Villkor

Juridisk ansvarsfriskrivning: International Drivers Association är inte på något sätt ansluten till eller en representant för American Automobile Association, Inc (AAA) och gör inga anspråk på att vara en statlig myndighet. Du köper ett översättningsdokument som inte är en ersättning för ett körkort.

Översikt

Denna webbplats https://internationaldriversassociation.com drivs av International Drivers Association Ltd. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till International Drivers Association. Vi erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren ("du", "du" och "kunden"), förutsatt att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.


Genom att besöka eller använda vår webbplats/våra tjänster deltar du i vår "tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive de ytterligare villkor och policyer som refereras häri och/eller tillgängliga via hyperlänk. All kommunikation, såsom fakturor, påminnelser och bekräftelser mellan International Drivers Association och kunden kommer att ske elektroniskt. Dessa villkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och / eller bidragsgivare av innehåll.


Läs dessa villkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa villkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa villkor.


Informationen på denna webbplats är inte avsedd att vara juridisk rådgivning. Den primära funktionen på denna webbplats är endast i informationssyfte och ingenting inom bör tolkas som juridisk rådgivning. Innan du använder eller tillämpar någon av informationen på denna webbplats bör du söka råd från en advokat i din stat. Du meddelas härmed och nåd att du är fullt ansvarig för alla dina handlingar, och International Drivers Association gör inga utfästelser, garantier, garantier, underförstådda eller på annat sätt, eftersom det gäller information och material häri.


Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till på den aktuella webbplatsen ska också omfattas av dessa villkor. Du kan granska den senaste versionen av villkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa villkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera den här sidan för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter det att ändringarna har publicerats utgör godkännande av dessa ändringar.

Behörighet

Genom att använda våra tjänster bekräftar du att du är minst 18 år och att ditt statligt utfärdade körkort är giltigt i minst en månad och inte återkallas, annulleras eller avbryts. Du lovar att följa alla lokala och internationella trafikregler som krävs enligt lag. Du bekräftar att du inte får köra någonstans om du inte har ett giltigt statligt utfärdat körkort. Du bekräftar att det här dokumentet som tillhandahålls dig av International Drivers Association endast är en översättning av ditt statligt utfärdade körkort. Du bekräftar att det internationella körkortsöversättningsdokumentet som utfärdats av International Drivers Association inte är ett fristående dokument och inte kan användas på egen hand. Det måste åtföljas av din inhemska regering utfärdat giltigt körkort. Du samtycker till att inte kopiera, duplicera, reproducera, sälja eller sälja vidare någon del av vår webbplats eller översatt dokument utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

Acceptabel användning

Du samtycker till att endast använda vår webbplats för lagliga ändamål och på ett sätt som inte kränker rättigheterna till, begränsar eller hindrar någon annans användning och åtnjutande av webbplatsen. Förbjudet beteende inkluderar att trakassera eller orsaka nöd eller besvär för någon annan användare på vår webbplats. Du får inte använda vår webbplats för att skicka oönskad kommersiell kommunikation. Du får inte använda innehållet på vår webbplats för marknadsföringsrelaterat syfte utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

Allmänna villkor

Dessa villkor som anges häri och vår sekretesspolicy innehåller hela avtalet mellan dig och International Drivers Association om din användning av International Drivers Association webbplats och ersätta alla tidigare eller samtidiga kommunikation och förslag, i alla former, mellan dig och International Drivers Association. Inga andra villkor gäller. Du samtycker till att inte införa någon information, innehåll eller material som kan vara olagligt eller skadligt för andra på eller via denna webbplats. Bland annat samtycker du till att inte inkludera, medvetet eller på annat sätt, något fel eller defekt i material eller information som bland annat kan vara en ärekränkning, förtal, ärekränkning eller obscenitet, eller främja hat eller på annat sätt ge upphov till ett brott eller civilrättsligt ansvar från någon person eller enhet.


Användningen av International Drivers Association webbplats är begränsad till ditt personliga bruk. Du får inte använda International Drivers Association för något annat ändamål. Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av någon anledning när som helst.

Noggrannhet, fullständighet och aktualitet av information

Vi ansvarar inte om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte förlitas eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Varje beroende av materialet på denna webbplats sker på egen risk.


Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information, nödvändigtvis, är inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

konto

För att kunna använda sig av och få tillgång till Tjänsten måste användaren skapa ett konto på det sätt som beskrivs på webbplatsen. Vid registreringen kommer användaren att vara skyldig att lämna sina autentiseringsuppgifter på det sätt som beskrivs på webbplatsen. Användaren ansvarar för att hålla sina autentiseringsuppgifter konfidentiella. Användaren är ansvarig och ansvarig för all användning som används och åtkomst till Tjänsten med hjälp av sitt konto. Så snart användaren vet eller har anledning att anta att dess konto och / eller referenser har / har kommit i händerna på obehörig tredje part / part, måste användaren informera International Drivers Association av detta omedelbart, trots sina egna skyldigheter att vidta omedelbara effektiva åtgärder själv, såsom att ändra lösenordet till sitt konto.


I händelse av detta kvalificerar sig användaren som en juridisk enhet, användaren garanterar att den har laglig behörighet att företräda den juridiska enheten.


International Drivers Association tar inget ansvar för skador som orsakas av obehörig åtkomst till eller användning av tjänsten av användaren eller tredje part.

Tjänstevillkor

Våra tjänster finns exklusivt online via webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Alla beskrivningar av produkter eller servicepriser kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta alla tjänster. Alla erbjudanden för tjänster som görs på denna webbplats är ogiltiga där de är förbjudna.


Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att några fel i tjänsten kommer att korrigeras. International Drivers Association ger just nu användaren en icke-exklusiv, icke-överförbar, begränsad rätt till åtkomst och användning av tjänsten, under villkoren i dessa villkor och under avtalets varaktighet.

Priser och betalning

 • Priser och betalningsuppgifter anges på webbplatsen och / eller i tjänsten. Priserna visas i den valuta som nämns på webbplatsen och / eller tjänsten och visas exklusive moms, importtullar och andra statliga skatter, tullar och avgifter.
 • Betalning kan göras med kreditkort och / eller som beskrivs närmare på webbplatsen och / eller i tjänsten.
 • Användaren garanterar att den information som lämnas vid användning av tjänsten, inklusive utan begränsning, dess betalningsinformation, ska vara fullständig, korrekt, sanningsenlig och uppdaterad.
 • Användaren måste omedelbart informera International Drivers Association om eventuella felaktigheter i erbjudet erbjudande eller de beskrivna betalningsuppgifterna, inklusive priset. Användaren kan inte hålla International Drivers Association till något förslag för tjänsten om användaren av all rimlighet skulle ha vetat att detta erbjudande och / eller priset är / är ett uppenbart misstag eller uppenbart skriftligt fel.
 • Vi erbjuder 100% pengarna tillbaka-garanti och internationell leverans till alla våra kunder.
 • Under den giltighetsperiod som anges i erbjudandet för Tjänsten kommer priserna på Gratistjänsten och Betaltjänsten inte att höjas, förutom för prisändringar i MOMS-avgifter.
 • Alla betalningar till International Drivers Association återbetalas inte när webbplatsen inte nekas och / eller avslås av leverantörsplattformen.
 • Användaren betalar beloppen enligt de betalningsvillkor som anges av International Drivers Association.
 • Om användaren inte uppfyller sina betalningsskyldigheter har International Drivers Association (också) rätt att ta bort och / eller stänga av webbplatsen från Publisher-plattformen utan föregående meddelande och något ansvar gentemot användaren.

Noggrannhet i fakturering och kontoinformation

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs på vår webbplats. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

Användning av innehåll

International Drivers Association upprätthåller denna webbplats för personligt bruk, information, utbildning och kommunikation. Innehållet och materialet på International Drivers Association skyddas av upphovsrätt enligt både USA och Internationella lagar. Vi ger dig tillstånd att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet (information) om https://internationaldriversassociation.com endast för personlig, icke-kommersiell övergående visning. Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av titel, och under denna licens får du inte distribuera, ändra eller kopiera materialet, använda materialet för alla kommersiella ändamål, eller för alla offentliga skärmar, ta bort upphovsrätt eller andra äganderättsskyddade notationer från materialet, överföra, återanvända, återpublicera eller använda innehållet på webbplatsen för offentliga eller kommersiella ändamål, inklusive text, bilder, ljud och video utan Internationella förare Association uttryckligt skriftligt tillstånd. Din tillgång till och användning av webbplatsen omfattas också av alla tillämpliga lagar.

Meddelanden och avlägsnande

Om du tror att något innehåll eller material på eller inom International Drivers Association-webbplatsen bryter mot din upphovsrätt kan du begära att sådant innehåll eller material tas bort (eller få åtkomst till det) från vår webbplats genom att kontakta International Drivers Association och tillhandahålla följande information:


 • Identifiering av det material som du tror bryter mot och dess placering
 • Identifiering av det upphovsrättsskyddade arbetet som du tror är kränkt. Vänligen beskriv och ange uppgifter om verket och om möjligt ge en kopia eller platsen för en auktoriserad version av verket.
 • Ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress

Lagringsperiod för personuppgifter

Om inte annat nämns i detta sekretessmeddelande, behåller International Drivers Association din personliga information endast så länge som det krävs av oss:


 • För att ge dig de tjänster du har begärt;
 • För att följa annan lag, inklusive för den period som våra skattemyndigheter kräver;
 • För att stödja ett påstående eller försvar i domstol.

Valfria verktyg

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller ingång. Du bekräftar och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg "som är" och "som tillgänglig" utan några garantier, utfästelser eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi kommer inte att ha något som helst ansvar till följd av eller i samband med din användning av valfria verktyg från tredje part.


All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och efter eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för vilka verktyg som tillhandahålls av relevant (a) tredjepartsleverantör (er).


Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster ska också omfattas av dessa villkor.

Tredje parts webbplatser

Du kan hitta reklam eller annat innehåll på vår webbplats som länkar till webbplatser och tjänster från våra partners, leverantörer, annonsörer, sponsorer, licensgivare och andra tredje parter. Vi kontrollerar inte innehållet eller länkarna som visas på dessa webbplatser och är inte ansvariga för den praxis som används av webbplatser som är länkade till eller från vår webbplats. Dessutom kan dessa tredje parts webbplatser eller tjänster, inklusive deras innehåll och länkar, ständigt förändras. Att surfa och interagera på någon annan webbplats, inklusive webbplatser som har en länk till vår webbplats, är föremål för den webbplatsens egna villkor och policyer. International Drivers Association ansvarar inte för några skador som uppstår från och frånsäger sig uttryckligen allt ansvar förknippat med hur tredje part samlar in, lagrar, använder eller avslöjar din personliga information. Om du väljer att besöka en av dessa webbplatser bör du läsa igenom de integritetspolicyer som styr dessa webbplatser.

Användarkommentarer, feedback och andra inlägg

Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag eller utan en begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, med post eller på annat sätt (gemensamt "kommentarer" ), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsningar, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i vilket medium som helst kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och ska inte ha någon skyldighet: att hålla alla kommentarer konfidentiella, att betala kompensation för eventuella kommentarer eller att svara på kommentarer. Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande fastställer är olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa villkor . Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för eventuella kommentarer som postats av dig eller någon tredje part.

Fel, felaktigheter och utelämnanden

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produktavgifter och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande.


Vi förbinder oss inte att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpats i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas för att indikera att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

Förbjudna användningar

Utöver andra förbud som anges i villkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i några olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att göra intrång i eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att spam, nätfiska, pharm, förevändning, spindel, krypa eller skrapa; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

Ansvarsfriskrivning; Ansvarsbegränsning

Vi garanterar inte, garanterar eller garanterar att din användning av vår tjänst kommer att vara avbruten, snabb, säker eller felfri. Vi garanterar inte att de resultat som kan uppnås från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.


Informationen på denna webbplats tillhandahålls "som den är" och utan garantier eller villkor av något slag, varken uttryckligt eller underförstått.


Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan meddelande till dig.


Du samtycker uttryckligen till att din användning av eller oförmåga att använda tjänsten är på din egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten tillhandahålls (förutom som uttryckligen anges av oss) "som det är" och "som tillgängligt" för din användning, utan några garantier eller villkor av något slag, varken uttryckligt eller underförstådd, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång.


I inget fall ska International Drivers Association, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för eventuella skador, förluster, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, bestraffande, särskilda eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade i avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, till följd av din användning av någon av de produkter som upphandlas med hjälp av tjänsten, eller för andra anspråk som på något sätt är relaterade till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll , eller förlust eller skada av något slag som uppstått till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som bokförts, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via tjänsten, även om de informeras om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, skall vårt ansvar begränsas till den högsta utsträckning som tillåts enligt lag.

Skadeersättning

Du samtycker till att skadeslösa, försvara och hålla International Drivers Association och våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda ofarliga från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, gjorda av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa villkor eller de dokument som de innehåller genom referens, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

Avskiljbarhet

I händelse av att någon bestämmelse i dessa villkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska anses vara avskild från dessa villkor och Villkor som ett sådant beslut ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av några andra återstående bestämmelser. Du samtycker till att oavsett lag eller lag som säger motsatsen, måste alla anspråk eller orsaker till talan som uppstår ur eller relaterade till användningen av webbplatsen eller villkoren lämnas in inom ett (1) år efter ett sådant anspråk eller en sådan talan. uppstod eller för alltid spärras.

Hela avtalet

Underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.


Dessa villkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på den här webbplatsen eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten, som ersätter tidigare eller samtida avtal, meddelanden och förslag. , oavsett om det är muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss (inklusive men inte begränsat till tidigare versioner av användarvillkoren).


Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa villkor ska inte tolkas mot den upprättande parten.

Gällande lag

Dessa villkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller tjänster till dig ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i USA, utan att ge effekt till några principer om lagkonflikt. Du samtycker till att alla tvister, skillnader, kontroverser eller anspråk mellan oss eller av någon av oss mot den andra eller den andras anställda, agenter, mandat, tjänstemän, direktörer, efterträdare, överlåtare eller dotterbolag till den andra, som uppstår ur, relaterade till, eller som har någon koppling till, dessa villkor, denna webbplats, all användning av denna webbplats och alla transaktioner som genomförs på eller från den (oavsett om det är avtalsenligt eller utomkontraktuellt, i kontrakt eller skadestånd, i enlighet med lag eller förordning eller på annat sätt, och om redan existerande, nuvarande eller framtida), inklusive alla frågor angående förhandling, bildande, existens, giltighet, prestation, effekter, tolkning, överträdelse, upplösning eller upphävande och vidare inklusive tillämpligheten eller omfattningen av denna klausul ska tas upp exklusivt i en domstol i behörig jurisdiktion i USA.

Ändringar av villkoren

Du kan granska den senaste versionen av villkoren när som helst på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa villkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter publicering av eventuella ändringar av dessa villkor utgör ett godkännande av dessa ändringar.

Kontakta oss

+1-877-533-2804

hello@internationaldriversassociation.com

Toptravel PTE. LTD.12 EU TONG SEN STREET #08-169THE CENTRAL SINGAPORE 059819

Håll dig uppdaterad

Tillbaka till toppen