Permit sa Pagmamaneho sa Internasyonal - Saan Kailangan Mo Ito?

Huling nai-update: Enero 21, 2021

Ang isang IDP ay isang kinakailangan upang magmaneho o magrenta ng kotse sa karamihan sa mga banyagang bansa. Ito rin ay isang kinokontrol na dokumento ng paglalakbay ng United Nations para sa iyong kaligtasan at kadalian ng paglalakbay. Kung ang bansa na iyong binibisita ay hindi ipinakita, mangyaring suriin ang mga kinakailangan sa pamamagitan ng naaangkop na mga tanggapan ng turista o embahada, at anumang nauugnay na kumpanya ng pag-upa ng kotse.

You can verify your IDP's validity by clicking this link https://internationaldriversassociation.com/verify/. Please take note that only successful orders with submitted valid driver's license are considered as valid IDP holders.

* Ang aming International Driver’s Permit ay HINDI SIDAD sa Mainland China , South Korea at North Korea .

* Ang aming IDP ay hindi magagamit para sa U.S Citizens

* Ang mga espesyal na pagsasaalang-alang ay nalalapat para sa mga mamamayan ng Hapon. Tingnan ang mga FAQ para sa mga detalye.