczekaj, aż policja rozwiąże sytuację.

Inne wskazówki

Oprócz awarii samochodów, postojów policyjnych i punktów kontrolnych musisz także wiedzieć, co robić w razie wypadku. Wiedza o tym, co robić, przygotowuje Cię psychicznie i pomaga się uspokoić, aby znaleźć rozwiązanie problemu. Poniżej znajdują się inne wskazówki, jak poprawić swoją etykietę jazdy w Senegalu.

Co się stanie, jeśli uczestniczę w wypadku?

Jeśli jesteś ranny w wypadku, w którym ktoś został ranny, zgłoś wypadek natychmiast, nie później niż w ciągu dwunastu godzin, na najbliższy posterunek policji i podaj drugiej osobie swoje imię i nazwisko oraz adres. Jak najszybciej wezwij karetkę. Nie próbuj samodzielnie rozwiązać problemu i pozwól władzom zidentyfikować, co się stało i kto jest odpowiedzialny za szkody.

Nie musisz dzwonić na policję, jeśli nikt nie jest ranny, ale musisz podać odpowiednim władzom swoje imię i nazwisko, adres i numer identyfikacyjny. Ostrzeż innych kierowców o szlabanie, jeśli zatrzymasz się, aby pomóc w wypadku. Aby zwolnić lub włączyć światła awaryjne, możesz pomachać kierowcom. Zadzwoń do władz i podaj miejsce wypadku oraz numer identyfikacyjny pojazdu

Warunki jazdy w Senegalu

Teraz, gdy znasz już zasady i etykietę jazdy w Senegalu, poznanie sytuacji i warunków drogowych w tym kraju będzie dla Ciebie wielką zaletą. Znajomość warunków jazdy pomoże Ci być gotowym na różne okoliczności, które możesz napotkać na drodze. Zrozumienie warunków jazdy sprawia, że jesteś w obcym kraju bardziej czujny i świadomy podczas jazdy.

Statystyki wypadków

Zidentyfikowane jako podstawowa przyczyna śmierci, wypadki drogowe odpowiadają za prawie 4237 zgonów w Senegalu. To około 1 na 19 zgonów w Senegalu. Każdego dnia w wyniku kolizji drogowych ginie około 12 osób, z czego jeden koniec średnio co 3 godziny.

Według najnowszych danych WHO opublikowanych w 2018 r., zgony w Senegalu w wypadkach drogowych stanowiły 4 555 lub 5,47 procent wszystkich ofiar śmiertelnych. Senegal zajmuje 13. miejsce na świecie, ponieważ wskaźnik śmiertelności skorygowany względem wieku wynosi 41,54 na 100 000 osób.

Wypadki samochodowe spowodowane przekroczeniem prędkości są powszechne w Senegalu, gdzie większość z nich dotyczy samochodów prywatnych. Brak narzuconych maksymalnych ograniczeń prędkości dla każdego pojazdu na mocy obowiązującego prawa jest jedną z prawdopodobnych przyczyn wypadków samochodowych. Poza tym drogi poza ośrodkami miejskimi, uznając, że są one słabo rozwinięte, nie są przystosowane do jazdy z dużą prędkością.

Zwykłe pojazdy

Standardowe pojazdy, które zobaczysz w Senegalu to sedany i SUV-y, szczególnie na obszarach miejskich. Poza głównymi miastami na drogach często można spotkać ciężarówki i motocykle. W 2017 roku w Senegalu zarejestrowano około miliona samochodów. Oto modele samochodów:

 • Ford Focus Citroen C3
 • Hyundai Tucson
 • Megane Hyundai
 • Peugeot 206
 • Peugeot 307
 • Peugeot 308
 • Santa Fe Peugeot 407
 • Toyota RAV4

Drogi płatne

Zatłoczenie dróg od dziesięcioleci jest przeszkodą ekonomiczną w Senegalu, zwłaszcza wokół stolicy Dakaru, gdzie mieszka ponad 2 miliony ludzi. Sprawiało to bóle głowy osobom dojeżdżającym do pracy i utrudniało poruszanie się po świecie. Ekonomiści szacują, że słaba infrastruktura drogowa kosztowała Senegal około 4,6 procent rocznego wzrostu PKB.

Dakar i jego peryferyjne dzielnice oraz połączenie stolicy z nowym międzynarodowym portem lotniczym i turystycznymi obszarami nadmorskimi z najnowszymi budynkami transportowymi, dwa ostatnie projekty drogowe finansowane przez IFC rozwiązały ten problem. Początkowo IFC pełniło rolę głównego organizatora i globalnego organizatora 260 milionów dolarów (230 milionów euro) płatnych dróg drogowych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Zainaugurowana w 2013 roku przez SENAC, spółkę koncesyjną założoną przez Eiffage.

W drugiej fazie IFC i SENAC podpisały w 2014 r. umowę o dofinansowanie rozbudowy płatnej drogi Dakar o 17 kilometrów (10,5 mil), aby połączyć stolicę z nowym międzynarodowym portem lotniczym i nadmorskimi obszarami turystycznymi wzdłuż wybrzeża Senegalu. Oczekuje się również, że ułatwi tranzyt między Dakarem a trzecim co do wielkości miastem na świecie, Thiès.

Sytuacja na drodze

Zwiększenie krajowego funduszu rezerw na infrastrukturę do poziomu krajów o średnich dochodach może zwiększyć roczny wzrost o około 2,7 punktu procentowego. W niektórych obszarach Senegal poczynił znaczne postępy. Senegal wzmocnił także instytucjonalne ramy drogowe, tworząc Fundusz Drogowy Drugiej Generacji (FERA). Udało mu się również uzyskać koncesję na płatne drogi dla Dakaru.

Senegalowi udało się wprowadzić prywatny udział w wytwarzaniu energii elektrycznej. Kraj jest na dobrej drodze do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju (MCR) w zakresie lepszej wody. W sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Udało się również uzyskać koncesję na płatną autostradę Dakar-Diamniadio.

Przejazd przez terytoria Senegalu jest teraz bezpieczny i możliwy. W pełni doświadczysz postępu i rozwoju tego afrykańskiego kraju. Upewnij się, że masz przy sobie międzynarodowe prawo jazdy, aby uniknąć niepożądanych trudności i bezproblemowej podróży.

Kultura jazdy

Senegal jest uznawany za jeden z najbezpieczniejszych krajów Afryki Zachodniej. Senegal wydaje się być bezpiecznym, bezproblemowym celem podróży od stosunkowo niskiego poziomu chorób i przestępstw do populacji znanej z tego, że jest najbezpieczniejszymi i gościnnymi obywatelami.

Demokratyczny naród z pogodną i gościnną ludnością, podróżujący do iz Senegalu, jest bezpieczniejszy niż większość innych krajów w regionie. Odwiedzający, tacy jak Ty, do narodu „Teranga” (co oznacza dosłownie „gościnność” w języku Wolof) będą mieli satysfakcjonujące i bezpieczne wrażenia z podróży, zwłaszcza jeśli pójdą w ślady.

Zwykle dają transmisje, jeśli droga jest wolna, abyś mógł ją przejechać. Używają swojej komunikacji zwrotnej, aby wysyłać sobie nawzajem wiadomości. Senegalczycy również skrupulatnie przestrzegają zasad Give Way, więc rzadko dochodzi do kłótni z kierowcą z powodu zasad. Chociaż przepisy drogowe nie są tak surowe jak w innych krajach, nadal można wyrażać drogę z Senegalczykami.

Inne wskazówki

Niezbędna jest również znajomość innych zagadnień związanych z warunkami jazdy w kraju, takich jak jednostka używana do znaków ograniczenia prędkości i jazdy w nocy. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby dowiedzieć się więcej o innych przydatnych wskazówkach podczas jazdy w Senegalu.

Czy używają Kph czy Mph?

Kph i Mph to jednostki używane do wyświetlania ograniczeń prędkości, w zależności od kraju pochodzenia. Podobnie jak 81% świata, Mali używa systemu metrycznego do pomiaru. Dlatego używają kilometrów na godzinę do pomiaru prędkości. Pomiary w kilometrach na godzinę mogą być dość mylące dla kierowców z krajów stosujących mile na godzinę jako pomiary prędkości. Tylko 9 procent świata korzysta z pomiaru mil na godzinę.

Wskaźnik poziomu paliwa w wynajętym samochodzie pomoże ci określić prędkość w km/h, więc nie musisz się martwić o niebezpieczną jazdę z władzami. Możesz zobaczyć, czy już przekraczasz prędkość. Zawsze pamiętaj, że Senegal używa Kph, więc liczby pokazane na znakach mogą być znacznie większą liczbą niż te, do których jesteś przyzwyczajony w swoim kraju. Gdy zobaczysz znak ograniczenia prędkości z pokazaną tylko liczbą, oznacza to automatycznie, że ograniczenie prędkości zostało ustawione.

Czy jazda w nocy jest bezpieczna?

W Senegalu są zarówno dobrzy, jak i źli kierowcy, a niektóre samochody, taksówki i minibusy są słabo utrzymane. Jazda nocą może być niebezpieczna ze względu na słabe oświetlenie. W Dakarze panuje duży ruch, co zwiększa ryzyko wypadku. Jeśli masz wypadek, zadzwoń na policję i poczekaj, aż przyjdą.

Miny lądowe mogą stanowić kolejne zagrożenie w obszarach takich jak Casamance. Od 1990 roku z powodu tych min zginęło wiele tysięcy osób. Sama jazda po utwardzonych drogach znacznie zmniejszy twoje szanse na doświadczenie tych materiałów wybuchowych. Dziury i wędrujące zwierzęta stanowią inne zagrożenia na drodze podczas jazdy w Senegalu.

Atrakcje w Senegalu

Jazda turystyczna po Senegalu jest przyjemna i wykonalna. Ale co powiesz na jazdę jako kierowca w kraju? Jazda samochodem w Senegalu przez dłuższy czas jest możliwa, ale przed podjęciem decyzji musisz wiedzieć kilka rzeczy. Musisz wziąć pod uwagę bezpieczeństwo pracy i wymagania mieszkaniowe, które musisz spełnić, oraz wolne miejsca pracy w kraju.

Jedź jako turysta

Jedną ze strategii, która będzie dobrze działać, jest stworzenie turystyki regionalnej, tak aby było wystarczająco dużo doświadczeń i działań, aby wycieczka była korzystna. Oznacza to współpracę z sąsiednimi okręgami/radami i łączenie zasobów.

Potencjalnie tworząc takie rzeczy jak tematyczne trasy przejazdowe dla kierowców turystycznych, wiele społeczności może na tym skorzystać. Uznaje również, że odwiedzający nie interesują się granicami politycznymi lub geograficznymi (tj. granicami między miastami, hrabstwami, stanami – innymi niż okazjonalne okazje do robienia zdjęć) i nie interesują się granicami politycznymi.

Niezbędne jest posiadanie przy sobie IDP na wypadek, gdyby policja musiała sprawdzić twoje dokumenty, aby uniknąć opóźnień w podróży. IDP jest zdecydowanie zalecane dla posiadaczy prawa jazdy, których prawa jazdy nie są w alfabecie angielskim. Turyści mogą podróżować do Senegalu, o ile masz przy sobie rodzime prawo jazdy, paszport i IDP.

Pracuj jako kierowca

Jazda w Senegalu do pracy sprawia, że obcokrajowcy ubiegają się o pracę z wizą pracowniczą. Najczęściej akceptowaną pracą w Senegalu jest kierowanie usługami transportowymi. Jeśli się kwalifikujesz, możesz również ubiegać się o stanowisko kierowcy z wieloma taksówkami. Możesz ubiegać się o pracę w Senegalu tylko wtedy, gdy masz senegalskie prawo jazdy i brałeś lekcje jazdy i egzaminy w kraju.

Pracuj jako przewodnik turystyczny

Przewodnik turystyczny oprowadza grupę turystów do i z różnych miejsc, dbając o łańcuchy dostaw, takie jak zakwaterowanie, jedzenie, wycieczki, transport zbiorowy i rozkład jazdy. W każdym miejscu przewodnik może współpracować z przewodnikami społeczności, aby zapewnić ich grupie możliwie najlepsze informacje kulturowe i historyczne.

Jeśli jesteś przewodnikiem turystycznym, planujesz, kupujesz i organizujesz trasę przejazdu po Senegalu dla grup lub osób indywidualnych, które zwykle znajdują się w ogromnych odległościach od domów swoich klientów. Przewodnik organizuje pełne trasy, w tym programy rekreacyjne i doświadczenia, i przekazuje te informacje swoim klientom.

Złóż wniosek o rezydenturę

Police des Etrangers powinna wydać zezwolenie na pobyt czasowy w ciągu 2 do 3 miesięcy. Pamiętaj, że będziesz musiał udać się do Police des Etrangers, aby sprawdzić, czy wydano zezwolenie na pobyt. Nie będą się z tobą kontaktować. Musisz odnawiać dokument czasowego pobytu podstemplowany przez Police des Etrangers co sześć miesięcy, aż karta będzie dostępna.

Certyfikat rezydencji pozwala udowodnić miejsce zamieszkania w Senegalu. Dokument ten jest potrzebny w związku z różnymi podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne oraz przy odnawianiu prawa jazdy.

Inne rzeczy do zrobienia

Możesz zrobić więcej w Senegalu, jeśli szukasz dłuższego pobytu w kraju. Senegal może nie jest tak postępowy jak każdy inny naród, ale jego urok i spokój mogą przekonać Cię do życia i pozostania w okolicy.

Czy mogę zamienić swoje lokalne prawo jazdy na senegalskie prawo jazdy?

Tak, możesz zamienić lokalne prawo jazdy na senegalskie prawo jazdy. Pamiętaj, że międzynarodowe prawo jazdy w Senegalu jest podstawowym wymogiem uzyskania lokalnego prawa jazdy w Senegalu.

Będziesz musiał wypełnić formularz wniosku, aby zamienić swoje zagraniczne prawo jazdy na senegalskie prawo jazdy. Wymagana jest również płatność, a rozpatrzenie wniosku może zająć ponad tydzień. Władze zatwierdzą to, a następnie rząd wyda teraz twoje senegalskie prawo jazdy.

Czy w Senegalu są inne możliwości pracy?

Możesz również znaleźć inne oferty pracy w Senegalu, takie jak przekraczanie granic lub jazda z Senegalu do Gambii, ale jeśli nie masz szczęścia, aby znaleźć pracę kierowcy w kraju. Najczęstszą pracą obcokrajowców w Senegalu jest nauczanie języka angielskiego. Znajdziesz kilka ofert pracy dla zdalnego nauczania i tłumaczy, zwłaszcza jeśli pochodzisz z kraju, w którym angielski jest językiem ojczystym.

Najlepsze miejsca docelowe w Senegalu

Senegal jest idealnym siedliskiem dla większości zwierząt lądowych, jako kraj położony tuż nad równikiem. Najlepsze kurorty Senegalu to obiekty architektoniczne i rezerwaty dzikiej przyrody, w przeciwieństwie do innych narodów. Tutaj zobaczysz niesamowite spektakle natury i malownicze ekosystemy, które zachwycą Cię i wypełnią Twoją wyobraźnię pięknymi wspomnieniami tej ziemi.

Dakar

Teraz rozciąga się na wschód, na suche piaszczyste równiny na wschodzie i wybucha balladą o tętniących życiem statkach handlowych i pachnących rybami targowiskach nad promenadami w porcie. Zarówno pod względem liczby ludności, jak i wielkości port napędzał boom, nie wspominając już o nasyceniu miasta kuszącą różnorodnością kulturową i energią. Jadąc w Dakarze Senegal jest jak żaden inny!

Wskazówki dojazdu:

 1. Kieruj się na północny wschód Rue NG-10.
 2. Skręć w prawo, pozostając na Rue NG-10.
 3. Przekaż na Rue YF-23.
 4. Skręć w lewo w Rue YF-23.
 5. Jedź prosto na Seydina Limamoulaye Avenue.
 6. Skręć w lewo, pozostając na alei Seydina Limamoulaye.
 7. Wjedź na rampę po prawej stronie w kierunku Dakar Centre.
 8. Udaj się na Autoroute Seydina Limamoulaye.
 9. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem na Avenue du President Lamine Gueye.
 10. Niedźwiedź w prawo
 11. Skręć w lewo Emile Badiane Avenue
 12. Skręć w lewo w Georges Pompidou Avenue
Rzeczy do zrobienia

Dakar oferuje ekscytujące zajęcia nie tylko mieszkańcom, ale także turystom. Oto kilka pomysłów na zajęcia, które lubisz robić podczas wizyty w Dakarze:1. Odwiedź wyspę Goree

Wyspa położona na środku morza to wyspa Goree. Wewnątrz wyspy znajdują się budynki architektoniczne i różnorodna kultura mieszkańców, którzy są gościnni i szczęśliwi. Tutaj możesz cieszyć się spacerami i doświadczać morza jak żadne inne.

2. Kupuj w Marche HLM

Jeśli nie możesz się doczekać zakupów afrykańskich pamiątek, to jest miejsce dla Ciebie. Zobaczysz wielu miejscowych sprzedających afrykańskie ubrania i akcesoria. Docenisz prostotę ludzi, którzy starają się jak najlepiej wykorzystać sektor turystyczny.

3. Poznaj Meczet Boskości

Meczet Boskości znajduje się z dala od głównej drogi i jest bardzo sugestywny swoim projektem i wyglądem. Z głównej autostrady do Meczetu zaprowadzą Cię długie schody. W przeciwnym razie możesz zjechać taksówką.

4. Spaceruj z Village des Arts

Wielu turystów, którzy mogli odwiedzić to muzeum, twierdzi, że sztuka jest tu prezentowana w inny sposób. Jeśli planujesz dobry spacer, to miejsce jest dla Ciebie. Poznasz kreatywność Afrykanów i innych tubylców, którzy byli kiedyś w Senegalu.

Jazda w regionach Senegalu wymaga posiadania międzynarodowego zezwolenia na prowadzenie pojazdu, Twoje IDP będzie stanowić tłumaczenie lokalnego prawa jazdy. Upewnij się, że masz przy sobie rodzime prawo jazdy, aby Twoje IDP było ważne przez cały czas. Może pomóc w niezapomnianej i beztroskiej podróży w Dakarze w Senegalu.

Popenguine

Małe miasteczko Popenguine, położone na południe od stolicy, na półwyspie Cap-Vert, jest bramą do naprawdę oszałamiającej mieszanki pięknych krajobrazów. Bezpieczny Rezerwat Przyrody Popenguine, który ma czystą i przepiękną, usianą głazami plażę położoną między dwoma suchymi przylądkami dramatycznych klifów, musi być główną atrakcją.

Wskazówki dojazdu:

 1. Kieruj się na zachód ulicą Georges Pompidou w kierunku Avenue du President Lamine Gueye lub Peytavin Avenue.
 2. Na Avenue du President Lamine Gueye skręć w prawo.
 3. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem na Autoroute Seydina-Limamoulaye.
 4. Kieruj się prosto na A1.
 5. Na rozwidleniu trzymaj się lewej strony na A1.
 6. Po prawej stronie do D 701 wjedź na rampę
 7. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem na D 701.
Rzeczy do zrobienia:

Ekscytujące jest spędzanie czasu nad brzegiem morza. Oto niektóre czynności, które chciałbyś robić na wspaniałej wyspie Popenguine:1. Odwiedź Accrobaobab

Accrobaobab to miejsce pełne drzew. Jedną rzeczą, o której musisz pamiętać, jest rezerwacja z wyprzedzeniem. To miejsce uprawiania sportów na świeżym powietrzu i naturalnych przygód, takich jak trekking, spacery, a nawet tyrolki.

2. Zjedz w kawiarni Le Balafon

Poza pięknymi atrakcjami turystycznymi i zajęciami na świeżym powietrzu, Popenguine oferuje również pyszne dania kuchni afrykańskiej, których powinieneś spróbować. Po długim dniu trekkingu i aktywności na świeżym powietrzu musisz być głodny. W tej kawiarni będziesz cieszyć się owocami morza i jeszcze bardziej wystawnymi afrykańskimi potrawami i napojami.

3. Poznaj Villa Joko

Villa Joko to dom do wynajęcia na wakacje. Wewnątrz jest dostęp do plaży. Posiada ekologiczny basen i taras na dachu. Villa Joko to miejsce na relaks i cieszenie się atmosferą tropikalnej pogody Afryki.

4. Podziwiaj piękną strukturę Kościoła Popenguine.

Bazylika Notre-Dame de la Delivrance to kolejna atrakcja w Popenguine. Jest znany jako rzymskokatolicki kościół pielgrzymkowy. Możesz poprosić wolontariuszy kościelnych o mini-wycieczkę po kościele, aby poznać jego historię.

5. Naucz się grać na instrumentach zachodnioafrykańskich.

Możesz nauczyć się grać na gembeh , tama i balafon od mieszkańców Popenguine. Nauka gry na instrumentach to świetny sposób na zanurzenie się w ich kulturze.

Popenguine to terytorium francuskojęzyczne, w którym można również usłyszeć wiele dialektów. Jeśli masz prawo jazdy w języku angielskim, świetnie będzie zapewnić międzynarodowe prawo jazdy w Senegalu. Przetłumaczy Twoje lokalne prawo jazdy na 12 różnych języków. Może zapewnić skuteczną komunikację, dzięki której możesz jeździć na obrzeżach Afryki.

Joal-Fadiouth

Ciekawe rybackie miasteczko Joal-Fadiouth zostało przeoczone przez czas. Mieszkańcy miasta, żywiący się poplamionymi solą drewnianymi pirogami i mnóstwem kołyszących się pomostów, nadal stosują wielowiekowe metody ręcznego robienia zdjęć. Do rana można ich zobaczyć, jak targują się o ceny wielkich mieczników na całym wybrzeżu, podczas gdy restauracje serwują jedne z najlepszych owoców morza na wybrzeżu, co nie jest zaskoczeniem.

Wskazówki dojazdu:


 1. Kieruj się na północ D 701.
 2. Zjedź pierwszym zjazdem na rondzie w kierunku Sindia.
 3. Na N1 skręć w prawo.
 4. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem na D 705.
 5. Aby pozostać na D 705, skręć w lewo.
 6. Skręć w lewo.
 7. Skręć w prawo, potem skręć w lewo.
Rzeczy do zrobienia:

Szukasz trochę emocji? Skorzystaj z okazji, aby odwiedzić Joal Fadiout i zobaczyć niesamowite rzeczy, które możesz tam zrobić, oto one:1. Odwiedź Joala Fadiout

Wyspa ma wiele muszli, cmentarz artystów i spichlerze, a jednocześnie kościół. Doświadczysz scenerii zwykłego wiejskiego życia, gdzie miejscowi sprzedają zwierzęta gospodarskie, takie jak osły, konie, kozy i owce.

2. Wycieczka po Moroise

Oprócz zwiedzania muzeów i miejsc historycznych w danym miejscu, wypróbowanie lokalnych rejsów jest także sposobem na zanurzenie się w ich kulturze. Zagłębiasz się w dania kuchni międzynarodowej, takiej jak kuchnia afrykańska, europejska i francuska w La Moroise, z atmosferą starożytnej kultury afrykańskiej. Ta restauracja jest idealna do robienia zdjęć i przeglądania całego dnia!

3. Poznaj Lagune de la Somone

Zwiedzając to miejsce na pewno poczujesz się jak w domu, przeżyjesz anglojęzycznych przewodników turystycznych i poznasz przygodę z dziką przyrodą. Zobaczysz tutaj wiele gatunków ptaków i różnych zwierząt.

Jazda samochodem w Senegalu to podróż jedyna w swoim rodzaju, upewnij się, że unikniesz wszelkich możliwych kłopotów, zabierając ze sobą międzynarodowe prawo jazdy. Twój IDP jest pomocny w tłumaczeniu lokalnego prawa jazdy w celu komunikowania się z władzami Senegalu.

Uzyskaj międzynarodowe prawo jazdy w 2 godziny

Natychmiastowe zatwierdzenie

Ważny przez 1-3 lata

Wysyłka ekspresowa na całym świecie