Mga bansa

Saang bansa valid ang aking International Driving Permit?

Last updated on November, 10

Ang International Driving Permit ay isang kinakailangan upang magmaneho o magrenta ng kotse sa karamihan ng mga dayuhang bansa. Isa rin itong dokumento sa paglalakbay na kinokontrol ng United Nations para sa iyong kaligtasan at kadalian sa paglalakbay.

Tingnan kung gagamit ka ng IDP sa isang partikular na bansa sa listahan sa ibaba. Kung hindi nakalista ang bansang binibisita mo, pakisuri ang mga kinakailangan sa pamamagitan ng naaangkop na opisina ng turista, embahada, o kumpanya ng pag-arkila ng kotse.

Listahan ng mga bansa

na maaari kang maglakbay gamit ang IDP

Kakailanganin mo ng International Driver's Permit. O ikaw ba? 🤔

Sagutan ang maikling pagsusulit na ito para matutunan ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa International Driving Permit

Tanong 1 ng 3

Saang bansa mo nakuha ang iyong lisensya sa pagmamaneho?

Kailangan ko ba ng internasyonal na permit sa pagmamaneho