International Driving Permit - Kung Saan Kailangan Mo Ito? | Enero 2020

Huling na-update: Enero 25, 2020

Isang IDP ay isang legal na kinakailangan upang humimok o upa ng kotse sa karamihan ng mga banyagang bansa. Ito ay din ng isang United Nations regulated dokumento sa paglalakbay para sa iyong kaligtasan at kadalian ng paglalakbay. Kung ang mga bansa na iyong binibisita ay hindi ipinapakita, mangyaring suriin ang mga kinakailangan sa pamamagitan ng mga naaangkop na mga opisina ng turista o ng mga embahada, at anumang may-katuturang mga kumpanya ng car hire.

* Ang aming International Driver’s Permit ay HINDI SIDAD sa Mainland China , South Korea at North Korea .

* Ang aming IDP ay hindi magagamit para sa U.S Citizens

* Ang mga espesyal na pagsasaalang-alang ay nalalapat para sa mga mamamayan ng Hapon. Tingnan ang mga FAQ para sa mga detalye.