کشورها

مجوز بین المللی رانندگی من در کدام کشور معتبر است؟

Last updated on November, 10

مجوز رانندگی بین المللی یک الزام برای رانندگی یا اجاره ماشین در اکثر کشورهای خارجی است. همچنین برای ایمنی و سهولت سفر شما یک سند مسافرتی تنظیم شده توسط سازمان ملل است.

بررسی کنید که آیا از IDP در یک کشور خاص در لیست زیر استفاده می کنید. اگر کشوری که از آن بازدید می کنید در لیست نیست، لطفاً شرایط را از طریق یک دفتر گردشگری مناسب، سفارت یا شرکت کرایه اتومبیل بررسی کنید.

فهرست کشورها

که می توانید با IDP سفر کنید

شما به یک مجوز بین المللی رانندگی نیاز دارید. یا شما؟ 🤔

در این مسابقه کوتاه شرکت کنید تا همه چیزهایی را که باید در مورد مجوز رانندگی بین المللی بدانید

سوال 1 از 3

گواهینامه رانندگی خود را در کدام کشور صادر کردید؟

آیا به مجوز رانندگی بین المللی نیاز دارم؟