GDPR Sekretesspolicy

Denna integritetspolicy anger hur vi, International Drivers Association, samla in, lagra och använda information om dig när du använder eller interagerar vi på annat sätt erhåller eller samlar in information om dig. Denna integritetspolicy gäller från 22nd February 2020.

Innehåll

 • Sammanfattning
 • Våra detaljer
 • När du besöker vår hemsida
 • När du använder vår webbplats
 • Marknadskommunikation
 • Information inhämtad från tredje part
 • Avslöjande och ytterligare användning av din information
 • Hur länge vi behåller din information
 • Hur vi skyddar din information
 • Överföringar av din information utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
 • Dina rättigheter i förhållande till din information
 • Ändringar av vår integritetspolicy
 • Barns integritet

Sammanfattning

 • personuppgiftsansvarig: International Drivers Association

 • Hur vi samlar in eller får information om dig: när du tillhandahåller den till oss t.ex. genom att kontakta oss, göra en beställning på vår webbplats, fylla i registreringsformulär, lägga till eller betygsätta platser, lägga upp bloggar eller registrera dig för innehåll som nyhetsbrev. Från din användning av vår webbplats, genom att använda cookies och ibland, från tredje part såsom leverantörer av e-postlistor.

 • Information vi samlar in: namn, kontaktuppgifter, information om sociala medier, betalningsinformation t.ex. dina kredit- eller betalkortsuppgifter, IP-adress, information från cookies, information om din dator eller enhet (t.ex. enhet och webbläsartyp), information om hur du använder vår webbplats (t.ex. vilka sidor du har tittat på, tidpunkten när du tittar på dem och vad du klickade på, den geografiska plats från vilken du gick in på vår webbplats (baserat på din IP-adress), företagsnamn eller företagsnamn (om tillämpligt), momsnummer (om tillämpligt), engagemangshistorik och transaktionshistorik.)

 • Hur vi använder din information: för administrativa och affärsmässiga ändamål (särskilt för att kontakta dig och behandla beställningar som du lägger på vår webbplats, för att förbättra vår verksamhet och webbplats, för att uppfylla våra avtalsförpliktelser, för att marknadsföra våra och andras varor och tjänster, för att analysera din användning av vår webbplats, och i samband med våra lagliga rättigheter och skyldigheter.)

 • Utlämnande av din information till tredje part: användarinformation kan delas med partners för specifika typer av innehåll och evenemang där en användare har registrerat sin information. Övriga upplysningar är endast i den utsträckning som är nödvändiga för att driva vår verksamhet, till våra tjänsteleverantörer, för att uppfylla alla avtal som vi ingår med dig och där det krävs enligt lag eller för att upprätthålla våra lagliga rättigheter.

 • Säljer vi din information till tredje part (annat än i samband med en affärsförsäljning eller köp eller liknande händelse): Nej, International Drivers Association, säljer inte data. Men när du registrerar dig eller registrerar dig för vissa typer av innehåll kan din registreringsdata delas med sponsorer och partners. Exempel på var vi gör detta inkluderar registreringar av evenemang, registreringar till webbseminarier eller nedladdningar av whitepaper. Vi kommer alltid att göra det tydligt var all information som lämnas kommer att delas med andra parter.

 • Hur länge vi behåller din information: inte längre än nödvändigt, med hänsyn till eventuella juridiska skyldigheter vi har (t.ex. att föra register för skatteändamål), någon annan rättslig grund vi har för att använda din information (t.ex. ditt samtycke, fullgörande av ett kontrakt med dig eller våra legitima intressen som ett företag) och vissa ytterligare faktorer som beskrivs i huvudavsnittet nedan med titeln Hur länge vi behåller din information. För specifika lagringsperioder i samband med viss information som vi samlar in från dig, se huvudavsnittet nedan med rubriken Hur länge vi behåller din information.

 • Hur vi skyddar din information: använda lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder såsom att lagra din information på säkra servrar, kryptera överföringar av data till eller från våra servrar med hjälp av Secure Sockets Layer (SSL) teknologi, kryptera betalningar du gör på eller via vår webbplats med Secure Sockets Layer (SSL) teknologi och endast bevilja åtkomst till din information där det behövs.

 • Use of cookies and similar technologies: we use cookies and similar information-gathering technologies such as marketing automation tracking on our website including essential, functional, analytical and targeting cookies. For more information, please visit our cookies policy.

 • Överföringar av din information utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: Genom att använda vår webbplats kan din information överföras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vi tar personuppgifter på allvar och som sådana säkerställer vi att lämpliga skyddsåtgärder finns på plats, inklusive, till exempel, att de tredje parter vi använder som överför din information utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har självcertifierat sig som kompatibla med EU-U.S. Privacy Shield.

 • Användning av profilering: vi använder profilering för att förstå våra användare bättre genom webb- och marknadsföringsanalyser, tillhandahålla riktad reklam och leverera en personlig användarupplevelse.

 • Dina rättigheter i förhållande till din information
  • för att få tillgång till din information och för att få information om dess användning
  • att få dina uppgifter korrigerade och/eller kompletterade
  • att få din information raderad
  • för att begränsa användningen av din information
  • för att ta emot din information i ett portabelt format
  • att invända mot användningen av din information
  • att återkalla ditt samtycke till användningen av din information
  • att klaga till en tillsynsmyndighet

 • Känslig personlig information: vi samlar inte in vad som vanligtvis kallas "känslig personlig information"

Våra detaljer

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta den personuppgiftsansvarige.


Den personuppgiftsansvarige med avseende på vår webbplats är;


International Drivers Association
Toptravel PTE. LTD.
12 EU TONG SEN STREET #08-169
THE CENTRAL SINGAPORE 059819


Tel: +1-877-533-2804


Du kan kontakta den personuppgiftsansvarige genom att använda uppgifterna ovan eller genom att skicka ett e-postmeddelande till hello@internationaldriversassociation.com.

När du besöker vår hemsida

Vi samlar in och använder information från webbplatsbesökare i enlighet med detta avsnitt och avsnittet med rubriken Avslöjande och ytterligare användningar av din information.

Webserverlogginformation

Vi använder en tredjepartsserver för att vara värd för vår webbplats som heter CloudFlare, Inc. vars integritetspolicy finns tillgänglig här: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/


Vår webbplatsserver loggar automatiskt den IP-adress du använder för att komma åt vår webbplats samt annan information om ditt besök, såsom sidorna som du besöker, begärd information, datum och tid för begäran, källan till din åtkomst till vår webbplats (t.ex. webbplats eller URL (länk) som hänvisade dig till vår webbplats), och din webbläsarversion och operativsystem.

Användning av webbserverlogginformation för IT-säkerhetsändamål

Vi samlar in och lagrar serverloggar för att säkerställa nätverks- och IT-säkerhet och för att servern och webbplatsen förblir kompromisslösa. Detta inkluderar analys av loggfiler för att hjälpa till att identifiera och förhindra obehörig åtkomst till vårt nätverk, distribution av skadlig kod, denial of services-attacker och andra cyberattacker, genom att upptäcka ovanlig eller misstänkt aktivitet.


Såvida vi inte utreder misstänkt eller potentiell brottslig verksamhet, gör vi inte, och tillåter inte heller vår värdleverantör att göra, några försök att identifiera dig från informationen som samlas in via serverloggar.


Rättslig grund för behandling: efterlevnad av en rättslig skyldighet som vi är föremål för (artikel 6.1(c) i den allmänna dataskyddsförordningen).


Laglig skyldighet: vi har en juridisk skyldighet att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken med vår behandling av information om individer. Att registrera åtkomst till vår webbplats med hjälp av serverloggfiler är en sådan åtgärd.


Rättslig grund för behandling: våra legitima intressen (artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen).


Berättigade intressen: vi har ett berättigat intresse av att använda din information i syfte att säkerställa nätverks- och informationssäkerhet.

Användning av webbplatsserverlogginformation för att analysera webbplatsanvändning och förbättra vår webbplats

Vi använder informationen som samlas in av våra webbserverloggar för att analysera hur våra webbplatsanvändare interagerar med vår webbplats och dess funktioner. Till exempel analyserar vi antalet besök och unika besökare vi får, tid och datum för besöket, platsen för besöket och operativsystemet och webbläsarens användning.


Vi använder informationen som samlats in från analysen av denna information för att förbättra vår webbplats. Till exempel använder vi informationen som samlas in för att ändra informationen, innehållet och strukturen på vår webbplats och enskilda sidor baserat på vad användarna engagerar sig mest med och hur lång tid som spenderas på vissa sidor på vår webbplats.


Rättslig grund för behandling: våra legitima intressen (artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen).


Berättigat intresse: förbättra vår webbplats för våra webbplatsanvändare och lära känna våra webbplatsanvändares preferenser så att vår webbplats bättre kan möta deras behov och önskemål.

Cookies

Cookies are data files which are sent from a website to a browser to record information about users for various purposes.


We use cookies on our website, including essential, functional, analytical and targeting cookies. For further information on how we use cookies, please see our cookies policy.


You can reject some or all of the cookies we use on or via our website by changing your browser settings or non-essential cookies by using a cookie control tool, but doing so can impair your ability to use our website or some or all of its features. For further information about cookies, including how to change your browser settings, please visit www.allaboutcookies.org or see our cookie policy.

När du kontaktar oss

Vi samlar in och använder information från individer som kontaktar oss i enlighet med detta avsnitt och avsnittet med rubriken Avslöjande och ytterligare användningar av din information.

E-post

När du skickar ett e-postmeddelande till den e-postadress som visas på vår webbplats samlar vi in din e-postadress och all annan information du anger i det e-postmeddelandet (såsom ditt namn, telefonnummer och informationen i eventuella signaturblock i din e-post).


Rättslig grund för behandling: våra legitima intressen (artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen).


Berättigat intresse: förbättra vår webbplats för våra webbplatsanvändare och lära känna våra webbplatsanvändares preferenser så att vår webbplats bättre kan möta deras behov och önskemål.


Rättslig grund för behandling: nödvändigt för att utföra ett kontrakt eller för att på din begäran vidta åtgärder för att ingå ett avtal (artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen).


Anledning till varför det är nödvändigt att utföra ett kontrakt: där ditt meddelande hänför sig till att vi tillhandahåller dig varor eller tjänster eller vidtar åtgärder på din begäran innan vi förser dig med våra varor och tjänster (till exempel förse dig med information om sådana varor och tjänster), kommer vi att behandla din information för att göra det).

Förfrågningsformulär

När du kontaktar oss med hjälp av ett förfrågningsformulär samlar vi in dina personuppgifter och matchar dessa med all information vi har registrerat om dig. Vanlig personlig information som samlas in inkluderar ditt namn och kontaktuppgifter. Vi kommer också att registrera tid, datum och det specifika formuläret du fyllt i.


Om du inte lämnar den obligatoriska information som krävs av vårt kontaktformulär kommer du inte att kunna skicka in kontaktformuläret och vi kommer inte att ta emot din förfrågan.


Rättslig grund för behandling: våra legitima intressen (artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen).


Berättigat intresse: förbättra vår webbplats för våra webbplatsanvändare och lära känna våra webbplatsanvändares preferenser så att vår webbplats bättre kan möta deras behov och önskemål.


Vi kommer också att använda denna information för att skräddarsy eventuell uppföljning av försäljnings- och marknadskommunikation med dig. För ytterligare information, se avsnittet i denna sekretesspolicy med titeln "Marknadskommunikation".


Meddelanden du skickar till oss via vårt kontaktformulär kan lagras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på vår kontaktformulärleverantörs servrar.

Telefon

Rättslig grund för behandling: våra legitima intressen (artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen).


Berättigat intresse: förbättra vår webbplats för våra webbplatsanvändare och lära känna våra webbplatsanvändares preferenser så att vår webbplats bättre kan möta deras behov och önskemål.


Rättslig grund för behandling: nödvändigt för att utföra ett kontrakt eller för att på din begäran vidta åtgärder för att ingå ett avtal (artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen).


Anledning till varför det är nödvändigt att utföra ett kontrakt: där ditt meddelande hänför sig till att vi tillhandahåller dig varor eller tjänster eller vidtar åtgärder på din begäran innan vi förser dig med våra varor och tjänster (till exempel förse dig med information om sådana varor och tjänster), kommer vi att behandla din information för att göra det).

Posta

Om du kontaktar oss per post kommer vi att samla in all information du ger oss i all postkommunikation du skickar till oss.


Rättslig grund för behandling: våra legitima intressen (artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen).


Berättigat intresse: förbättra vår webbplats för våra webbplatsanvändare och lära känna våra webbplatsanvändares preferenser så att vår webbplats bättre kan möta deras behov och önskemål.


Rättslig grund för behandling: nödvändigt för att utföra ett kontrakt eller för att på din begäran vidta åtgärder för att ingå ett avtal (artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen).


Anledning till varför det är nödvändigt att utföra ett kontrakt: där ditt meddelande hänför sig till att vi tillhandahåller dig varor eller tjänster eller vidtar åtgärder på din begäran innan vi förser dig med våra varor och tjänster (till exempel förse dig med information om sådana varor och tjänster), kommer vi att behandla din information för att göra det).

Tillbaka till toppen