Editorial Guidelines

Författare och bidragsgivare i International Drivers Association levererar sakkunnigt kurerat reseinnehåll för den globala utforskaren. Vårt erfarna nätverk av skribenter och bidragsgivare över hela världen ger autentiska insikter och förstahandsupplevelse, vilket säkerställer att varje resa du ger dig ut på är informerad och inspirerad.

Oavsett om du är en reseskribent, digital nomad eller äventyrare är våra artiklar din inkörsport till att upptäcka världens bäst bevarade hemligheter. Lita på att vi vägleder dina reseval och berikar dina utforskningar.

För att säkerställa högsta kvalitet och tillförlitlighet för reseberättelser, tips och annat innehåll har International Drivers Association upprättat omfattande redaktionella riktlinjer. Dessa principer vägleder vårt globala nätverk av författare och är ryggraden i vårt engagemang för autenticitet och expertis inom reseberättelse.

Syfte och målgrupp

Vårt innehåll är skrivet för att informera, inspirera och vägleda våra läsare. Vi levererar högkvalitativa, välundersökta och engagerande artiklar som tillgodoser vår mångsidiga publiks intressen och behov. Vi förväntar oss att varje del tillför värde genom praktiska råd, insiktsfull analys eller övertygande berättande.

Innehållskvalitet och originalitet

Alla artiklar måste vara original och inte tidigare publicerade någon annanstans. Innehållet ska vara faktagranskat, korrekt och ge ett unikt perspektiv eller information som inte är lättillgänglig. Plagiat är strängt förbjudet och alla källor, inklusive men inte begränsat till bilder och videor, måste krediteras på lämpligt sätt.

Ton och stil

Tonen i våra artiklar bör vara professionell men ändå tillgänglig, undvika jargong och komplext språk. Vi uppmuntrar en konversationsstil som resonerar med våra läsare och upprätthåller integriteten hos vårt varumärke. Artiklar bör struktureras logiskt, med tydliga rubriker och underrubriker för att förbättra läsbarheten.

Forskning och noggrannhet

Grundlig forskning är ryggraden i vårt innehåll. Författare måste verifiera fakta, statistik och citat från tillförlitliga källor. Alla påståenden eller uttalanden som kan anses vara kontroversiella måste underbyggas.

Relevans och värde

Artiklar bör vara relevanta för våra läsares intressen och aktuella trender. De måste ge värde genom praktiska tips, djupgående expertis eller innovativa idéer. Vi uppmuntrar skribenter att dra på personliga erfarenheter när det är relevant för att förbättra artikelns äkthet och relaterbarhet.

Inklusivitet och känslighet

Vi är engagerade i inkludering och kulturell känslighet. Undvik generaliseringar, stereotyper eller antaganden som kan vara stötande för individer eller grupper. Språket ska alltid vara inkluderande och respektfullt.

Sök synlighet

Författare bör följa bästa praxis för att öka synligheten för sina artiklar. Detta inkluderar att använda relevanta ord och fraser naturligt och hänvisa till relevanta interna och externa sidor där så är lämpligt.

Visuals och multimedia

Använd bilder, videor eller infografik av hög kvalitet för att komplettera och förbättra texten. Bilden ska vara relevant och öka läsarens förståelse av innehållet. Se till att du har rätt att använda alla visuella element och tillhandahålla korrekt attribution.

Redigering och korrekturläsning

Alla artiklar måste vara noggrant redigerade och korrekturlästa innan de skickas in. Grammatik, skiljetecken och stavfel undergräver trovärdigheten för innehållet och vårt varumärke.

Etik och transparens

Upprätthålla högsta etiska standard i skrift. Avslöja eventuella intressekonflikter och acceptera inte gåvor eller kompensation i utbyte mot partiskt innehåll. Transparens med vår publik är av största vikt.

Feedback och revisioner

Var öppen för feedback och villig att göra ändringar. Redaktionen förbehåller sig rätten att begära ändringar eller redigeringar för att säkerställa att innehållet överensstämmer med våra riktlinjer och kvalitetsstandarder.

Professionellt uppförande och externa relationer

Våra bidragsgivare förväntas uppträda professionellt i alla interaktioner. Skillnaden mellan redaktionellt innehåll och reklam måste vara tydlig, och redaktionella beslut bör ligga inom redaktionens ansvarsområde, fria från yttre påverkan.

Hantering av gåvor och resekostnader

Det är inte tillåtet att ta emot gåvor eller resekostnader som kan påverka innehållet. Alla undantag från denna regel måste godkännas av redaktionen och avslöjas i innehållet.

Inlämning och publicering

Följ inlämningsriktlinjerna noggrant. Tillhandahåll alla nödvändiga element, såsom en kort biografi och eventuella nödvändiga upplysningar. Förstå att inlämning inte garanterar publicering och att redaktionens beslut är slutgiltiga.

Genom att följa dessa riktlinjer kommer bidragsgivare att säkerställa att deras arbete uppfyller de standarder som våra läsare förväntar sig och upprätthåller vår plattforms integritet och rykte.

För reseskribenter som är ivriga att bidra, nå ut med dina berättelser och idéer på contact@internationaldriversassociation.com

Våra författare

Möt vårt dynamiska team av författare, en mångsidig grupp med en delad passion för resor, berättande och en känsla för unika perspektiv.

Varje författare tar med sig sin distinkta röst och expertis, från fängslande reseäventyr till djupgående kulturell analys. Tillsammans utgör de hjärtat i vår blogg, dedikerad till att förse internationella resenärer med engagerande, praktiskt och väl undersökt innehåll.

Maricor Bunal

Hon är erkänd i Forbes 30 under 30 och har en talang för ekonomi och en passion för resor. Som digital nomad sammanflätar hon sin kärlek till utforskning med sin expertis inom finansiell utbildning. Hennes arbete sticker ut för dess praktiska och relaterbarhet, och tilltalar dem som navigerar i de ekonomiska aspekterna av globala resor .

Lorraine Giron

Lorraine började skriva professionellt 2019 för en populär livsstilsblogg i Manila. Hon tror att livet är ett stort äventyr och att resa är ett av de bästa sätten att uppskatta det och vår planet. Lorraine skriver också för Trip101 på fritiden och nördar om fotografi, mode och design.

Kevin Andrew Ordoñez

Kevin Ordoñez är en erfaren verbal hantverkare som väcker sin äventyrliga anda till liv genom engagerande och insiktsfulla berättelser. Hans fascination för utforskning och grundlig forskning driver sina läsare in i hjärtat av varje destination han skriver om.

Kevins livfulla berättande tar fram de dolda pärlor och autentiska upplevelser som varje resenär söker, och förkroppsligar verkligen hans övertygelse att "Varje resa börjar med ett enda steg, och den bästa guiden är en väl berättad historia."

Dorothy Field

Dorothy började sin författarkarriär för Thought Catalog, en välkänd digital tidskrift i USA. Hon fokuserar på olika ämnen som hon brinner djupt för, såsom internationella resor, relationer, mental hälsa och personlig utveckling. Hon är också en föredömlig SEO-innehållsskribent och skriver för lokala och internationella marknadsföringsföretag.

Tillbaka till toppen