Giấy phép lái xe quốc tế - Bạn cần nó ở đâu? | Tháng 1 năm 2020

Last Updated: Tháng một 25, 2020

IDP là một yêu cầu pháp lý để lái xe hoặc thuê xe ở hầu hết các quốc gia nước ngoài. Đây cũng là một tài liệu du lịch do Liên Hợp Quốc lập ra để quy định về sự an toàn và an tâm đi lại của bạn. Nếu quốc gia bạn đang du lịch không được hiển thị, vui lòng kiểm tra lại các yêu cầu thông qua các văn phòng du lịch hoặc đại sứ quán thích hợp và bất kỳ công ty cho thuê xe nào có liên quan.

* Giấy phép Lái xe Quốc tế của chúng tôi KHÔNG HỢP LỆ Trung Quốc Đại lục , Hàn Quốc Bắc Triều Tiên .

* IDP của chúng tôi không khả dụng cho Công dân Hoa Kỳ

* Các cân nhắc đặc biệt áp dụng cho công dân Nhật Bản. Xem Câu hỏi thường gặp để biết chi tiết.