คู่มือการขับขี่ระหว่างประเทศ

IDP เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายในการขับรถหรือเช่ารถในต่างประเทศมากที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นเอกสารการเดินทางที่มีการควบคุมของสหประชาชาติเพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการเดินทางของคุณ หากประเทศที่คุณกำลังเยี่ยมชมไม่แสดงโปรดตรวจสอบความต้องการผ่านสำนักงานการท่องเที่ยวที่เหมาะสมหรือสถานทูตและบริษัทรถเช่าใดๆ

รับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศเพียง $49

+ ส่งใหม่ได้ระหว่างประเทศ

International Drivers Permit Booklet, Card and Phone App
เริ่มสมัครใช้งาน
  • Yes Checkmark
    การรับประกันคืนเงิน 100%
  • Yes Checkmark
    การจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว
  • Yes Checkmark
    เวอร์ชั่นดิจิตอล จัดส่งภายใน 2 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า
International Drivers Permit Booklet, Card and Phone App