Polityka prywatności RODO

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób my, International Drivers Association, zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy informacje o Tobie, gdy korzystasz lub wchodzisz w interakcję, a my w inny sposób uzyskujemy lub zbieramy informacje o Tobie. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 22nd February 2020.

Zawartość

 • Streszczenie
 • Nasze dane
 • Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową
 • Kiedy korzystasz z naszej strony internetowej
 • Komunikacja marketingowa
 • Informacje uzyskane od osób trzecich
 • Ujawnianie i dodatkowe wykorzystanie Twoich informacji
 • Jak długo przechowujemy Twoje dane
 • Jak zabezpieczamy Twoje dane
 • Transfer Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
 • Twoje prawa w związku z Twoimi danymi
 • Zmiany w naszej Polityce Prywatności
 • Prywatność dzieci

Streszczenie

 • Administrator danych: International Drivers Association

 • W jaki sposób zbieramy lub uzyskujemy informacje o Tobie: gdy nam je przekażesz np. kontaktując się z nami, składając zamówienie na naszej stronie internetowej, wypełniając formularze rejestracyjne, dodając lub oceniając lokalizacje, publikując blogi lub zapisując się do treści takich jak biuletyny. Z korzystania z naszej witryny internetowej, korzystania z plików cookie i okazjonalnie od stron trzecich, takich jak dostawcy list mailingowych.

 • Informacje, które zbieramy: imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje z mediów społecznościowych, informacje o płatnościach, np. dane Twojej karty kredytowej lub debetowej, adres IP, informacje z plików cookies, informacje o Twoim komputerze lub urządzeniu (np. typ urządzenia i przeglądarki), informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej (np. które strony przeglądałeś, czas ich przeglądania i co kliknąłeś, lokalizacja geograficzna, z której uzyskałeś dostęp do naszej witryny internetowej (na podstawie Twojego adresu IP), nazwa firmy lub nazwa firmy (jeśli dotyczy), numer VAT (jeśli dotyczy), historia zaangażowania i historia transakcji.)

 • Jak wykorzystujemy Twoje dane: w celach administracyjnych i biznesowych (w szczególności w celu kontaktowania się z Tobą i przetwarzania zamówień składanych na naszej stronie internetowej, ulepszania naszej działalności i strony internetowej, wypełniania naszych zobowiązań umownych, reklamowania towarów i usług naszych i innych, analizowania korzystania z naszej strony internetowej oraz w związku z naszymi prawami i obowiązkami prawnymi.)

 • Ujawnianie Twoich danych osobom trzecim: informacje o użytkowniku można udostępniać partnerom w przypadku określonych typów treści i wydarzeń, w przypadku których użytkownik zarejestrował swoje dane. Inne ujawnienia mają miejsce wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia naszej działalności, naszym usługodawcom, w celu wypełnienia wszelkich umów, które z Tobą zawieramy oraz gdy jest to wymagane przez prawo lub w celu egzekwowania naszych praw.

 • Czy sprzedajemy Twoje dane stronom trzecim (innym niż w trakcie sprzedaży lub zakupu firmy lub podobnego wydarzenia): Nie, Międzynarodowe Stowarzyszenie Kierowców nie sprzedaje danych. Jeśli jednak zarejestrujesz się lub zapiszesz na określone rodzaje treści, Twoje dane rejestracyjne mogą zostać udostępnione sponsorom i partnerom. Przykładami takich działań są rejestracje na wydarzenia, zapisy na seminaria internetowe lub pobieranie oficjalnych dokumentów. Zawsze będziemy jasno określać, gdzie wszelkie przekazane informacje będą udostępniane innym stronom.

 • Jak długo przechowujemy Twoje dane: nie dłużej niż jest to konieczne, biorąc pod uwagę wszelkie ciążące na nas obowiązki prawne (np. prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych), każdą inną podstawę prawną, jaką mamy do wykorzystania Twoich danych (np. Twoja zgoda, wykonanie zawartej z Tobą umowy lub nasze prawnie uzasadnione interesy jako firma) oraz pewne dodatkowe czynniki opisane w głównej sekcji poniżej zatytułowanej Jak długo przechowujemy Twoje dane. Informacje na temat konkretnych okresów przechowywania niektórych informacji, które od Ciebie zbieramy, znajdziesz w głównej sekcji poniżej zatytułowanej Jak długo przechowujemy Twoje dane.

 • Jak zabezpieczamy Twoje dane: stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, takich jak przechowywanie Twoich informacji na bezpiecznych serwerach, szyfrowanie transferów danych do lub z naszych serwerów przy użyciu technologii Secure Sockets Layer (SSL), szyfrowanie płatności, których dokonujesz na lub za pośrednictwem naszej strony internetowej przy użyciu technologii Secure Sockets Layer (SSL) i zapewnianie dostępu do Twoich danych tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

 • Use of cookies and similar technologies: we use cookies and similar information-gathering technologies such as marketing automation tracking on our website including essential, functional, analytical and targeting cookies. For more information, please visit our cookies policy.

 • Transfer Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy: Korzystając z naszej strony internetowej, Twoje dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Poważnie podchodzimy do danych osobowych i dlatego zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia, w tym na przykład to, że strony trzecie, z których korzystamy, które przekazują Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy, samodzielnie potwierdziły zgodność z przepisami UE-USA. Tarcza Prywatności.

 • Stosowanie profilowania: używamy profilowania, aby lepiej zrozumieć naszych użytkowników za pomocą analiz internetowych i marketingowych, zapewnić ukierunkowane reklamy i zapewnić użytkownikom spersonalizowane doświadczenia.

 • Twoje prawa w związku z Twoimi danymi
  • dostępu do Twoich danych i otrzymywania informacji o ich wykorzystaniu
  • aby Twoje dane zostały poprawione i/lub uzupełnione
  • aby Twoje dane zostały usunięte
  • aby ograniczyć wykorzystanie Twoich informacji
  • aby otrzymywać informacje w formacie przenośnym
  • sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych
  • do wycofania zgody na wykorzystanie Twoich danych
  • złożyć skargę do organu nadzorczego

 • Wrażliwe dane osobowe: nie gromadzimy tak zwanych „wrażliwych danych osobowych”

Nasze dane

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z administratorem danych.


Administratorem danych w odniesieniu do naszej strony internetowej jest;


International Drivers Association
Toptravel PTE. LTD.
12 EU TONG SEN STREET #08-169
THE CENTRAL SINGAPORE 059819


Tel: +1-877-533-2804


Z administratorem danych można się skontaktować korzystając z danych podanych powyżej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres hello@internationaldriversassociation.com.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową

Gromadzimy i wykorzystujemy informacje od osób odwiedzających witrynę zgodnie z postanowieniami niniejszej sekcji oraz sekcji zatytułowanej Ujawnianie i dodatkowe wykorzystanie Twoich informacji.

Informacje dziennika serwera WWW

Do hostowania naszej witryny internetowej używamy serwera strony trzeciej o nazwie CloudFlare, Inc., którego polityka prywatności jest dostępna tutaj: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/


Nasz serwer internetowy automatycznie rejestruje adres IP, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do naszej witryny, a także inne informacje dotyczące Twojej wizyty, takie jak odwiedzane strony, żądane informacje, data i godzina żądania, źródło Twojego dostępu do naszej witryny internetowej (np. strona internetowa lub adres URL (link), z którego przekierowałeś na naszą stronę) oraz wersję przeglądarki i system operacyjny.

Wykorzystywanie informacji z logów serwera strony internetowej do celów bezpieczeństwa IT

Gromadzimy i przechowujemy logi serwera, aby zapewnić bezpieczeństwo sieci i IT oraz aby serwer i strona internetowa pozostały nienaruszone. Obejmuje to analizowanie plików dziennika w celu identyfikacji i zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do naszej sieci, dystrybucji złośliwego kodu, atakom typu „odmowa usług” i innym cyberatakom poprzez wykrywanie nietypowej lub podejrzanej aktywności.


O ile nie prowadzimy dochodzenia w sprawie podejrzanej lub potencjalnej działalności przestępczej, nie podejmujemy ani nie pozwalamy naszemu dostawcy hostingu na podejmowanie jakichkolwiek prób identyfikacji użytkownika na podstawie informacji zebranych za pośrednictwem logów serwera.


Podstawa prawna przetwarzania: wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na nas (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).


Obowiązek wynikający z prawa: mamy prawny obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka przetwarzania przez nas informacji o osobach fizycznych. Takim środkiem jest rejestrowanie dostępu do naszej strony internetowej za pomocą plików dziennika serwera.


Podstawa prawna przetwarzania: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).


Uzasadnione interesy: mamy uzasadniony interes w wykorzystywaniu Twoich danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.

Korzystanie z informacji dziennika serwera witryny internetowej w celu analizy korzystania z witryny i ulepszania naszej witryny

Informacje zebrane w logach serwera naszej witryny internetowej wykorzystujemy do analizy sposobu, w jaki użytkownicy naszej witryny wchodzą w interakcję z naszą witryną i jej funkcjami. Analizujemy na przykład liczbę odwiedzin i unikalnych odwiedzających, godzinę i datę wizyty, lokalizację wizyty oraz system operacyjny i sposób korzystania z przeglądarki.


Informacje zebrane w wyniku analizy tych informacji wykorzystujemy do ulepszania naszej witryny internetowej. Na przykład wykorzystujemy zebrane informacje do zmiany informacji, treści i struktury naszej witryny internetowej oraz poszczególnych stron w oparciu o to, z czym użytkownicy najczęściej się angażują i czas spędzony na poszczególnych stronach naszej witryny.


Podstawa prawna przetwarzania: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).


Uzasadniony interes: ulepszania naszej witryny internetowej dla użytkowników naszej witryny oraz poznawania preferencji użytkowników naszej witryny, aby nasza witryna internetowa mogła lepiej odpowiadać ich potrzebom i pragnieniom.

Cookies

Cookies are data files which are sent from a website to a browser to record information about users for various purposes.


We use cookies on our website, including essential, functional, analytical and targeting cookies. For further information on how we use cookies, please see our cookies policy.


You can reject some or all of the cookies we use on or via our website by changing your browser settings or non-essential cookies by using a cookie control tool, but doing so can impair your ability to use our website or some or all of its features. For further information about cookies, including how to change your browser settings, please visit www.allaboutcookies.org or see our cookie policy.

Kiedy się z nami skontaktujesz

Gromadzimy i wykorzystujemy informacje od osób, które kontaktują się z nami, zgodnie z postanowieniami niniejszej sekcji oraz sekcji zatytułowanej Ujawnianie i dodatkowe wykorzystanie Twoich informacji.

E-mail

Kiedy wysyłasz wiadomość e-mail na adres e-mail wyświetlany na naszej stronie internetowej, zbieramy Twój adres e-mail i wszelkie inne informacje, które podajesz w tej wiadomości (takie jak imię i nazwisko, numer telefonu oraz informacje zawarte w dowolnym bloku podpisu w wiadomości e-mail).


Podstawa prawna przetwarzania: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).


Uzasadniony interes: ulepszania naszej witryny internetowej dla użytkowników naszej witryny oraz poznawania preferencji użytkowników naszej witryny, aby nasza witryna internetowa mogła lepiej odpowiadać ich potrzebom i pragnieniom.


Podstawa prawna przetwarzania: niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).


Powód niezbędny do wykonania umowy: w przypadku, gdy Twoja wiadomość dotyczy dostarczania przez nas towarów lub usług lub podjęcia działań na Twoją prośbę przed dostarczeniem Ci naszych towarów i usług (na przykład przekazania informacji o takich towarach i usługach), będziemy przetwarzać Twoje dane w celu Zrób tak).

Formularze zapytań

Kiedy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza zapytania, zbieramy Twoje dane osobowe i dopasowujemy je do wszelkich informacji o Tobie, które posiadamy w dokumentacji. Typowe gromadzone dane osobowe obejmują imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Rejestrujemy również godzinę, datę i konkretny formularz, który wypełniłeś.


Jeśli nie podasz obowiązkowych informacji wymaganych w naszym formularzu kontaktowym, nie będziesz mógł przesłać formularza kontaktowego, a my nie otrzymamy Twojego zapytania.


Podstawa prawna przetwarzania: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).


Uzasadniony interes: ulepszania naszej witryny internetowej dla użytkowników naszej witryny oraz poznawania preferencji użytkowników naszej witryny, aby nasza witryna internetowa mogła lepiej odpowiadać ich potrzebom i pragnieniom.


Będziemy również wykorzystywać te informacje w celu dostosowania dalszej komunikacji sprzedażowej i marketingowej z Tobą. Więcej informacji można znaleźć w części niniejszej polityki prywatności zatytułowanej „Komunikacja marketingowa”.


Wiadomości wysyłane do nas za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego mogą być przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym na serwerach naszego dostawcy formularza kontaktowego.

Telefon

Podstawa prawna przetwarzania: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).


Uzasadniony interes: ulepszania naszej witryny internetowej dla użytkowników naszej witryny oraz poznawania preferencji użytkowników naszej witryny, aby nasza witryna internetowa mogła lepiej odpowiadać ich potrzebom i pragnieniom.


Podstawa prawna przetwarzania: niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).


Powód niezbędny do wykonania umowy: w przypadku, gdy Twoja wiadomość dotyczy dostarczania przez nas towarów lub usług lub podjęcia działań na Twoją prośbę przed dostarczeniem Ci naszych towarów i usług (na przykład przekazania informacji o takich towarach i usługach), będziemy przetwarzać Twoje dane w celu Zrób tak).

Post

Jeśli skontaktujesz się z nami drogą pocztową, zbierzemy wszelkie informacje, które nam przekażesz w każdej korespondencji pocztowej, którą nam prześlesz.


Podstawa prawna przetwarzania: nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).


Uzasadniony interes: ulepszania naszej witryny internetowej dla użytkowników naszej witryny oraz poznawania preferencji użytkowników naszej witryny, aby nasza witryna internetowa mogła lepiej odpowiadać ich potrzebom i pragnieniom.


Podstawa prawna przetwarzania: niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).


Powód niezbędny do wykonania umowy: w przypadku, gdy Twoja wiadomość dotyczy dostarczania przez nas towarów lub usług lub podjęcia działań na Twoją prośbę przed dostarczeniem Ci naszych towarów i usług (na przykład przekazania informacji o takich towarach i usługach), będziemy przetwarzać Twoje dane w celu Zrób tak).

Powrót do góry