prywatność i bezpieczeństwo

Zastrzeżenie prawne: International Drivers Association nie jest w żaden sposób powiązane z American Automobile Association, Inc (AAA) ani nie jest jej przedstawicielem i nie rości sobie prawa do bycia agencją rządową. Kupujesz dokument tłumaczeniowy, który nie zastępuje prawa jazdy.

Informacja o ochronie prywatności

To jest informacja o ochronie prywatności https://internationaldriversassociation.com, witryna jest własnością i jest zarządzana przez International Drivers Association Ltd. Ochrona Twoich prywatnych informacji jest naszym priorytetem. Niniejsza Polityka prywatności reguluje gromadzenie i wykorzystanie danych. Opracowaliśmy tę politykę, aby umożliwić Ci zrozumienie, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i wykorzystujemy dane osobowe.


Podobnie jak inne komercyjne strony internetowe, nasza strona wykorzystuje standardową technologię zwaną „cookies” oraz logi serwera w celu gromadzenia informacji o sposobie korzystania z naszej witryny. Informacje zbierane za pomocą plików cookies i logów serwera mogą obejmować datę i godzinę odwiedzin, przeglądane strony, czas spędzony w naszej witrynie, strony odwiedzone tuż przed i tuż po naszej, a także Twój adres IP.


Przeczytaj uważnie niniejszą politykę prywatności, ponieważ pomoże Ci ona podejmować świadome decyzje dotyczące udostępniania nam Twoich danych osobowych. Nasza polityka prywatności została opracowana w sposób zgodny z prawem obowiązującym w Stanach Zjednoczonych; oraz inna jurysdykcja prawna, w której zamierzamy prowadzić działalność, w tym regiony Unii Europejskiej zgodnie z przepisami RODO. Jeśli uważasz, że nie jest to zgodne z prawem obowiązującym w Twojej jurysdykcji, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie.

Uprawnienia

Korzystając z tej witryny i zgadzając się na warunki niniejszej Polityki, gwarantujesz i oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni w swojej jurysdykcji i masz uprawnienia do korzystania z oferowanych usług.

Przegląd/modyfikacja niniejszej Polityki prywatności

Niniejsza Polityka obowiązuje od Daty wejścia w życie określonej powyżej. Jednakże Międzynarodowe Stowarzyszenie Kierowców może od czasu do czasu aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zalecamy jedynie ciągłe sprawdzanie i przeglądanie wszelkich zaktualizowanych warunków i zasad dostępnych na tej stronie internetowej. Twoje ciągłe korzystanie z witryny i/lub naszych usług oraz dostęp do niej oznacza akceptację nowej polityki.


Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami poprzez:
E-mail: hello@internationaldriversassociation.com

Wstęp

W kontekście prawa i niniejszej informacji „przetwarzanie” oznacza gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie, wykorzystywanie lub inne działanie na podstawie informacji.


 • Poważnie podchodzimy do ochrony Twojej prywatności i poufności. Rozumiemy, że wszyscy odwiedzający naszą stronę internetową mają prawo wiedzieć, że ich dane osobowe nie zostaną wykorzystane w jakimkolwiek niezamierzonym przez nich celu i nie dostaną się przypadkowo w ręce osób trzecich.
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Kierowców zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji, które nam przekazujesz, i mamy nadzieję, że odwzajemnisz się.
 • Nasza polityka jest zgodna z prawem Unii Europejskiej, w tym wymaganym przez Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO).
 • Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek poinformowania Cię o Twoich prawach i naszych obowiązkach wobec Ciebie w związku z przetwarzaniem i kontrolą Twoich danych osobowych.

Informacje niemożliwe do zidentyfikowania

Niniejsza Polityka określa warunki, na jakich możemy przetwarzać wszelkie informacje, które od Ciebie zbieramy lub które nam przekazujesz. Obejmuje informacje, które mogą Cię zidentyfikować („dane osobowe”). Aby móc korzystać i mieć dostęp do Usługi, Użytkownik musi założyć konto lub podać swoje dane osobowe w sposób opisany na Stronie. Gromadzimy takie informacje jak; Imię i nazwisko, adres e-mail, krajowe prawo jazdy, zdjęcie osobiste i lokalizacja (adres, stan, prowincja, kod pocztowy i miasto) lub wszelkie inne gromadzone przez nas informacje, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są definiowane jako dane osobowe lub dane umożliwiające identyfikację prawo. Witryna internetowa Międzynarodowego Stowarzyszenia Kierowców może również gromadzić informacje finansowe Klienta dotyczące świadczenia usług płatnych, w tym informacje o karcie kredytowej, debetowej lub innej metodzie płatności, a także dane bankowe.

Gromadzenie Twoich danych osobowych

Możemy również zbierać anonimowe dane demograficzne, które nie są unikalne dla Ciebie. Informacje, które zbieramy automatycznie, pomagają nam ulepszać usługi oraz świadczyć lepsze i bardziej spersonalizowane usługi, w tym; umożliwiając nam:


 • oszacować wielkość naszej grupy odbiorców i wzorce użytkowania;
 • przechowujemy informacje o Twoich preferencjach, co pozwala nam dostosować stronę internetową do Twoich zainteresowań;
 • rozpoznać Cię, gdy wrócisz na stronę internetową; Lub
 • świadczyć żądane przez Ciebie usługi.

Technologie, których używamy do automatycznego gromadzenia danych, mogą obejmować:

Dane dziennika

Pragniemy poinformować, że za każdym razem, gdy korzystasz z naszego Serwisu, w przypadku wystąpienia błędu w aplikacji lub stronie internetowej, zbieramy dane i informacje zwane Dane Logu. Dane dziennika mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego („IP”) urządzenia, nazwa urządzenia, wersja systemu operacyjnego podczas korzystania z naszej Usługi, godzina i data korzystania z Usługi oraz inne statystyki.

Cookies

A cookie is a small piece of file on the hard drive of your mobile device. You may refuse to accept cookies by activating the appropriate setting on your mobile device. However, if you select this setting, you may be unable to access certain parts of the website. Unless you have adjusted your mobile device settings so that it will refuse cookies, our system will issue cookies when you direct your browser to the website. Like many websites, we use two types of cookies: (1) we use persistent cookies to save your login information for future logins; (2) we use session ID cookies to enable certain features of the Site and Services, to better understand your interactions with the Site and Services, and to monitor aggregate usage and web traffic routing.

Sygnały nawigacyjne w sieci Web

Strony Platformy i nasze wiadomości e-mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne zwane sygnalizatorami WWW (zwane także przezroczystymi gifami, znacznikami pikselowymi i jednopikselowymi gifami), które pozwalają Spółce na przykład zliczać użytkowników, którzy odwiedzili te strony stron internetowych lub otwieranych wiadomości e-mail oraz innych powiązanych statystyk (na przykład rejestrowania popularności treści na stronach internetowych oraz sprawdzania integralności systemu i serwera).


Nie zbieramy danych osobowych automatycznie, ale możemy powiązać je z danymi osobowymi o Tobie, które zbieramy z innych źródeł lub które nam przekazujesz.

Informacje, które przetwarzamy, ponieważ mamy wobec Ciebie zobowiązania umowne

Aby wywiązać się z naszych obowiązków wynikających z niniejszej polityki i warunków świadczenia usług, musimy przetwarzać informacje, które nam przekazujesz. Niektóre z tych informacji mogą być danymi osobowymi.


Możemy go używać w celu:


 • w celu przedstawienia Państwu Platformy i jej zawartości;
 • aby zapewnić Ci informacje lub usługi, o które od nas prosisz;
 • aby spełnić jakikolwiek inny cel, dla którego je udostępniasz;
 • zapewnienie obsługi klienta i wsparcia;
 • w celu wykonywania naszych obowiązków i egzekwowania naszych praw wynikających z umów zawartych między Tobą a nami;
 • aby powiadamiać Cię o zmianach na stronie internetowej lub jakichkolwiek produktach lub usługach, które oferujemy lub świadczymy za jej pośrednictwem;
 • aby umożliwić Ci korzystanie z interaktywnych funkcji naszej platformy;
 • w jakikolwiek inny sposób, jaki możemy opisać, kiedy przekazujesz informacje; i/lub
 • w jakimkolwiek innym celu za Twoją zgodą.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Kierowców może agregować te informacje w sposób ogólny i wykorzystywać je do dostarczania informacji o nazwie klasy, na przykład do monitorowania naszej wydajności w odniesieniu do określonej usługi, którą świadczymy. Jeśli użyjemy ich w tym celu, nie będzie można zidentyfikować Państwa jako osoby fizycznej. Międzynarodowe Stowarzyszenie Kierowców będzie nadal przetwarzać te informacje do czasu zakończenia umowy między nami lub rozwiązania przez którąkolwiek ze stron zgodnie z warunkami świadczenia usług.


W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, wysyłając nam wiadomość na adres e-mail hello@internationaldriversassociation.com. Jeżeli jednak to zrobisz, możesz nie mieć możliwości dalszego korzystania z naszej strony internetowej lub naszych usług.

Ujawnienie Twoich informacji

Międzynarodowe Stowarzyszenie Kierowców może udostępniać dane zaufanym partnerom, aby pomóc w przeprowadzaniu analiz statystycznych, wysyłaniu wiadomości e-mail lub poczty, zapewnianiu obsługi klienta lub organizowaniu dostaw. Wszystkim takim stronom trzecim zabrania się wykorzystywania Twoich danych osobowych z wyjątkiem świadczenia tych usług na rzecz Międzynarodowego Stowarzyszenia Kierowców i są one zobowiązane do zachowania poufności Twoich danych.


Międzynarodowe Stowarzyszenie Kierowców ujawni również Twoje dane osobowe bez uprzedzenia, tylko jeśli będzie tego wymagało prawo lub jeśli w dobrej wierze uzna, że takie działanie jest konieczne, aby (a) zastosować się do przepisów prawa lub procedur prawnych, wezwanie do sądu, nakaz przeszukania lub inny zgodny z prawem wniosek; podawane w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Kierowców lub na stronie. (b) chronić i bronić praw lub własności Międzynarodowego Stowarzyszenia Kierowców; oraz (c) działać w sytuacjach nadzwyczajnych, aby chronić bezpieczeństwo osobiste użytkowników Międzynarodowego Stowarzyszenia Kierowców lub społeczeństwa. Aby również egzekwować lub stosować nasze Warunki i inne umowy.


Międzynarodowe Stowarzyszenie Kierowców może przenieść lub w inny sposób udostępnić lub udostępnić Twoje Dane Osobowe stronie trzeciej w związku ze sprzedażą, przeniesieniem, zbyciem lub ujawnieniem całości lub części naszej działalności lub aktywów innej firmie w związku lub w trakcie negocjacji fuzja, przejęcie, finansowanie, sprzedaż aktywów, reorganizacja, upadłość, rozwiązanie, transakcja lub postępowanie.

Reklama behawioralna

Jak opisano powyżej, wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby dostarczać Ci ukierunkowane reklamy lub komunikaty marketingowe, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Więcej informacji na temat działania reklam ukierunkowanych można znaleźć na stronie edukacyjnej Network Advertising Initiative („NAI”) pod adresem: https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work/. Możesz zrezygnować z ukierunkowanych reklam GOOGLE https://www.google.com/settings/ads/anonymous


Możesz zrezygnować z niektórych z tych usług, odwiedzając portal rezygnacji Digital Advertising Alliance pod adresem http://optout.aboutads.info/.

Weryfikacja Twoich informacji

Kiedy otrzymamy jakąkolwiek prośbę o dostęp, edycję lub usunięcie danych osobowych, najpierw podejmiemy uzasadnione kroki w celu zweryfikowania Twojej tożsamości, zanim udzielimy Ci dostępu lub podejmiemy jakiekolwiek inne działania. Jest to ważne, aby chronić Twoje dane.

Okres przechowywania danych osobowych

O ile w niniejszej informacji o ochronie prywatności nie określono inaczej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Kierowców przechowuje Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to przez nas wymagane:


 • Aby zapewnić Ci usługi, o które prosiłeś;
 • Aby zachować zgodność z innymi przepisami prawa, w tym przez okres wymagany przez nasze organy podatkowe;
 • Aby wesprzeć roszczenie lub obronę w sądzie.

Zrezygnuj i wypisz się

Zapewniamy użytkownikom możliwość rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości poprzez zapoznanie się z instrukcjami rezygnacji znajdującymi się na dole każdej wiadomości e-mail, którą otrzymują od nas w dowolnym momencie. Użytkownicy, którzy nie chcą już otrzymywać naszego biuletynu lub materiałów promocyjnych, mogą zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów, klikając link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w wiadomości e-mail.


Szanujemy Twoją prywatność i dajemy Ci możliwość rezygnacji z otrzymywania powiadomień o określonych informacjach. Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania jakiejkolwiek lub całości wiadomości od Międzynarodowego Stowarzyszenia Kierowców, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wybory i prawa osób, których dane dotyczą, w EOG

Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), masz pewne prawa i możliwości wyboru w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych przetwarzanych z EOG. Twoje prawa obejmują:


 • Dostęp do Twoich danych, aby dowiedzieć się, jakie informacje zebraliśmy oraz w jaki sposób zostały wykorzystane i udostępnione
 • Żądania usunięcia całości lub części swoich danych osobowych
 • Zmiana lub poprawianie niedokładnych lub nieaktualnych informacji
 • Sprzeciw, ograniczenie lub ograniczenie wykorzystania wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych
 • Żądanie kopii swoich danych osobowych

Aby skorzystać ze swoich praw, możesz skontaktować się z nami pod adresem: hello@internationaldriversassociation.com

Szyfrowanie danych przesyłanych między nami

Strona internetowa International Drivers Association korzysta z certyfikatów Secure Sockets Layer (SSL) w celu weryfikacji naszej tożsamości w przeglądarce i szyfrowania wszelkich danych, które nam przekazujesz. Za każdym razem, gdy informacje są przesyłane między nami, możesz sprawdzić, czy odbywa się to za pomocą protokołu SSL, szukając symbolu zamkniętej kłódki lub innego znaku zaufania na pasku adresu lub pasku narzędzi przeglądarki.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Międzynarodowe Stowarzyszenie Kierowców ma siedzibę i jest obsługiwane w Stanach Zjednoczonych i podlega prawu Stanów Zjednoczonych. Domyślnie wszelkie dane osobowe przekazane Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Kierowców będą przechowywane na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Korzystając z tej Usługi, wyrażasz zgodę na przesyłanie i przetwarzanie swoich danych osobowych z lokalizacji naszego serwera. Wdrożymy rozsądne i odpowiednie zabezpieczenia podczas zbierania danych od Ciebie i przechowywania tych danych w naszej bazie danych, a Ty będziesz przestrzegać naszych zabezpieczeń i zachować uzasadnioną ostrożność podczas korzystania z tej witryny.


Dostęp do Systemu Zarządzania Danymi mają wyłącznie pracownicy Międzynarodowego Stowarzyszenia Kierowców, którzy są upoważnieni do przetwarzania danych uczniów. Na pisemną prośbę użytkownika Międzynarodowe Stowarzyszenie Kierowców zniszczy wszelkie dane użytkownika, który nie będzie już uczestniczył w usługach Międzynarodowego Stowarzyszenia Kierowców. Międzynarodowe Stowarzyszenie Kierowców przedstawi pisemne potwierdzenie, że dane zostały zniszczone zgodnie z żądaniem. Niezależnie od powyższego, anonimowe dane dotyczące użytkowania mogą być przechowywane w celu wewnętrznego ulepszania produktu.


Międzynarodowe Stowarzyszenie Kierowców wykorzystuje standardowy sprzęt serwerowy i sieciowy oraz oprogramowanie, aby zapewnić ochronę danych przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem. Chociaż w dobrej wierze podejmujemy wspólne wysiłki, aby zachować bezpieczeństwo danych osobowych i ciężko pracujemy, aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo naszych systemów, żadne praktyki nie są w 100% odporne i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji. Awarie, ataki, błędy ludzkie, awarie systemu, nieuprawnione użycie lub inne czynniki mogą w dowolnym momencie zagrozić bezpieczeństwu informacji użytkownika. Jeśli dowiemy się o naruszeniu bezpieczeństwa lub innym nieupoważnionym ujawnieniu Twoich danych, podejmiemy próbę powiadomienia Cię, abyś mógł podjąć odpowiednie kroki ochronne, publikując powiadomienie na naszej stronie głównej lub w innym miejscu naszego Serwisu, a my wyślemy Ci wiadomość e-mail na adres adres e-mail, który nam podałeś.

Własność intelektualna i znaki towarowe

International Drivers Association jest właścicielem lub upoważnionym użytkownikiem wszelkiej własności intelektualnej, w tym między innymi znaków towarowych, logo, nazw i projektów, zarejestrowanych lub niezarejestrowanych, oraz innych znaków, które w inny sposób stanowią własność International Drivers Association lub są przez nie licencjonowane lub są z nimi powiązane internetowej (łącznie „własność intelektualna”) oraz wszelkie ulepszenia lub modyfikacje takiej własności intelektualnej. Żadna treść zawarta na tej stronie nie powinna być interpretowana jako dająca użytkownikowi jakiekolwiek prawa lub licencję do jakiejkolwiek własności intelektualnej znajdującej się na tej stronie internetowej lub z nią powiązanej.

Prawo autorskie

Niniejsza strona internetowa i jej zawartość stanowią własność Międzynarodowego Stowarzyszenia Kierowców i podlegają prawu autorskiemu. Cała zawartość naszej witryny internetowej jest przeznaczona wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Jakiekolwiek wykorzystanie naszej strony internetowej i jej zawartości do celów innych niż zamierzone lub do jakiegokolwiek innego użytku, w tym modyfikacji, reprodukcji, dystrybucji, przesyłania, ponownej publikacji, wyświetlania lub wykonywania treści tej strony internetowej, jest zabronione bez uprzedniego pisemna zgoda International Drivers Association Inc.

Zastrzeżenie i ograniczenie odpowiedzialności

Międzynarodowe Stowarzyszenie Kierowców nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani zapewnień co do dokładności, aktualności lub kompletności treści, produktów lub usług zawartych na tej stronie internetowej. WSZYSTKIE MATERIAŁY NA TEJ STRONIE SĄ DOSTARCZANE W STANIE W JAKIM SĄ, BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU INTERNATIONAL DRIVERS ASSOCIATION LTD. LUB JEJ AGENCI LUB WSPÓŁPRACOWNICY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY (W TYM BEZ OGRANICZEŃ SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZYSKÓW, PRZERWĄ W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĄ INFORMACJI, OBRAŻENIAMI LUB ŚMIERCIĄ) WYNIKAJĄCYMI Z WYKORZYSTANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG, NAWET JEŚLI ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ STRATY LUB SZKODY.

Wykonalność

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej Polityki Prywatności zostaną uznane przez właściwy organ za nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień.

Informacja o ochronie prywatności

To jest informacja o ochronie prywatności https://internationaldriversassociation.com, witryna jest własnością i jest zarządzana przez International Drivers Association Ltd. Ochrona Twoich prywatnych informacji jest naszym priorytetem. Niniejsza Polityka prywatności reguluje gromadzenie i wykorzystanie danych. Opracowaliśmy tę politykę, aby umożliwić Ci zrozumienie, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i wykorzystujemy dane osobowe.

Skontaktuj się z nami

+1-877-533-2804

hello@internationaldriversassociation.com

Toptravel PTE. LTD.12 EU TONG SEN STREET #08-169THE CENTRAL SINGAPORE 059819

Być na bieżąco

Powrót do góry