Driving Guide

Rysslands körguide

Ryssland är ett unikt vackert land. Utforska allt genom att köra när du får ditt internationella körtillstånd.

2021-04-09 · 9 min läsning
Ryssland-ArtMarie

Ryssland är ett land som expanderar över norra Asien och Östeuropa. Det kallades en gång Sovjetunionens främsta republik, men det blev ett självständigt land efter dess upplösning 1991. Ryssland erkänns som världens största land. Med en spännvidd på 11 tidszoner är Ryssland hem för ett brett spektrum av miljö, klimat och vilda djur, vilket gör det till ett trendigt land för turister att besöka. Staten gjorde sitt märke som en favorit turistplats på grund av sin rika kultur, välkomnande människor och utmärkta platser som den kan erbjuda människor.

Att planera ett besök i Ryssland av någon anledning kan vara utmanande för människor som kommer in i landet för första gången. Många kan säga detsamma om du planerar att resa runt i landet med hjälp av en bil för att göra din resa hanterbar. Men innan du börjar planera att köra i Ryssland, kontrollera dess körförutsättningar för att du ska vara kvalificerad att använda en bil på dess vägar. Ett sådant tillstånd som är värt att kontrollera är International Driver's Permit (IDP).

Hur kan den här guiden hjälpa dig?

Om du bestämmer dig för att besöka Ryssland av semester eller affärsskäl är det av yttersta vikt att planera din resa i förväg. Det föregående gör att du kan få ut det mesta av ditt framtida besök. Du kan utforma dina framtida resor genom att lära dig mer om landet du ska besöka genom forskning för mer information om landet. Sådana detaljer kommer att inkludera reglerna för körning i Ryssland, landets främsta turistmål, och göra och inte göra som turist i Ryssland.

Denna guide kommer också att innehålla specifika detaljer om körning i Ryssland. Det kommer särskilt att ägna stor uppmärksamhet åt detaljer som rör körreglerna i Ryssland, relevanta detaljer om Rysslands körkort och nödvändiga förutsättningar för att köra på ryska vägar. Så, om du vill ha en smidig och trevlig upplevelse av att köra till Ryssland, fortsätt läsa den här guiden och försök att ta till dig så mycket användbar information du kan innan du reser till detta fantastiska land.

Den här guiden kommer också att innehålla specifika detaljer om körning i Ryssland. Den kommer särskilt att ägna stor uppmärksamhet åt detaljer som rör reglerna för körning i Ryssland, relevanta detaljer om Rysslands körkort och nödvändiga förutsättningar för att köra på ryska vägar. Så om du vill ha en smidig och trevlig upplevelse av att köra till Ryssland, fortsätt att läsa den här guiden och försök att tillgodogöra dig så mycket användbar information du kan innan du reser till detta fantastiska land.

Allmän information

Ryssland, en nation med enorma politiska, sociala och geografiska omfattningar, förblir en av de extraordinära gåtfulla destinationerna för resor under 2000-talet. Ett fantastiskt utbud av kultur, seder och natur ligger mellan Finska viken och Stillahavskustens Kamchatkahalvön. För närvarande är det fortfarande det största landet på planeten och täcker en åttondel av sin egendomsregion.

Geografisk plats

Arktiska och Stilla havet är det som band Ryssland i norr respektive öster. Östersjön avgränsar också landet vid S:t Petersburg och den ryska oblasten Kaliningrad, som också förbinder Polen och Litauen. Mot söder är Rysslands utkanter Kina, Kazakstan, Norra Kina, Mongoliet, Azerbajdzjan och Georgien. Mot väster och sydväst gränsar det till Lettland, Ukraina, Lettland, Estland och Vitryssland, precis som Norge och Finland.

Baserat på geologisk struktur och lindring kan Ryssland delas upp i två primära delar - östra och västra - i allmänhet längs Jenisejflodens linje. I det västra segmentet, som omfattar cirka två femtedelar av Rysslands hela territorium, råder kärrfält över enorma zoner som helt enkelt bryts av låga sluttningar och nivåer. I den östra vidden är större delen av landskapet gropigt, trots att det finns några breda träsk.

Språk som talas

Fonetiskt kan antalet invånare i Ryssland delas upp i den indoeuropeiska samlingen, som innehåller östslaviska talare; den altaiska gruppen, som inkluderar turkiska, manchu-tungus och mongoliska; den uraliska gruppen, inklusive finsk-ugriska och samojedisk; och den kaukasiska gruppen, som involverar Abkhazo-Adyghian och Nakhon-Dagestanian. Eftersom inte många av de mer blygsamma inhemska minoriteternas dialekter utbildas i skolorna, kommer nästan säkert en del att försvinna.

Ett fåtal paleo-sibiriska samhällen som delar en typisk levnadsmetod, däremot, kontrasterar etymologiskt är belägna i avlägsna östra Sibirien. Dialekterna för Nivkh (Gilyak) längs nedre Amur och på Sakhalin Island, Yukaghir i Kolyma Lowland och Ket i Yenisey centrum är helt åtskilda. Men när allt kommer omkring är Yukaghir en släkting till de uraliska dialekterna.

Landyta

Rysslands totala landyta är 17,1 miljoner km2, och det är känt för sin bergiga terräng. På grund av sin geologiska position är den ryska kulturen en blandning av europeiska, asiatiska och europeiska seder. Denna sort ligger nära sin konst och arkitektur och i lokalbefolkningens karaktär och livsstil. Till och med de två primära stadssamhällena, S:t Petersburg och Moskva, är faktiskt extraordinära till sin natur.

Historia

Landet Ryssland invaderades först av mongolerna fram till år 1480. Det är först under Ivan den stores styre som Ryssland befriades från mongolernas tyranni och konsoliderade därmed det moskovitiska styret. År 1547 blev Ivan den förskräcklige den första tsaren i Ryssland, som utökade landets territorium till Serbien, samtidigt som han använde militärt styre för att inleda ett terrorvälde mot adeln.

Under Romanovdynastin blev en man vid namn Mikhail Romanov landets tsar vid 16 års ålder. Romanoverna styrde landet i tre århundraden, och det är under deras regeringstid som landet befriades från tillståndet av instabilitet. År 1914 gick den ryska militären med i första världskriget för att försvara de serbiska och andra territorierna mot österrikisk-ungerska invasioner.

På 1900-talet inledde kommunistpartiet under Vladimir Lenins ledning den Russina revolutionen som markerade slutet på Romanovs regeringstid och det ryska kejserliga styret. Andra världskriget började 1939 och den ryska arméns vinst mot Tyskland i slaget vid Stalingrad bidrog avsevärt till ansträngningarna att få ett slut på det globala kriget.

Regering

Den ryska regeringen kännetecknas huvudsakligen av en maktkonflikt mellan den lagstiftande och den verkställande makten. Maktkampen handlar i första hand om frågor om takten och inriktningen av ekonomiska och demokratiska reformer och konstitutionell auktoritet. Konflikten härrörde från president Jeltsins upplösning av det ryska parlamentet. Jeltsin föreslog också en ny form av konstitution den 12 december 1993.

Enligt Jeltsins konstitution väljs presidenten genom internationell omröstning och har betydande befogenheter. Presidenten kan inte heller sitta mer än två på varandra följande mandatperioder. Några av de befogenheter som tilldelas den ryska statschefen inkluderar utnämningen av regeringsmedlemmar, nyckeldomare och regeringsordförande. Landets väpnade styrkor står också under befäl av presidenten som kan utlysa undantagstillstånd eller krigslagar.

Presidenten har också befogenhet att utfärda dekret som har lagkraft om lagstiftaren misslyckas med att godkänna överbefälhavarens lagstiftningsinitiativ. År 2008 ökade en konstitutionell ändring som trädde i kraft 2012 presidentperioden till sex år. Den ryska regeringen består huvudsakligen av statsduman och federationsrådet vars huvudsakliga roll är att sörja för välfärd och skydd för dess folk.

Turism

Ryssland erkänns ofta som extremiteternas och mångsidiga naturens land, vilket lockar människor från överallt att besöka det. Denna nations enorma landyta gör det till det största landet i världen. Det är hem för många vackra landskap och attraktioner. På grund av den stora mängd fantastiska saker som Ryssland kan erbjuda hamnar det ofta högt på många prioriteringslistor för turister.

Kända attraktioner som gör landet unikt, vilket kan väcka intresset hos många resenärer inkluderar lekplatsen vid Svarta havets kust och resan med båt från St. Petersburg till Moskva. Andra vackra platser som är kända för sin etablerade turism är Valaams religiösa pilgrimsfärdscentrum och Kizhi Island, som är känt för sin tidlösa ryska träarkitektur.

Atmosfären, växtligheten, jordmånen och varelsernas liv hänger samman med varandra. Dessa sorter i Ryssland strukturerar en utveckling av breda latitudinella naturliga bälten. Dessa kommer att omfatta nationens platåer och slätter. Inuti Ryssland finns det sex naturliga bälten (vissa med regioner): tundra, arktiska öknar, lövskogar, taigas, frodiga stäpper och vanliga stäpper. Skogsmarker av olika slag representerar mer än två femtedelar av Rysslands hela landterritorium.

Vanliga frågor om IDP

För att förhindra att du går vilse i ett främmande land och begränsas av det snäva schemat för turnétjänster, kan du utforska den främmande nationen med hjälp av ett fordon att köra var som helst. Med hänsyn till detta är en förfrågan som du bör ställa dig själv innan du kör i en obekant nation om det kräver att du skaffar det internationella förartillståndet (IDP). I Rysslands fall kräver det ovan nämnda dokumentet att du är kvalificerad för att köra på ryska vägar som semesterfirare.

För en fredlig och säker utforskning av Ryssland är IDP nödvändig för all köraktivitet för utländska förare. Tillståndet tillåter i princip körning i Ryssland med ett utländskt körkort. Att få en IDP från International Drivers Association är enkelt. Du kan helt enkelt besöka deras webbplats, förbereda de få dokument som behövs för ansökan, och du är på god väg att skaffa detta viktiga tillstånd. Fortsätt läsa om du vill veta mer om stegen för att få IDP.

Vem behöver en IDP?

IDP är ett viktigt dokument att bära med sig för personer som planerar att resa utomlands och ofta köra bil. IDP förhindrar möjligheten att bli utropad av landets lokala myndigheter när du kör på deras vägar. Det kan också översätta ditt vanliga körkort och ge tillsynsmyndigheterna kapacitet att bedöma om du är behörig att köra eller inte. Att köra i Ryssland med ett brittiskt tillstånd förväntar sig inte att du får en IDP, men alla andra kräver förvärv av det internationella körkortet när du kör på ryska vägar.

Licensen är dessutom ett gediget dokument att ha när man besöker en nation i affärssyfte. Licensen tillåter dig att resa på din egen förbundstid i bekvämligheten av ditt eget fordon. IDP är också fördelaktigt för dem som planerar att stanna i landet under längre tid eller för gott och vill ha rätt att köra på landets vägar. IDP kan vara ditt tillfälliga körkort för att köra en bil samtidigt som du förbereder dig för att skaffa ett annat lokalt ryskt körkort. IDP är så viktigt för utländska förare för att undvika problem.

Är ett lokalt körkort giltigt i Ryssland?

Att köra i Ryssland med ett utländskt körkort är inte tillräckligt för att du ska kunna köra i landet. Förutom ditt inhemska körkort måste du skaffa ett internationellt körkort eller IDP som ett förutsättningsdokument innan du kör i Ryssland. Till exempel, om du har ett amerikanskt körkort i Ryssland, är detta utländska körkort tänkt att åtföljas av IDP. Det internationella körkortet ger dig i huvudsak rätt att köra bil runt om i landet. Varje innehavare av ett utländskt körkort bör ha en IDP.

Den nämnda regeln gäller inte för en person som kör i Ryssland med ett brittiskt körkort. Den tidigare nämnda licensen räcker redan för att du ska kunna köra ett fordon i landet även utan internflykting. Så, som du kan se, kan ett vanligt körkort i Ryssland också avgöra om du är berättigad att köra bil eller om du behöver förvärva en IDP. Av nämnda skäl är endast den som har körkort behörighet att få nämnda tillstånd. Utländska förare ska alltid ta med sina internflyktingar när de kör i landet.

Behöver jag en IDP i städer och distrikt i Ryssland

Svaret är ja för de flesta regioner i landet. Oavsett om du är en turist som kör i Ryssland på semester eller i affärssyfte, är det internationella körtillståndet ett viktigt dokument för dig att bära. Detta är för dig att reservera möjligheten att köra i Ryssland som semesterfirare. Hur som helst, den här posten är inte en ersättning för ditt lokala körkort. Bidraget är bara en tolkning av ditt vanliga tillstånd. Följaktligen, när du åker med fordon som semesterfirare i Ryssland, behöver du din IDP tillsammans med din vanliga licens.

När kommer jag att använda min IDP?

IDP måste användas när du kör i en avlägsen nation som förväntar sig att du ska få körkortet. Till exempel, om du kör i Ryssland med ditt närliggande tillstånd, behöver du också bidraget eftersom det är allt annat än en ersättning för ditt lokala tillstånd. De två skivorna går oskiljaktigt, och det ena anses meningslöst utan det andra. Allt övervägt bör körning i Ryssland med detta tillstånd vara tillsammans med ditt vanliga tillstånd.

IDP används som en tolkning av ditt lokala förartillstånd. På det här sättet, när det ropas ut vid korsning i utkanten av korsningar eller poliskontroller, kan en demonstration av bidraget för de närliggande tillsynsmyndigheterna som inte kan kommunicera på ditt språk kontrollera om du har alla relevanta dokument att köra. Detta kan hjälpa dem att förstå dina egna uppgifter, som är sammansatta av ditt inhemska förartillstånd, och förhindra att myndigheterna tar ut vägtullar när du kör i Ryssland.

Vem kan ansöka om IDP?

En IDP är en viktig förutsättning för den som planerar att köra i ett främmande land. Tillståndet är avgörande eftersom det gör det möjligt för lokala myndigheter att utvärdera din kompetens som förare. Du måste säkra en IDP, och den ska alltid åtföljas av din lokala licens från ditt hemland. Ditt vanliga körkort är också ett av de viktigaste dokumenten som du bör ha om du ansöker om IDP.

Det nämnda tillståndet är i princip bara en översättning av din vanliga licens för att göra det möjligt för andra nationer att förstå vad som står på din lokala licens. Om du bestämmer dig för att ansöka om en IDP, besök International Drivers Associations ansökningssida och välj ett IDP-paket som kommer att associera med giltigheten av din IDP. Här är de dokument som behövs för din ansökan:

 • Passkopia (om det behövs)
 • Giltigt statligt utfärdat körkort
 • Passbild på dig själv
 • Passkopia (om det behövs)

Hyra en bil i Ryssland

Bekvämligheten med att hyra och köra ditt eget fordon samtidigt som du undersöker ett fantastiskt land är något som alla upptäcktsresande borde närma sig. Detta kommer inte bara att göra din utflykt ännu mer energigivande, men det kommer på samma sätt att spara en enorm mängd tid. Hur som helst, hur hyr man ens ett fordon när man är i Ryssland? Stressa inte mer eftersom den här guiden kommer att utrusta dig med viktig information om fordonsuthyrning, så att du strikt kan hålla fast vid ditt körschema i Ryssland.

Innan du påbörjar din körupplevelse i landet, är ett populärt läsmaterial som kommer att ge dig en sak eller två om att köra i den här nationen Driving Down Russia's Spine. Boken handlar om två individers drivande resa från Rysslands norra gränser till Sotji, som är Rysslands sydligaste kant. Driving Down Russia's Spine ger detaljerad information om det moderna ryska livet, och turister kan lära sig mycket genom att läsa den.

Biluthyrningsföretag

Det finns några tekniker för biluthyrning i Ryssland. En är genom leasing av fordon online, där du kan boka ditt idealiska fordon innan din utflykt. Ett annat val är att gå till en specialistorganisation för hyrbilar som finns i regionen du kommer att besöka. Mellan de två är att boka ett fordon online ett mer fördelaktigt och välkänt beslut för turister. Sunny Cars och Rent Motors gör det enkelt att hyra ett fordon i Ryssland.

Dessa uthyrningsorganisationer erbjuder sina kunder de mest sänkta priserna i branschen. Om du har förfrågningar angående grannskapsbehov, åldersbegränsningar för körning och reseriktlinjer kan du gå till deras webbplats. Deras geniala, erfarna personal kommer gärna att förmedla sin kunskap till dig. Oavsett om du bestämmer dig för att köra bil i Moskva, Ryssland eller planerar att köra i ryska byar, anses leverantörerna som nämns ovan vara bäst.

Dokument som krävs

Även om hyresföreningar inte kontrollerar om hyrande resenärer har en IDP, kommer det negativt att tala till ett problem om du åker fast av de lokala myndigheterna eller om du råkar ut för en bilolycka. Därför är det grundläggande att kontrollera principerna för uthyrningsexpertcentret innan resan. Det finns krav på expresskörningsbidrag för fordonsuthyrning i landet. Runt omkring är ett typiskt körkort och en IDP standardstrukturer som krävs av dessa stadstrafikmyndigheter.

På samma sätt, kom ihåg att inte alla individer får hyra fordon i Ryssland. Dina poster bör samlas. Du bör vara i en viss ålder eftersom nationen kräver en åldersgräns innan du leasar ett fordon, vilket är en av de primära körreglerna i Ryssland som regeringen har implementerat. För att du ska vara kvalificerad för biluthyrning i Ryssland måste du vara i åldersintervallet 21-70 år och kom ihåg att uthyrningsleverantörerna är mycket strikta med denna policy.

Fordonstyper

Oavsett om du planerar att besöka stora städer eller köra bil i ryska byar, kan du inte förneka det faktum att dessa aktiviteter kan göras bekväma genom att hyra en bil som passar dina specifika behov. Ryska biluthyrningsleverantörer har många bilalternativ som säkerligen kommer att tillgodose de olika behoven hos deras kunder. Om du leasar ett fordon i Ryssland för affärs- eller nöjesändamål, kan landets bilserviceleverantörer tillgodose alla resplaner.

Du kan göra ditt val från utbudet av reducerade fordon, lyxiga cabrioleter och sportfordon, skåpbilar eller stadsjeepar. Rysslands biluthyrning är också anpassningsbar och ganska enkel, med arrangemang för ytterligare föremål och uppdateringar. Ytterligare saker som inkluderandet av en extra förare, säkerhetsalternativ, GPS och säkerhetsstolar för barn kan hjälpa till att garantera att din hyrbil täcker alla dina krav.

Biluthyrningskostnad

För vissa resenärer är kostnaden en enorm faktor att tänka på när man hyr ett fordon i Ryssland. Du måste garantera att du får det bästa tillvägagångssättet utan att kompromissa med din körupplevelse. Lyckligtvis är hjälp med biluthyrning i landet ganska billig, speciellt om du hyr tidigt. Hyra av fordon i Ryssland för ett ekonomiskt fordon kostar i genomsnitt 291 USD för sju dagar, i ljuset av allt.

Med ett hyrt fordon i Ryssland kan du besöka dess anmärkningsvärda resenärsområden och dess rika överlägsna anläggningar och bli förvånad över deras skönhet. För att spara en betydande summa pengar på att göra detta, försök att minska din bränslekostnad i stort genom att hyra ett fordon som kräver Euro-diesel (alltför lågsvavlig diesel). Omvänt, med oljekontrollerade fordon, är den nyligen refererade sorten bra för högre miljövänlighet.

Ålderskrav

Det lägsta ålderstaket för fordonsuthyrning i Ryssland vacklar från ett uthyrningsexpertcenter och sedan till följande. De flesta fordonsuthyrningsföreningar i landet räknar med att du i alla fall bör vara minst 21 år innan du kan hyra. Andra föreningar kräver en grundålder på 23 år. Vidare kan hyresföreningar räkna med att du bör vara 27 eller 28 år, om du hyr lyxbilsmodeller.

Landet tillåter en individ fram till 70-75 års ålder att hyra ett fordon av dem. Ett annat väsentligt krav från de flesta biluthyrningsleverantörer i Ryssland är att du måste ha ditt körkort i åtminstone ett år innan du hyr ett standardfordon, och kanske två år för att hyra en desto mer orimlig fordonsmodell. De flesta fordonsuthyrningsföreningar kan dessutom erbjuda organisationen av sin egen förare, men kan be dig om några extra avgifter.

Bilförsäkringskostnad

Den genomsnittliga kostnaden för en premium personbil i större städer som Moskva och St. Petersburg är cirka 150 USD per år eller 8 800 RUB. Kostnaden kan bli lägre om du är utanför dessa större städer.

Bilförsäkringskostnaden som nämns ovan är ganska billigare än försäkring i andra länder. Det är värt det att skaffa en om du är en turist som kör i ett annat land.

Bilförsäkring

Kom alltid ihåg att din reseförsäkring inte täcker förväntad skada eller rån på ditt hyrfordon. Det är sedan viktigt att dra nytta av ett grundligt skydd vid leasing av ett fordon. Alla fordonsuthyrningar i landet ger följaktligen utomstående skyldighet och brandskyddsförvaltningar till fordonshyresgäster. En delbetalning på 5 000 USD tilldelas ansvarsförsäkringen om en händelse skulle dyka upp som skada eller skada på personer eller egendom utanför hyrfordonet.

Du kan inkludera andra valfria biluthyrningsförsäkringar i ditt försäkringspaket är Collision Damage Waiver (CDW) och rånskydd, som vanligtvis ges till en nedskrivningstakt om du bestämmer dig för att lägga till dem. CDW, när det köps vid hyresdisken, kostar i genomsnitt cirka 8-30 USD varje dag. Stöldförsäkring, närhelst köpt vid hyresdisken, debiteras med cirka 7-36 USD varje dag.

Vägregler-i-Ryssland-Natalia-kokhanova

Vägregler i Ryssland

Som resenär i ett nytt land bör du kunna följa de grundläggande körreglerna och riktlinjerna om du förväntar dig att resa medan du reser säkert. Detta kommer att tillåta dig att undvika möjligheten att bli stoppad av grannskapskontrollanter som kan införa böter och straff under ditt äventyr i Ryssland.

Viktiga föreskrifter

De flesta länder erbjuder jämförande vägregler och bestämmelser när det kommer till aktiviteten att köra bil. I vilket fall som helst, om du lägger undan arbetet med att få några detaljer om deras körlagar skulle det helt och hållet kunna göra din resa mer förnuftig. Hädanefter, när du är i det här landet, är det absolut nödvändigt att komma ihåg trafikgrunderna för att garantera säker körning i Ryssland och göra din resa roligare.

Om du behöver resa med fordon finns det många körbehov som du bör överväga. Ditt tillstånd kan till exempel vägleda om du har rätt att köra bil i Ryssland. Till exempel är det tillåtet att köra i denna nation med ett amerikanskt körkort, medan det inte är tillräckligt att köra i landet med ett filippinskt körkort för att du ska kunna arbeta med ett fordon. I händelse av att ditt tillstånd inte räcker för att ge dig möjlighet att köra ett fordon, är en IDP en viktig förutsättning som bör förmedlas tillsammans med ditt vanliga körkort.

På samma sätt är personer under 18 år förbjudna att köra bil, och landet tillämpar en strikt åldersgräns på 70 till 75 år för sina förare. Att dricka under bilkörning är förbjudet i Ryssland, och det finns många lagar som implementeras eftersom aktiviteten kan innebära potentiella missöden vid körning. Som person i ett externt land måste du respektera dessa regler när du kör på deras vägar och extra dig besväret att bli blockerad av trafikutövare.

Rattfylleri

Detta land utför oförlåtande kontrollåtgärder för ansvariga trafiksammankomster och alkoholiserade förare. Se till att svara på den avgörande frågan "vilka är reglerna för att köra i Ryssland?" innan du besöker landet. Lagen om rattfylleri i Ryssland är sträng, med 0,0356 gram per liter som den acceptabla promillegränsen. Ett system som är helt fritt från alkohol är en självklar nödvändighet om du kör med en kompis.

Om du upptäcks överträffa den nyligen refererade nivån, rapporteras straffen för rattfylleri i Ryssland vara hög. För det första kommer ditt körkort att dras in och du får böter. Discipliner för körning i Ryssland, berusad bör inte tas lätt på, och om du fångas med en hög nivå av sprit i blodet. Åtal och eventuella höga böter är bara några av de extrema straffen för rattfylleri i Ryssland. Undvik rattfylleri om du inte vill ha att göra med en trafikpolis.

Innan du kör

Defensiv körning är rätt sorts attityd i händelse av att du bestämmer dig för att köra bil i Ryssland. Som försiktig förare är du beroende av att vara vaksam och inte påverkas av alkohol innan du kör. Det är förbjudet att köra berusad i Ryssland. Personer med ögonproblem är begränsade från att köra bil, förutom risken att de har rätt medicinsk utrustning för att förbättra sin syn, till exempel glasögon som är receptbelagda, för att hjälpa dem när de kör. Se till att du är i gott skick om du ska åka på oberoende bilresor. Kontrollera även ratten på din hyrbil, bromsar, speglar och däck innan du börjar köra.

Blinkers vid en korsning

De flesta vägar i Ryssland är i bra-utmärkt skick. När det gäller landsbygdsområden är vägarna smala, så det är vanligt att förare ser upp efter andra förare genom att ge signaler. Blinkers kan också användas för att indikera om det är säkert att passera för andra förare. När en förare blinkar med sin högra blinkers betyder det att det inte är säkert att passera och att det finns mötande trafik. Om föraren blinkar med vänster blinkers betyder det att det inte finns någon mötande trafik för dig. Kör inte heller mot rött ljus för att undvika kränkningar från trafikpolisen. Om det är grönt på det officiella trafikljuset är det enda gången du kan åka igen.

Parkering

Efter att ha dykt upp på din destination, lämna ditt fordon endast på de tillåtna platserna i regionen. Parkera väl upplysta områden om domänen inte är ljus. Ta reda på om landet har avgifter för parkering, så att du inte blir förvånad över potentiella kostnader. Se till att konsekvent låsa passagerna i ditt fordon och lämna aldrig dina resurser i din bil.

Se till att du och ditt fordon är i gott skick innan du kör.

Ta alltid tid att granska om ditt fordon är i värdigt skick genom att kontrollera dess däck, bromsar, batteri och motor. Undvik allt som kan avleda ditt fokus, till exempel ljud från din mobiltelefon eller högljudda musikvolymer. I detta ljus ska du inte läsa telefonmeddelanden eller få samtal medan du kör ett fordon. Kom dessutom ihåg att fästa säkerhetsbältet och följ hastighetsgränsen som gäller på gatan du kör på.

Allmänna standarder för körning

Oavsett om du är ute och kör i ryska byar eller stora städer som Moskva eller St. Petersburg, förväntas du alltid öva på de bästa körstandarderna som bör demonstreras i landet. Vad som är tillåtet och inte tillåtet varierar från nation till nation, och det är viktigt att förstå vad du kan göra och inte kan göra innan du sätter dig i förarsätet. På detta sätt är det av yttersta vikt för dig att känna till körprinciperna i landet för att garantera ett möte med säker körning i Ryssland.

Fartgränser

Den primära oro du måste tänka på när det gäller Rysslands hastighetsgränser är att de regelbundet bedöms i kilometer konsekvent, vilket garanterar att du inte går över dem och bryter ganska långt av en slump. Hastighetsgränserna ändras runt olika domäner i Ryssland. En hastighetsbrytpunkt på 60 km/h är uppenbar i städer och tätortssamhällen; 90 km/h på öppna gator; och en begränsning på 100 km/h tillämpas på motorvägar.

Förutom att undvika straff är det grundläggande att hålla sig under den nyligen refererade hastighetsgränsen för att du enkelt ska kunna lägga märke till de utspridda körskyltarna i staden Ryssland. Detta kommer att hjälpa dig att hålla ett strategiskt avstånd från potentiella olyckor, särskilt när du kör i storstadsområden där vägarna ligger desto närmare på grund av det högre antalet människor.

Lagar för säkerhetsbälten

Eftersom bilkörning i Ryssland anses farlig, är en fråga som mest berör nya resenärer i landet dess trafiksäkerhet. Att bära säkerhetsbälte är obligatoriskt vid körning i Ryssland. Dessutom är det obligatoriskt att alla fordonssäten har sina egna säkerhetsbälten för att tvinga varje passagerare att bära dem. I händelse av en medicinsk åkomma är det bättre att konsultera en klinisk specialist för att be om ett läkarintyg att visa upp för tjänstemännen.

När det gäller att ha en minderårig som reser med dig finns det strängare vägregler du måste följa. Rimlig utrustning för barnbegränsning bör användas för minderåriga i åldrarna 3 och 11 år och mäta under 1,35 meter. Enligt landets lagar bör ett år gammalt barn eller lägre som väger upp till 9 kg placeras i säkerhetssätet på fordonets rygg.

Vägbeskrivning

Om du är en turist som besöker Ryssland, vet du att det är ganska knepigt att ta sig runt i ett främmande land. Tur för dig är att lokala invånare i landet är välkomnande, godhjärtade och alltid ivriga att hjälpa människor, särskilt de som frågar efter vägbeskrivning. För engelsktalande turister kan det vara svårt att utforska Ryssland eftersom de flesta av befolkningen inte kan det engelska språket på konversationsnivå.

Trafikvägskyltar

Medan de flesta vägskyltar i Ryssland liknar vanliga trafikskyltar i många länder, anpassar de sig inte till internationella och europeiska standarder. Det finns också skyltar i närheten som är speciella för landet som turister bör tänka på. Om du kör ett fordon för att undersöka landets olika regioner, kommer du utan tvekan att uppleva dessa tecken som du kanske är ny på.

Sammanfattningen nedan är de övergripande klassificeringarna av gatumärken som du bör känna till innan du kör i Ryssland:

 • Varningsskyltar - är ofta röda eller gula för att informera förare om möjlig fara. De är främst utformade för att varna förare om potentiella faror framför sig.
 • Obligatoriska vägskyltar - är inga förslag utan används främst när du är skyldig att utföra en specifik uppgift. De kallas ibland informations- eller rådgivande skyltar och är utan tvekan de avgörande trafikskyltarna i Ryssland som du bör känna till.
 • Prioriterade vägmärken - är utformade för att tydliggöra vem som har företräde på vägen eller korsningen framför.
 • Förbjudande vägmärken - används i allmänhet på alla vägtyper i landet. De är utformade för att begränsa vissa typer av fordon och vissa manövrar, som att sätta hastighetsgränser eller förbjuda u-svängar.
 • Informationsskyltar - är de mest använda vägmärkena i Ryssland och ger generellt allmän information om vägen en resenär kör på.
 • Vägbeskrivningsskyltar - dessa skyltar visar vägbeskrivningar till en viss plats

Förkörsrätt

Ryska vägar följer högertrafik, vilket är något som förstagångsförare bör känna till. När trafikljus inte syns får vandrare företräde och ska alltid få gå vidare. I rondeller prioriteras bilar som kör först in i dem. Fotgängare och cyklister prioriteras också när de kör i Ryssland. Defensiv körning uppmuntras också starkt eftersom ryska förare rapporteras visa dåligt beteende när de kör.

Ålder för körning

Den lagliga åldern för körning i Ryssland är 18 år. I den här åldern kan du redan ta deras körkortsprov och du bör klara det innan de kan ge dig körkort. Tentamen består av ett teoretiskt och praktiskt prov. Skulle du misslyckas med dem kan du fortfarande ta dem och granska med hjälp av körskolor som är framstående i Ryssland. Däremot skiljer sig ålderskravet för biluthyrning.

Det lägsta ålderstaket för fordonsuthyrning i Ryssland vacklar från ett uthyrningsexpertcenter och sedan till följande. De flesta fordonsuthyrningsföreningar i landet räknar med att du i alla fall bör vara minst 21 år innan du kan hyra. Andra föreningar kräver en grundålder på 23 år. Vidare kan hyresföreningar räkna med att du bör vara 27 eller 28 år, om du hyr lyxbilsmodeller.

Lagar om omkörning

Förutom den nyligen refererade körningen i Rysslands lagar, har omkörning på landets vägar också ett mindre arrangemang av regler som ska följas av både lokala och resenärsförare. För att ta reda på dem, läs medföljande data om omkörning i landet:

 • Det är inte tillåtet att köra förbi gatubultar, på vridningar, flaskhalsar, vid korsningar och förbipasserande korsningar.
 • När du kör ska båda vägarna kontrolleras av föraren innan du kör om.
 • Körning i mörka zoner där det inte finns någon sikt på vägen är mycket avskräckt.
 • Att flytta till en annan fil och köra förbi vid en busshållplats är dessutom begränsad i landet.
 • Det är viktigt att vara vaksam vid omkörning i stads- och storstadsområden. Möjligen göra det när vridspinnar finns tillgängliga.

Körsidan

Liksom de olika länderna runt om i världen förväntas du köra på vägens rätta sida när du är i Ryssland. Det förväntas lämpligen att deras fordon har sina förarsäten anordnade på fordonets vänstra sida. Du förväntas följa högerstyrningen i Ryssland. Utan tvekan kommer du att tycka att det är en kamp om du kommer från ett land som följer vänstertrafik som Australien och planerar att använda ett ryskt fordon. När du kör in ryska fotgängare, kom ihåg att sakta ner och aldrig byta fil.

Köretikett i Ryssland

Om du behöver besöka Ryssland utan att blåsa, bör du göra en uppmärksamhet på att respektera landets körstandard och på ett tillförlitligt sätt visa din bästa ledning när du kör på dess vägar. Detta skyddar dig från att hamna i trubbel med de lokala myndigheterna och gör din vistelse till en lysande upplevelse. Om du gör rundor, gör som regel en poäng att du är tillförlitlig och väl medveten om människor och vägarnas riktlinjer för körning.

Bilhaveri

Att uppleva bilstörningar är en av de oundvikliga omständigheterna att du kan vara inblandad i ett nytt land. Det är viktigt att inte visa panik när man utsätts för denna situation. Fordonsstörningar är en enorm fråga, och de kan förstöra hela din utflykt om du inte har den dimmaste tanken på vad du ska göra när du introduceras i detta tillstånd. Nästa steg är ett segment av de saker du bör göra när du behandlas fel i ett allvarligt, hemskt tillstånd:

 1. Gör ditt fordon så märkbart som rimligen kan förväntas.

För att göra detta kan du sätta på varningslamporna för att berätta för människor att du upplever ett körproblem. Använd tydliga förvarningssignaler när du lämnar dem på en säker och lämplig plats. Till exempel, varningsljus, fläckar eller en varningstriangel är nödvändiga för att varna någon om ditt fordons närvaro.

2. Gå av vägen.

Försök att dra ditt fordon bort från vägen med försiktighet. Om du hamnar i en hektisk trafiktid, gå bort från ditt fordon och gå försiktigt runt en annan zon. Om du befinner dig på en livlig väg och ditt fordon är kvar på axeln, gå ut på passagerarsidan. Om du äger fordonet, lås det och lämna en anteckning som innehåller ditt telefonnummer på vindrutan om trafikexperter stannar vid ditt fordon.

3. Håll fordonsdörrarna låsta.

Om du befinner dig i ett säkert område där människor kan se dig, försök att hålla inne i ditt fordon. Öppna aldrig dina ingångar och håll din säkerhetsrem ansluten och försök att kontakta någon du känner eller ditt expertcenter för biluthyrning.

4. Visa vaksamhet.

Det är grundläggande att vara medveten och utöva dynamisk kapacitet innan man ber om hjälp från landets invånare. Om du har en tveksam tendens om lokalbefolkningen som försöker hjälpa, stanna kvar i fordonet och sänk fönstret tillräckligt mycket för att hjälpa dem att höra din röst. Om hjälp är på väg, tacka nej till andras förslag och säg ett varmt "tack".

Polisen stannar

Varje förare måste göra sig redo för möjligheten att bli kallad av grannskapstrafikspecialister, särskilt när du är en resenär som kör i ett externt land. När det introduceras i denna situation är det grundläggande att inte gala och inte känna sig underminerad av grannskapens verkställare. Kom ihåg att du har ställt in ställningar som förare, men du bör vara noga med att utöva dem om du inte avvisar några trafikregler.

När du dras över ska du sätta på varningslamporna och lämna ditt fordon stadigt i efterhand eller på vägen och lita på att myndigheterna kommer att prata med dig. När de närmar sig dig, välkomna dem och presentera snabbt dina körregister, till exempel ditt visum, körkort och IDP. Äntligen håll det tillsammans med polisens regler och hjälp dem genom att lyda deras instruktioner.

Frågar vägbeskrivning

Som en resenär som strävar efter att ta sig runt i Rysslands skönhet måste du förstå att det är extremt svårt att utforska ett yttre land. Som tur är för dig är invånare i landet i närheten kända för att vara enastående godhjärtade och välkomnande för turister. Områdesindivider i landet är regelbundet på kanten för att ta hand om människor.

För engelsktalande resenärer skulle det bli svårt att undersöka Ryssland eftersom de flesta av landets allmänna befolkning inte kan förmedla engelska på en konversationsnivå. Snart finns det ställen i landet där hyresgästerna kan kommunicera på engelska i alla fall, ifall du behöver göra din upplevelse mer förnuftig. Det är användbart att känna till närliggande ord och fraser när du undersöker landet.

Kontrollpunkter

Körförhållanden i Ryssland

Fordon som kör 120 km / h på motorvägar är ingen fenomenal syn i Ryssland. Gatuförhållandena tar dock vanligtvis inte hänsyn till höga hastigheter. Att köra på asfalterade gator med ett vanligt fordon är möjligt. Det är dock acceptabelt att ha en fyrhjulsdrift på grund av dess stora städer dåliga vägförhållanden. Trafikuppförandet i Ryssland är oregelbundet, för det mesta, och helt farligt.

Undvik extrem hastighet och, om det är tänkbart, kör inte runt kvällstid, särskilt utanför viktiga stadssamhällen. Inom landets territorier är det inte sällsynt att upptäcka tamdjur som korsar gator någon gång slumpmässigt. Byggnadslokaler eller övergivna fordon är regelbundet vanliga genom fläckar eller andra förvarningssignaler. En del av tiden har fordon bara ett fungerande dimljus och många fordon behöver bakljus.

Olycksstatistik

En generell minskning av antalet dödsfall på gatan i Ryssland sågs sedan 2007 då den mest anmärkningsvärda mängden gatudödsfall registrerades i hela landet under den givna perioden. Den tillfälliga utvecklingen på fem procent någonstans under åren 2010 och 2012 följdes av en enorm minskning av antalet frekvenser under de senaste åren. För att vara specifik minskade siffrorna i samband med trafikdöd i landet nästan fördubblades 2018 jämfört med siffrorna för 2012, uppskattningsvis 16 981 fall under den senaste uppmärksammade perioden. Efter en period av dålig trafiksäkerhet blir Ryssland gradvis en säkrare plats för förare.

Vanliga fordon

Bussen är det främsta transportmedlet i Ryssland. De är också det huvudsakliga transportfordonet som beskyddas av människor som vill komma åt olika ryska regioner. Bussar på större städer och fastlandet kör normalt ryska huvudlinjer. Tågnäten finns, men är begränsade. Det bästa sättet att utforska landet om du är en turist är att använda en bil, skoter eller en cykel, som också finns i överflöd på grekiska vägar.

Det är lätt att hyra ett fordon i landet eftersom uthyrningsställen vanligtvis är framträdande i områden med betydande städer eller semesterorter. Bilarna som tillhandahålls av dessa företag kan också användas för resor mellan öarna. Om du har budget är internflyg eller färjeresor också ganska vanliga i landet.

Vägläge

Medan vägar i större stadssamhällen vanligtvis är i rimligt skick, är många andra gator inte av god kvalitet, asfalterade, dåligt upplysta, trånga och saknar körfält som är ordentligt markerade. Det lokala väglaget är inte lika bra som de stora vägarna i landet. I de stora städerna i Ryssland kan du förvänta dig att förare är krigiska, vilket gör körning extremt farlig. På samma sätt utgör dåligt väglag en stor fara vid körning på ryska vägar. Det finns också nya motorvägar i Ryssland, mestadels i större städer. Väguppgraderingar är fortfarande ett kontinuerligt arbete, så var försiktig när du kör i Ryssland.

Körkultur

Ryska förare ignorerar ofta trafikreglerna, inklusive att gå igenom stoppskyltar och röda ljus och omdirigera vänster från den extraordinära rätt vägen. Dessa orsakar konsekvent obevekliga vägrelaterade incidenter. Andra nära körpraxis observeras rutinmässigt på ryska vägar, och du bör köra defensivt som resenär om du planerar att åka in i landet med ditt eget fordon. Om det skulle inträffa ett bakslag, drar förare som vanligt till sidan av vägen och tänder sina varningsljus för att varna olika förare. Ryska förare respekterar reglerna så du förväntas respektera reglerna också.

Andra tips

Andra viktiga trafikrelaterade detaljer om rysk körning är nödvändiga om du vill njuta av din resa. Skyltar för hastighetsbegränsningar är bara en av de viktiga uppgifterna som du bör känna till som förare. Läs mer om dem med informationen nedan.

Vad är hastighetsenheten när du kör i Ryssland?

Kilometer per timme är den vanliga hastighetsenheten som används i landet Ryssland. Hastighetsgränserna varierar i olika delar av landet. Som tidigare nämnt varierar hastighetsbegränsningen runt olika delar av landet. En hastighetsbrytpunkt på 60 km/h är uppenbar i städer och tätortssamhällen; 90 km/h på öppna gator; och en begränsning på 100 km/h tillämpas på motorvägar. Böterna för att överträda dessa hastighetsgränser överensstämmer med summan du har överträffat ovan nämnda värden.

Saker att göra i Ryssland

Ryssland är välkänt för sina in- och utvändiga, inrättade resebranschen, vilket tyder på ofattbara flygtillhörigheter. Att vandra ut till Ryssland är ett certifierbart paradis för upptäcktsresande som har en vågad själ. Det är förvirrande, annorlunda och rikt på olika sociala kulturer, vilket gör att olika turister blir omtumlade i vördnad när de besöker landet. Den erbjuder en enorm mängd aktiviteter som bör bjuda in olika resenärer och som kan nås genom att bara köra ett fordon.

Om du upptäcker nationen som ett fantastiskt område och planerar att stanna där för affärer, till exempel för att försöka få körplatser i Ryssland, finns det säkert saker som du behöver använda ditt arbete till för att uppnå detta. För att hjälpa dig med dina preliminära arrangemang, läs medvetet den medföljande informationen om hur du kan förverkliga din fantasi om att bo och arbeta i Ryssland.

Kör som turist

Alla resenärer i giltig körålder kan köra i Ryssland så länge du har nödvändiga uppgifter. När det gäller personer med ett brittiskt körkort har du rätt att resa överallt i landet utan ytterligare krav. För utländska resenärer är ditt inhemska körkort otillräckligt för att du ska kunna köra bil. Om du till exempel har ett thailändskt körkort förväntas du ansöka om IDP om du bestämmer dig för att köra i landet innan din utflykt.

För att vara säker på att köra rundorna är en annan förutsättning som du bör ta med dig ditt visum. Racing är mycket framträdande i Ryssland, och många människor har Driving Zone: Russia, som är en nedladdningsbar applikation för att tillfredsställa deras racingbehov. Applikationen är en street racing simulator som är etablerad i Ryssland. För en turist som du kan få Driving Zone: Ryssland på din telefon att hjälpa dig att känna hur det är att köra på ryska vägar. Det är bäst att resa med bil i Ryssland eftersom det finns massor av magnifika städer med majestätisk natur.

Arbeta som förare

Om du behöver söka förartjänster i Ryssland är du förlitad på att ansöka om ett ryskt körtillstånd. För att få detta närliggande tillstånd av nationen, bör du gå igenom körprovet som är gjord av ett hypotetiskt och genomförbart test. Sökande kan gå med en körskola för att undersöka för provet. Om kvalitetsutbildning är ett behov innan du tar provet, kom ihåg att söka efter de bästa körskolorna i Moskva, Ryssland.

På grund av de svåra körförhållandena i landet är trafikskolor i Moskva, Ryssland, normalt inriktade på defensiv körning. De ger också lektioner som kommer att täcka den teoretiska delen av provet. När du har klarat proven, presentera relevanta dokument för den lokala transportregistratorn, och de kommer att ge dig ditt ryska körkort. Du kan hitta andra arbetsmöjligheter i industristäder i Ryssland.

Ansök om uppehållstillstånd

Som indikeras av den ryska immigrationslagen bör man först ansöka om ett tillfälligt uppehållstillstånd för att få varaktig uppehållstillstånd i landet. Den sista sortens visum kommer att ges efter att den obekanta invånaren har bott i minst två år i Ryssland. Medborgarskap i Ryssland kan förvärvas på flera sätt, nämligen genom registrering, genom födsel, genom naturalisation eller genom äktenskap.

Som indikeras av den ryska immigrationslagen bör man först ansöka om ett tillfälligt uppehållstillstånd för att få varaktig uppehållstillstånd i landet. Den sista sortens visum kommer att ges efter att den obekanta invånaren har bott i minst två år i Ryssland. Medborgarskap i Ryssland kan förvärvas på flera sätt, nämligen genom registrering, genom födsel, genom naturalisation eller genom äktenskap. Om du ansöker om uppehållstillstånd måste du ha tillräckligt med pengar och ett grönt kort för att stanna i detta land.

Andra saker att göra

Andra saker kan göras i landet Ryssland i händelse av att du bestämmer dig för att stanna längre eller permanent. På grund av dess obestridliga skönhet är många förälskade och lockade att bo och arbeta i landet.

Behöver du konvertera ditt körkort i Ryssland?

På grund av IDP:s giltighet måste du få landets lokala licens om du vill stanna permanent i Ryssland. Att få licensen i det här landet har liknande procedurer med andra nationer. Några förutsättningar för dess ansökan inkluderar ditt inhemska körkort, visum, pass och ditt internationella körkort. Du behöver också klara ett teoretiskt och praktiskt körprov innan du beviljas deras körkort.

De bästa roadtripdestinationerna i Ryssland

Ryssland ses som ett paradis av varje enskild person som fick möjlighet att besöka landet. Med en annan scen som sträcker sig från bergen till dess härliga hav, är Ryssland faktiskt en imponerande syn att märka. Landet är idealiskt att utredas av ett fordon, och vi har valt ut de mest fantastiska fordonspoängen du kan besöka för att göra din vistelse i detta chockerande land roligt och en gynnsam upplevelse.

Moskva-avdeev007

Moskva

Den stora majoriteten av Rysslands besökspaket startar från Moskva. Här hittar du massor av kända byggnader. Oavsett om du åker på en Rysslandsutflykt är det idealiskt att börja i Moskva, där du kommer att upptäcka massor av valmöjligheter tillgängliga för leasingfordon. Moskva är förmodligen den bästa platsen att besöka i Ryssland och kommer att ge en bra början på dina ryska äventyr. De bästa platserna att hitta i Moskva är Kreml, Röda torget och uppenbarligen det världsberömda bönehuset St Basilis med sina anmärkningsvärda lökformade bågar.

Vägbeskrivning:

Att köra i Moskva, Ryssland är inte för svaghjärtade eftersom platsen är mycket trångt.

 1. Stadens riktning ligger 31 km från Moskva Sheremetyevo flygplats för att komma till denna destination.
 2. Kör bara direkt från flygplatsens motorväg. I genomsnitt tar det bara 50-60 minuter att köra in till staden Moskva.

Saker att göra

Om du vill göra din vistelse i detta område värd besväret, här är en lista över de roligaste aktiviteterna att göra i Moskva, Ryssland.

 1. Stadssightseeing

Som den mest populära staden i Ryssland finns det många bussturer som kan ta dig till platser i Moskva. Se de vackraste landmärkena i denna stad via billiga 2- eller 3-dagars bussturer.

2. Handla på de största marknaderna och köpcentra

Om du är en person som älskar att fira dina resor med prydnadssaker och olika material, då är shopping i Moskva den perfekta aktiviteten för dig. Det är inte bara fyllt med de bästa köpcentra och loppmarknader, utan de bästa restaurangerna och hotellen kan också besökas i detta område.

3. Njut av åkattraktioner på nöjesparker.

Om du besöker Moskva, Ryssland som en familj, skulle den perfekta aktiviteten för dig vara att besöka stadens berömda nöjesparker. Dina barn kommer säkert att njuta av atmosfären i dessa attraktioner, och de kan också få fram den barnlika entusiasmen i dig.

Koprino-Serjio74

Koprino

Fortsätt med din ryska utflykt på den berömda gyllene ringen i Ryssland när du går ut från Sergiev Posad och kör mot Uglich, som dessutom är en del av den gyllene ringen. I händelse av att du gör den ryska resan på vintern kommer vattenvägen att vara helt frusen och du har möjlighet att uppskatta vinterövningar i Ryssland, till exempel isfiske, längdskidåkning, åka snöskoter och fortsätta en luftkuddebilresa på den frysta Volga.

Vägbeskrivning:

 1. Ta vägen till Palace Square i St. Petersburg.
 2. Kör sedan genom Mokhovaya Ulitsa, och din destination är bara 10 minuter bort.
 3. Denna rutt är 231 km på avstånd, och det kan ta 4 till 5 timmar att komma till Koprino.

Saker att göra

Bli kär i denna fantastiska turistplats genom att göra de rekommenderade aktiviteterna nedan.

1. Besök antagandetskyrkan

Försök att uppskatta skönheten i den unika ryska arkitekturen genom att besöka Assumptionskyrkan. Platsen är känd för att vara en plats att ta en bra promenad med dina följeslagare, och den har en fantastisk design som är perfekt för att ha dina foto-ops.

2. Ta ett avkopplande spa på Hunter Village

Denna turistattraktion ligger i byn Ulyanovo och är mycket populär för de finska bad- och bastuhusen som människor besöker för att slappna av i kroppen och lugna sina sinnen. Platsen är också ett perfekt område för att besöka några av Rysslands finaste hotell.

3. Njut av äkta rysk mat

Platsen Koprino är fylld med fantastiska restauranger där du kan njuta av och prova några av de traditionella rätterna som ryska kan erbjuda sina besökare. Cafe Orkhideya och Energiya är bara några av de bästa restaurangerna där du kan prova din första ryska måltid.

Leningrad Oblast Ryssland foto av Foto av Konstantin Goncharov

Tikhvin

Efter att ha fått en laddning av vinterövningarna i Koprino, fortsätt med ditt ryska besök genom att ta en lång bilresa mot Tikhvin. När du fortsätter med din utflykt i Ryssland, kom ihåg att uppskatta fältets förträfflighet fylld av snö i den utsträckning som ögat kan se och missa inte en oregelbunden liten stad med gamla trähus målade i olika nyanser. Liksom det tidigare området är denna plats känd för att besökas av resenärer för sina många vinteraktiviteter som skidåkning, snöskoter och svävare.

Vägbeskrivning:

 1. För att komma till denna destination kan du ta vägen Rybinsk och Р104 till А-114 i Vologda Oblast.
 2. Kör västerut på Ulitsa Karla Marksa och fortsätt rakt fram för att nå den.
 3. I genomsnitt kan det ta över 7 timmars körning för att komma till Tikhvin.

Saker att göra

Tikhvin har många fantastiska aktiviteter att erbjuda till människor som vill göra sin ryska upplevelse roligare. Läs nedan några av de populära sakerna du kan göra när du är i Tikhvin.

1. Besök Rimsky-Korsakov House Museum

Det är ett mycket litet museum med mycket historia och en inblick i livet för Nikolai Rimsky-Korsakov, en berömd rysk kompositör. För dem som älskar musik och dess historia, definitivt platsen att besöka.

2. Lär dig mer om rysk historia, konst och arkitektur

Ett av de berömda museerna som du kan besöka i Ryssland ligger i Tikhvin. Tikhvin Memorial Museum är en perfekt plats för människor som älskar att lära sig mer om landets unika historia. Museet visar också upp några av de vackraste konstverken som gjordes av kända ryska konstnärer.

3. Njut av populära ryska rätter

Tikhvin är också ett populärt område för dig att prova några traditionella ryska rätter. Några av de fantastiska maten du kan prova i detta område inkluderar pelmeni och borsjtj.

Petrozavodsk foto av Mariya Tereshkova

Petrozavodsk

Efter en resa till Tikhvin för kvällen, fortsätt mot Petrozavodsk, huvudstaden i Karelen. I Petrozavodsk kan du njuta av en av Rysslands mest välkända vinterövningar genom att besöka den hyllade Karjalaparken som finns bara 30 kilometer utanför staden. I den här parken kan du möta hundspann, förstå sibiriska hundars liv, klappa dem och komma på hur man pratar med dem.

Vägbeskrivning:

 1. För att nå denna plats, gå västerut och följ 41А-009 till staden Kola.
 2. Fortsätt rakt in på Kola E105 / Р-21.
 3. När du når rondellen går du in på andra avfarten och stannar kvar på Kola E105 / Р-21.
 4. Sväng höger till Pryazhinskoye Shosseto, din destination.
 5. Körningen kan vara över 4 timmar, och rutten ovan är ungefär över 350 km.

Saker att göra

Petrozavodsk är känt för de intressanta aktiviteter som det kan erbjuda sina besökare. Nedan listas några av dem som du kan läsa.

1. Njut av vintersport

Petrozavodsk är mest känt för de vintersporter som du kan delta i som turist. En av de populäraste vinteraktiviteterna i området är hundspann, som du kan göra i den hyllade Karjalaparken.

2. Besök olika museer

Petrozavodsk är en plats i Ryssland där många museer finns. Några av de anmärkningsvärda museerna som du kan njuta av tillsammans med dina följeslagare inkluderar Museum of Fine Arts of the Republic of Karelen och Sea Museum of The Polar Odysseus Club.

3. Njut av vattensporter

Onegasjön är en enorm vattenmassa som ligger i Petrozavodsk. Storleken på denna sjö är jämförbar med den på ett hav. Det är en populär attraktion där du kan utöva olika vattensporter och njuta av båtturer.

Sankt Petersburg foto av Maria Rodideal

St. Petersburg

Äntligen är du på den senaste dagen av din Rysslandsutflykt när du reser mer än 400 kilometer för att komma fram till St Petersburg. Börja undersöka denna förtjusande stad, som är allmänt känd som "Nordens Venedig." Den är täckt av slott och hållplatser, och Neva-strömmen tillför en gammaldags dragningskraft till denna vackra stad, som är den idealiska platsen att avsluta din Rysslandsutflykt.

Vägbeskrivning:

Från Petrozavodsk, gå nordväst till Pamyatnik Ka Meretskovu.

 1. Sväng vänster till E105 / Р-21 och i rondellen tar du 1: a avfarten in på Kola / E105 / Р-21.
 2. Fortsätt rakt fram till din destination.
 3. Det tar cirka 5 timmars körning att nå St. Petersburg med bil.

Saker att göra

Att besöka St. Petersburg erbjuder inte bara roliga aktiviteter, utan också vackra attraktioner att se som turist. Här är en lista över saker du kan göra när du är i området.

1. Njut av fantastiska föreställningar som Eremitaget

St Petersburg är hem för olika teatrar, dramer, konstfulla dansutställningar och skryt av Eremitaget, det näst största historiska centret på planeten. De underbara produktionerna som hålls i detta område kommer säkerligen inte att göra någon besviken.

2. Buss- och båtturer

Den stora staden St. Petersburg kan lätt utforskas med hjälp av de billiga buss- och båtturer som är framträdande i området. Ägna en hel dag åt att prova dessa metoder för att besöka kända landmärken i området.

3. Besök Faberge Museum

Du kan inte avsluta din ryska turné utan att besöka det världsberömda Faberge-museet som ligger i St. Petersburg. Museet visar upp de mycket dyra Faberge-äggen som är populära på grund av deras juvelprydda exteriör och unika hantverk.

Få ditt internationella körtillstånd på 2 timmar

Omedelbart godkännande

Gäller 1-3 år

Världsomspännande expressfrakt

Tillbaka till toppen