Sekretess och säkerhet

Juridisk ansvarsfriskrivning: International Drivers Association är inte på något sätt ansluten till eller en representant för American Automobile Association, Inc (AAA) och gör inga anspråk på att vara en statlig myndighet. Du köper ett översättningsdokument som inte är en ersättning för ett körkort.

Sekretessmeddelande

Detta är sekretessmeddelandet från https://internationaldriversassociation.com, webbplatsen ägs och drivs av International Drivers Association Ltd. Att skydda din privata information är vår prioritet. Denna integritetspolicy reglerar datainsamling och användning. Vi har utvecklat denna policy för att du ska förstå hur vi samlar in, använder, kommunicerar och använder personlig information.


I likhet med andra kommersiella webbplatser använder vår webbplats en standardteknik som kallas "cookies" och serverloggar för att samla in information om hur vår webbplats används. Information som samlas in via cookies och serverloggar kan inkludera datum och tid för besök, vilka sidor som visats, tid på vår webbplats och de webbplatser som besöks strax före och strax efter vår egen, såväl som din IP-adress.


Läs denna integritetspolicy noggrant eftersom den hjälper dig att fatta välgrundade beslut om att dela din personliga information med oss. Vår integritetspolicy har sammanställts för att följa lagarna i USA; och andra juridiska jurisdiktioner där vi strävar efter att göra affärer, inklusive EU:s regioner under GDPR Compliance. Om du tror att den inte uppfyller lagen i din jurisdiktion, vill vi gärna höra från dig.

Behörighet

Genom att använda denna webbplats och genom att godkänna dessa villkor i denna policy, garanterar och intygar du att du är minst av den lagliga åldern i din jurisdiktion och har behörighet att använda de tjänster som tillhandahålls.

Granskning/ändring av denna integritetspolicy

Denna policy är aktuell från och med det ikraftträdandedatum som anges ovan. International Drivers Association kan dock uppdatera detta sekretessmeddelande då och då vid behov. Vi rekommenderar dig endast att kontinuerligt kontrollera och granska alla uppdaterade villkor och policyer på denna webbplats. Din kontinuerliga användning och åtkomst till webbplatsen och/eller våra tjänster indikerar ett godkännande av den nya policyn.


Om du har några frågor angående vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss via:
E-mail: hello@internationaldriversassociation.com

Introduktion

I sammanhanget av lagen och detta meddelande betyder "process" att samla in, lagra, överföra, använda eller på annat sätt agera utifrån information.


 • Vi tar skyddet av din integritet och sekretess på allvar. Vi förstår att alla besökare på vår webbplats har rätt att veta att deras personuppgifter inte kommer att användas för något oavsiktligt syfte av dem, och att de inte av misstag hamnar i händerna på en tredje part.
 • International Drivers Association åtar sig att bevara sekretessen för all information du lämnar till oss och hoppas att du återgäldar.
 • Vår policy följer Europeiska unionens lagar, inklusive den som krävs av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).
 • Lagen kräver att vi berättar om dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig när det gäller behandling och kontroll av dina personuppgifter.

Icke identifierbar information

Denna policy anger villkoren under vilka vi kan behandla all information som vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller oss. Den omfattar information som kan identifiera dig ("personlig information"). För att kunna använda och få tillgång till Tjänsten måste Användaren skapa ett konto eller lämna in sina personuppgifter enligt beskrivningen på Webbplatsen. Vi samlar in information som; Förnamn och efternamn, e-postadress, inhemskt körkort, personligt foto och plats (adress, stat, provins, postnummer och stad) eller annan information vi samlar in som definieras som personlig eller personligt identifierbar information enligt tillämpliga lag. International Drivers Associations webbplats kan också samla in ekonomisk information om kunden för betald tjänstleverans, inklusive information om ditt kreditkort, betalkort eller annan betalningsmetod, eller din bankinformation.

Insamling av din personliga information

Vi kan också samla in anonym demografisk information, som inte är unik för dig. Informationen vi samlar in hjälper oss automatiskt att förbättra tjänsten och att leverera en bättre och mer personlig service, inklusive; genom att göra det möjligt för oss att:


 • uppskatta vår publikstorlek och användningsmönster;
 • lagra information om dina preferenser, så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina intressen;
 • känner igen dig när du återvänder till webbplatsen; eller
 • tillhandahålla de tjänster du efterfrågar.

Teknikerna vi använder för denna automatiska datainsamling kan inkludera:

Logga data

Vi vill informera dig om att när du använder vår tjänst, i ett fall av ett fel i applikationen eller webbsidan, samlar vi in data och information som kallas loggdata. Denna loggdata kan inkludera information som din enhets Internet Protocol (“IP”) adress, enhetsnamn, operativsystemversion när du använder vår tjänst, tid och datum för din användning av tjänsten och annan statistik.

Cookies

A cookie is a small piece of file on the hard drive of your mobile device. You may refuse to accept cookies by activating the appropriate setting on your mobile device. However, if you select this setting, you may be unable to access certain parts of the website. Unless you have adjusted your mobile device settings so that it will refuse cookies, our system will issue cookies when you direct your browser to the website. Like many websites, we use two types of cookies: (1) we use persistent cookies to save your login information for future logins; (2) we use session ID cookies to enable certain features of the Site and Services, to better understand your interactions with the Site and Services, and to monitor aggregate usage and web traffic routing.

Webbeacons

Plattformens sidor och våra e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer som kallas webbsignaler (även kallade klara gifs, pixeltaggar och enpixel gifs) som tillåter företaget att till exempel räkna användare som har besökt dessa sidor eller öppnat ett e-postmeddelande och för annan relaterad statistik (till exempel registrering av populariteten för webbplatsinnehåll och verifiering av system- och serverintegritet).


Vi samlar inte in personlig information automatiskt, men vi kan koppla denna information till personlig information om dig som vi samlar in från andra källor eller som du tillhandahåller oss.

Information vi behandlar eftersom vi har en avtalsförpliktelse med dig

För att kunna utföra våra skyldigheter enligt denna policy och tjänstevillkor måste vi behandla den information du ger oss. En del av denna information kan vara personlig information.


Vi kan använda den för att:


 • att presentera plattformen och dess innehåll för dig;
 • för att förse dig med information eller tjänster som du begär från oss;
 • för att uppfylla något annat syfte för vilket du tillhandahåller det;
 • att ge kundvård och support;
 • att utföra våra skyldigheter och upprätthålla våra rättigheter som härrör från eventuella avtal som ingåtts mellan dig och oss;
 • att meddela dig om ändringar på webbplatsen eller alla produkter eller tjänster som vi erbjuder eller tillhandahåller genom den;
 • för att låta dig delta i interaktiva funktioner på vår plattform;
 • på något annat sätt som vi kan beskriva när du tillhandahåller informationen; och/eller
 • för något annat ändamål med ditt samtycke.

International Drivers Association kan samla denna information på ett allmänt sätt och använda den för att tillhandahålla klassnamnsinformation, till exempel för att övervaka vår prestation med avseende på en viss tjänst vi tillhandahåller. Om vi använder den för detta ändamål kommer du som individ inte att vara personlig identifierbar. International Drivers Association kommer att fortsätta att behandla denna information tills avtalet mellan oss upphör eller sägs upp av någon av parterna enligt användarvillkoren.


Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att instruera oss via e-post på hello@internationaldriversassociation.com. Men om du gör det kanske du inte kan använda vår webbplats eller våra tjänster ytterligare.

Avslöjande av din information

International Drivers Association kan dela data med pålitliga partners för att utföra statistisk analys, skicka dig e-post eller post, ge kundsupport eller ordna leveranser. Alla sådana tredje parter är förbjudna att använda din personliga information förutom att tillhandahålla dessa tjänster till International Drivers Association, och de är skyldiga att hålla din information konfidentiell.


International Drivers Association kommer också att avslöja din personliga information, utan förvarning, endast om det krävs enligt lag eller i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att (a) följa lagens påbud eller följa rättsliga processer, för att en stämning, husrannsakan eller annan laglig begäran; visas på International Drivers Association eller webbplatsen. (b) skydda och försvara rättigheterna eller egendomen som tillhör International Drivers Association; och, (c) agera under brådskande omständigheter för att skydda den personliga säkerheten för användare av International Drivers Association, eller allmänheten. För att även upprätthålla eller tillämpa våra allmänna villkor och andra avtal.


International Drivers Association kan överföra, eller på annat sätt dela eller tillhandahålla din personliga information till en tredje part i samband med en försäljning, överföring, avyttring eller avslöjande av hela eller delar av vår verksamhet eller tillgångar till ett annat företag i samband med eller under förhandling av en fusion, förvärv, finansiering, försäljning av tillgångar, rekonstruktion, konkurs, upplösning, transaktion eller förfarande.

Beteendereklam

Som beskrivits ovan använder vi din personliga information för att förse dig med riktade annonser eller marknadskommunikation som vi tror kan vara av intresse för dig. För mer information om hur riktad annonsering fungerar kan du besöka Network Advertising Initiatives (”NAI”) utbildningssida på: https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work/. Du kan välja bort riktad annonsering av GOOGLE https://www.google.com/settings/ads/anonymous


Du kan välja bort några av dessa tjänster genom att besöka Digital Advertising Alliances opt-out-portal på http://optout.aboutads.info/.

Verifiering av din information

När vi får en begäran om att få tillgång till, redigera eller radera personlig identifierbar information ska vi först vidta rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi ger dig åtkomst eller på annat sätt vidtar någon åtgärd. Detta är viktigt för att skydda din information.

Lagringsperiod för personuppgifter

Om inte annat nämns i detta sekretessmeddelande, behåller International Drivers Association din personliga information endast så länge som det krävs av oss:


 • För att ge dig de tjänster du har begärt;
 • För att följa annan lag, inklusive för den period som våra skattemyndigheter kräver;
 • För att stödja ett påstående eller försvar i domstol.

Välja bort och avregistrera dig

Vi ger användarna möjlighet att välja bort att ta emot kommunikation från oss genom att läsa instruktionerna för att avsluta prenumerationen som finns längst ner i alla e-postmeddelanden de får från oss när som helst. Användare som inte längre vill ta emot vårt nyhetsbrev eller kampanjmaterial kan välja bort att ta emot dessa meddelanden genom att klicka på avregistreringslänken i e-postmeddelandet.


Vi respekterar din integritet och ger dig en möjlighet att välja bort att ta emot meddelanden om viss information. Användare kan välja bort att ta emot någon eller all kommunikation från International Drivers Association genom att kontakta oss via e-post.

Val och rättigheter för registrerade inom EES

Om du går in på vår webbplats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") har du vissa rättigheter och val när det gäller insamling, användning och avslöjande av dina personuppgifter som behandlas från EES. Dina rättigheter inkluderar:


 • Tillgång till dina uppgifter för att veta vilken information vi har samlat in och hur den har använts och delats
 • Begär radering av alla eller vissa av dina personuppgifter
 • Ändra eller korrigera felaktig eller inaktuell information
 • Invända mot, begränsa eller begränsa användningen av alla eller vissa av dina personuppgifter
 • Begär en kopia av dina personuppgifter

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på: hello@internationaldriversassociation.com

Kryptering av data som skickas mellan oss

International Drivers Associations webbplats använder Secure Sockets Layer (SSL)-certifikat för att verifiera vår identitet till din webbläsare och för att kryptera all data du ger oss. Närhelst information överförs mellan oss kan du kontrollera att det görs med SSL genom att leta efter en stängd hänglåssymbol eller annat förtroendemärke i webbläsarens URL-fält eller verktygsfält.

Säkerhet för din personliga information

International Drivers Association är värd och drivs i USA och lyder under USA:s lagar. Som standard kommer all personlig information som du lämnar till International Drivers Association att finnas på servrar i USA. Genom att använda denna tjänst samtycker du till överföring till och behandling av din personliga information från vår serverplats. Vi kommer att implementera rimliga och lämpliga skyddsåtgärder när vi samlar in data från dig och när dessa data lagras i vår databas och du kommer att följa våra säkerhetsåtgärder och iaktta rimlig försiktighet när du använder denna webbplats.


Endast International Drivers Association-anställda som är auktoriserade att hantera studentdata har tillgång till datahanteringssystemet. På skriftlig begäran från användaren kommer International Drivers Association att förstöra all användardata som inte längre deltar i en International Drivers Association-tjänst. International Drivers Association kommer att tillhandahålla en skriftlig verifiering av att data har förstörts enligt begäran. Trots det föregående kan anonymiserad användningsdata behållas för intern produktförbättring.


International Drivers Association använder industristandard server- och nätverkshårdvara och programvara för att säkerställa att data skyddas från obehörig åtkomst eller avslöjande. Även om vi gör gemensamma ansträngningar i god tro för att upprätthålla säkerheten för personlig information, och vi arbetar hårt för att säkerställa integriteten och säkerheten för våra system, är ingen praxis 100 % immun, och vi kan inte garantera informationens säkerhet. Avbrott, attacker, mänskliga fel, systemfel, obehörig användning eller andra faktorer kan äventyra säkerheten för användarinformation när som helst. Om vi får reda på ett säkerhetsintrång eller annat obehörigt avslöjande av din information kommer vi att försöka meddela dig så att du kan vidta lämpliga skyddsåtgärder genom att lägga upp ett meddelande på vår hemsida eller någon annanstans i vår tjänst och vi kommer att skicka e-post till dig på e-postadress som du har gett oss.

Immateriella rättigheter och varumärken

International Drivers Association är ägare eller auktoriserad användare av all immateriell egendom inklusive men inte begränsat till varumärken, logotyper, namn och mönster, oavsett om de är registrerade eller oregistrerade, och andra märken som på annat sätt ägs eller licensieras till International Drivers Association i och associerade med detta webbplats (kollektivt "immateriell egendom") och eventuella förbättringar eller modifieringar av sådan immateriell egendom. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som att det ger dig någon rätt till eller licens till någon av de immateriella rättigheterna på eller associerade med denna webbplats.

upphovsrätt

Denna webbplats och dess innehåll tillhör International Drivers Association och är föremål för upphovsrätt. Innehållet på vår webbplats som helhet är endast avsett för ditt personliga, icke-kommersiellt bruk. All användning av vår webbplats och dess innehåll för andra ändamål än den avsedda användningen, eller för någon annan användning, inklusive modifiering, reproduktion, distribution, överföring, återpublicering, visning eller prestanda, av innehållet på denna webbplats, är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från International Drivers Association Inc.

Friskrivningsklausul och ansvarsbegränsning

International Drivers Association ger inga utfästelser, garantier eller försäkringar om riktigheten, valutan eller fullständigheten av innehållet, produkterna eller tjänsterna på denna webbplats. ALLT MATERIAL PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGON UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET, ICKE INTRÄNGNING AV IMMATERIELL EGENDOM ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGON PART. INTERNATIONAL DRIVERS ASSOCIATION LTD. ELLER DESS AGENT ELLER MEDARBETARE ÄR ANSVARIGA FÖR ALLA SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINST, AFFÄRSAVBROTT, FÖRLUST AV INFORMATION, SKADA ELLER DÖDSFALL) SOM UPPSTÅR VID ANVÄNDNING ELLER ANVÄNDNING. HAR UNDERVISATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDAN FÖRLUST ELLER SKADOR.

Verkställbarhet

Om någon av bestämmelserna i denna integritetspolicy av en behörig myndighet anses vara ogiltiga eller inte verkställbara helt eller delvis, kommer giltigheten av de återstående bestämmelserna inte att påverkas.

Sekretessmeddelande

Detta är sekretessmeddelandet från https://internationaldriversassociation.com, webbplatsen ägs och drivs av International Drivers Association Ltd. Att skydda din privata information är vår prioritet. Denna integritetspolicy reglerar datainsamling och användning. Vi har utvecklat denna policy för att du ska förstå hur vi samlar in, använder, kommunicerar och använder personlig information.

Kontakta oss

+1-877-533-2804

hello@internationaldriversassociation.com

Toptravel PTE. LTD.12 EU TONG SEN STREET #08-169THE CENTRAL SINGAPORE 059819

Håll dig uppdaterad

Tillbaka till toppen