Travel Passport

காங்கோ-ப்ராஸாவில்லி ஓட்டும் போது ஏன் ஒரு ஐடிபி எடுத்துச் செல்லுங்கள்?

உங்கள் IDP உலகெங்கும் உள்ள 150 நாடுகளில் உங்கள் பெயர், புகைப்படம் மற்றும் இயக்குநிரல் தகவல்களை கொண்டுள்ளது, உலகின் மிகவும் பரவலாக பேசப்படும் 12 மொழிகளில் உங்கள் பெயரை கொண்டுள்ளது – இது உள்ளூர் அதிகாரிகள் மற்றும் நாடுகளின் அதிகாரிகள் பெரும்பாலானோருக்கு புரிந்துகொள்ளக் கூடியது நீங்கள் பார்வையிடும்.

இது உங்கள் அடையாள தகவலை 12 மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கிறது - எனவே நீங்கள் இல்லாவிட்டாலும் மொழியைப் பேசுகிறது. காங்கோ-பிராஸாவில்லி சர்வதேச டிரைவிங் அனுமதி மிகவும் பரிந்துரைக்கிறது.

எனது சர்வதேச சாரதி அனுமதிப்பத்திரத்தை இப்போது ஒழுங்கு செய்தல்
Safe Payment Logos, PayPal, Credit Card, Verified

உங்கள் IDP பெறுவது எப்படி

உங்கள் பயன்பாட்டை வெற்றிகரமாகப் பூர்த்தி செய்ய நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று உங்களுக்குத் தெரியும் வகையில் உங்களுக்கு வழிகாட்டும் ஒரு தளத்தை உருவாக்குவதன் மூலம் பயன்பாட்டு செயல்முறையை கீழே ஒழுங்குபடுத்தியுள்ளோம்

IDA Application

1. ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க

சர்வதேச சாரதி அனுமதிப்பத்திரத்திற்கான உங்கள் விண்ணப்பத்தை இங்கேதொடங்கவும்.

Upload Photo

2. புகைப்படங்களை பதிவேற்றவும்

ஒரு புதுப்பிக்கப்பட்ட புகைப்படத்தை மற்றும் சரியான அளவுருக்களை பதிவேற்றம் செய்யவும்.

Guaranteed satisfaction

3. ஒப்புதல் பெறவும்

உங்கள் உறுதிப்படுத்தல் காத்திருக்க மற்றும் நீங்கள் செல்ல தயாராக உள்ளது!

எனது சர்வதேச சாரதி அனுமதிப்பத்திரத்தை இப்போது ஒழுங்கு செய்தல்
5 star rating by Mile Wessels
5-start rating Trustpilot

விரைவான, எளிதான மற்றும் தொழில்முறை

மைக் வெஸ்விற்கிறது அமெரிக்கா

Verified Iconசரிபார்க்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்

நான் குறுகிய அறிவிப்பில் ஒரு சர்வதேச சாரதி அனுமதிப்பத்திரத்தை காட்ட வேண்டும் என நான் கற்றுக்கொண்ட போது, அது எவ்வளவு சிரமம், அது சாத்தியப்படுமா என்பது பற்றி எனக்கு நிச்சயமாகத் தெரியவில்லை. அதனால் சர்வதேச ஓட்டுனர்கள் சங்க இணையதளத்திற்கு சென்றேன், அங்கு முழு செயல்முறை மிக எளிதாக பின்பற்றப்பட்டது. 15 நிமிடங்களுக்குள் என் அனுமதிச் சீட்டை பெற்று மகிழ்ந்தேன்! இந்த சேவையை நான் மிகவும் பரிந்துரைக்கிறேன்.

இருந்து ஆயிரக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களால் நம்பப்படுகிறது

 • சர்வதேச ஓட்டுநர்கள் சங்கம்
 • சர்வதேச ஓட்டுநர்கள் சங்கம்
 • சர்வதேச ஓட்டுநர்கள் சங்கம்
 • சர்வதேச ஓட்டுநர்கள் சங்கம்
 • சர்வதேச ஓட்டுநர்கள் சங்கம்
 • சர்வதேச ஓட்டுநர்கள் சங்கம்

Top Destinations in Congo

The Republic of Congo is located astride the Equator in west-central Africa and is known for its massive forests and spectacular parks. This country is considered the home of steamy jungles that hides the world’s lowland gorillas, enormous forest elephants, dolphins, mandrills, birds, and a troop of chimpanzees. From sightseeing jungles, natural parks, volcanoes, mountains, rivers, and various animals, Congo will satisfy your thirst for a wildlife escapade.

Suppose you’re planning on visiting the country and rent a car to drive around the city. In that case, you must know how to apply for an international driver’s license Congo number, submit the international driver’s license Congo requirements and read the international driver’s license Congo guidelines. Go to the application page, fill up the international driver’s permit Congo form, and input the right international driver’s license Congo address and international driver’s permit zip code to prevent delays in shipment.

Parc National d’Odzala

Parc National d’Odzala in Congo is one of Africa’s oldest national parks. It was designated in 1935 and received its biosphere status in 1977. The park covers an expansive 13,500 km2 area and lies in the heart of the second-largest rainforest in the world, the Congo Basin. The Congo Basin comprises more than two million square kilometers across six countries and contains 18% of the world’s remaining rainforest.

The park’s expansive landscape, remoteness, and dense habitat are all the factors that contribute to the difficulties of managing this massive landscape. Around 12,000 people lived in the park boundary and survived by using the natural resources that the area provides. Humans have occupied the border for over 50,000 years, yet this remains one of the most biologically diverse and species-rich regions on the planet.

What Can You Do Here?

If you are a fan of animals, massive land, quiet space, and using tents, this place is the best spot for you. After admiring the beautiful scenery and a relaxing ambiance, you could rent a tent and go camping in the park’s extensive land. Although it can be quite expensive, this place is perfect for people who love nature, breathing fresh air, and a quiet place.

What Makes This Park Famous?

This park is famous for residing in the heart of the second-largest rainforest in the world, the Congo Basin. The park contains a massive area of land where people could go camping and do outdoor activities. Also, this park is known for housing wildlife animals such as gorillas and forest elephants.

When Is the Best Time to Go?

The park encourages tourists to visit the park during dry seasons. The best time to go to this place is during January and February, where there are less rain and reduced humidity. However, during this time of the year, temperatures may rise towards the end. The long dry season begins in June, so it is another good time to visit the park.

When Is The Worst Time To Go?

The park discourages tourists from visiting the park during rainy seasons. The worst time to go to this place is during April and May where the temperature would reach 34 degrees Celsius. Rainy seasons make it tricky and challenging to navigate the park since the forest roads become very muddy. Rainy seasons continue towards the end of October and continue until the end of the year.

Can I Drive There?

Unfortunately, you cannot drive to the park because it resides on a different island. However, you can go until you reach a vantage point, and you can take your car on a ferry. Heading to this tourist attraction requires an IDP since it’s part of the international driver’s license Congo zone.

 • From Brazzaville, drive to the Brazzaville Harbour.
 • From Brazzaville Harbour, take the car ferry to Kinshasa Harbour.
 • Drive to Kinshasa airport
 • Take the car ferry to Mbandaka.
 • From Mbandaka, travel to Parc National d’Odzala

In applying for a permit, you should read the international driver’s license Congo guidelines, and you will know that you don’t have to take an international driver’s permit Congo exam. Besides, you also won’t have to go to the international driver’s permit Congo office to acquire an international driver’s permit Congo number. After you comply with all these, you are now a driver with an international driver’s license in Congo.

What Is the Historical Significance of the Place?

Parc National d’Odzala is one of the oldest national parks in the whole of Africa. The park was designated a biosphere reserve in 1977, and it was neglected for years around the time of the Ebola outbreaks and suffered from heavy poaching. Only 50 tourists were allowed to visit the park during that time, and tourism was not encouraged until recently.

Nouabale-Ndoki National Park

The Nouabale-Ndoki National park covers more than 4,000 square kilometers of contiguous lowland rainforest in the Republic of Congo. This park is the best example of an intact forest ecosystem that remains in the Congo Basin. Human settlers have never logged the trees in the area, which contains no roads within its borders.

This forest is part of the more extensive Sangha Tri-National Forest Landscape and was nominated as a World Heritage Site. This place is famous for housing its essential populations of large mammals, including western lowland gorillas, chimpanzees, and forest elephants. It also contains forest clearings, which creates terrific opportunities for tourism.

What Can You Do Here?

If you’re into wildlife viewing, this is the best place for you to visit, since this is the main activity you can do in this park. The swampy forest is home to healthy populations of gorillas, elephants, chimpanzees, and many natural watering holes. Natural watering holes are a spot in this place where a group of elephants and gorillas get together.

What Makes This Park Famous?

This park is famous for allowing its tourists to get the first-hand experience of wildlife viewing. Since this place is the home of wildlife animals, you will encounter gorillas, elephants, and chimpanzees. Nouabale-Ndoki has groups of accustomed gorillas, making it one of the least expensive places to visit gorillas in Central Africa.

When Is The Best Time To Go?

The best time to visit Nouable-Ndoki is in the dry seasons, during January and February, for easy viewing and access to the wildlife. The long dry season also happens in April, so if you’re staying for a long time, this month would be an excellent time to visit. However, the park is open for tourists and locals all year round.

When Is The Worst Time To Go?

Even though the park is open at any time, there are still days when it would be better to reschedule. The worst time to go to this place is during April and May where the temperature would reach 34 degrees Celsius and cause rain, which leads to muddy land.

Can I Drive There?

Just like the Parc National d’Odzala, you cannot also drive to the park. Since this area is a part of the international driver’s license Congo zone, you need to bring your international driver’s license or a Congo license. To get there, you need to:

 • From Kinshasa Airport, turn right.
 • Drive until you reach Gemena
 • From Gemena, ride a ferry to cross the other island.
 • Drive straight until you reach the Parc National d’Odzala

To acquire the international driver’s license Congo service and be an international driver’s license Congo Driver. There are steps that you don’t have to do, such as: taking an international driver’s permit Congo exam, entering your international driver’s license Congo job description, or visiting the international driver’s license Congo office. You only have to fill up a form online and make sure to input the right international driver’s license Congo address and international driver’s permit Congo zip code.

Parc National Conkouati-Douli

This park focuses more on the scenery than wildlife, which is why it has some of the best views of the country’s natural landscapes and the whole of Africa. Among the three national parks in Congo, this is the newest park since it was inaugurated in 1999 and is considered the most biodiverse of its national parks.

The park stretches from the Atlantic Ocean through a band of coastal savanna up to the jungle mountains. Unfortunately, wildlife-watching has been limited in this park for a long time due to poaching problems. However, recent upgrades in the park infrastructure show that the elephants, gorillas, and buffalo that live in the park can be spotted easily.

What Can You Do Here?

Although wildlife-watching in this park is limited, it is still possible. If you are the type of person who enjoys watching beautiful scenery and quiet surroundings, this place is the best spot for your trip. You can enjoy the beautiful view and have fun watching the chimpanzees in this park’s forests and rivers, which inspired some animations in a famous movie.

What Makes This Park Famous?

This park is famous for being an inspiration from a popular movie. This park comprises troops of chimpanzees, which you can see by riding around a small boat. Also, this park has the most beautiful view among the other parks.

When Is The Best Time To Go?

Like the other parks mentioned, the best time to visit the place would be during the dry seasons. The first dry season of the year happens from January to February and continues towards April. Traveling in a dry season saves you from stepping on mud and not seeing the chimpanzees.

When Is the Worst Time To Go?

The worst time to visit the park would be during the rainy seasons, which usually happens in October until the end of the year. During rainy seasons, the animals typically seek shelter, so they won’t be around for you to see when you decide to travel at these times. Aside from that, rainy seasons can cause trouble during your travel.

Can I Drive There?

You can reach this park by driving your car until you arrive here.

 • From Brazzaville airport, drive straight until you reach Pointe-Noire.
 • When you reach Pointe-Noire, turn right.
 • Drive straight until you reach Parc National Conkouati-Douli.

Your international driver’s license in Congo works as a valid permit in the country. The international driver’s license Congo meaning is that it acts as your temporary driving license while you’re in the country. Your international driver’s permit in Congo years is valid only for one year stay in the country. If you’re planning on extending your stay, then you should apply again for an international driver’s license Congo extension.

Most Important Rules of Driving in Congo

Driving to the top tourist destinations can be smooth and easy when you follow the driving rules and driving etiquette in the country you’re visiting. Most of the driving rules imposed in Congo are similar to the other countries, so the rules are easy to understand, and there’s no excuse for you to violate them. Here are the most important driving rules in Congo that you need to follow diligently.

Keep in mind that the essential thing you have to possess when going to foreign countries is an international driver’s permit. An international driver’s license in Congo requirements comprises two things: you must be 18 years old, and you must possess a local license at least six months before application. Go to the application page and fill out the international driver’s permit Congo form to start your application.

Carry the essential documents at all times

Before starting your adventure in Congo, make sure that you have the documents needed. There are many checkpoints in the country so make sure that you have your local driver’s license, passport, international driver’s permit in Congo, and insurance documents of the car if you have any. Keep in mind that authorities can charge you without unlicensed driving in Congo.

Suppose you’re planning on getting a driver’s permit and acquiring the international driver’s license Congo service. In that case, you can easily apply on our website and get an international driver’s license for Congo in just 2 hours. Your international driving permit Congo years is valid for one year, and it does not replace your local driving license, so you still need to bring your local permit to rent a car in Congo.

Do not drink and drive

Drunk driving is against the law in Congo. The road conditions are insufficient enough to cause an accident, so drunk driving is considered illegal. In this country, your blood alcohol concentration should not go over 0.01%. If your blood alcohol concentration goes over the legal limit, you could face up to six years in Congo jail.

When stopped by the police, you will do a breathalyzer test. If your alcohol consumption is way above the limit, you must present your international driver’s license Congo license, and provide your international driver’s license Congo unit to the authorities. If you are renting a car, it is best to contact the car rental company.

Don’t drive at night

If driving at night is normal in your country, it is highly discouraged in Congo to prevent accidents. Driving in this country is difficult since the road conditions are low, and random wild animals could cross the street, and you may not see it because it’s dark. Also, there is a possible risk of armed robberies, violence, and fake checkpoints at night in this country.

The international driver’s license Congo meaning is that your international driver’s license Congo work as a translation of your driving license when going to a foreign country. When applying for the permit, you won’t have to take an international driver’s license Congo test. The ticket is valid for six months to a year in some countries. In cases where you extend your stay in the country, you must again apply for an international driver’s license Congo extension.

Drive below the speed limit

In urban areas in the country, you must maintain a maximum speed limit of 69 kilometers per hour, while in the rural areas, you must maintain a full speed of 110 kilometers per hour. There are different speed limits since in rural areas there is less traffic. You can be caught overspeeding in the form of manual detection from the police authorities.

The laws for overspeeding are not enforced legally in this country. Some police authorities could pull you over for overspending, but instead of being given a speeding ticket, they might offer a bribe to let you go for free and ask for something else like money.

Rules When There Is a Motorcade

Official motorcades cause severe challenges to local and tourist drivers and pedestrians in Kinshasa. One road rule in Congo to keep in mind is to pull off the road as far as possible and turn off your headlights whenever you hear sirens or see a uniformed officer announcing the approach of a motorcade. To avoid injuries, do not move until the entire motorcade has passed.

When you plan to visit Congo for residency and job purposes, you don’t need to have an IDP, but it is highly encouraged for traveling to the city. An international driver’s license in Congo is not a requirement in the job description of a driver. To avoid shipment delays, enter the paper’s right information, especially your international driver’s license Congo unit where the IDP will be delivered.

Rules When Passing a Building During Raising/Lowering of the Flag

Congolese are patriotic. As a tourist, you should be aware of this one-road rule to avoid getting frowned faces and raised eyebrows when you travel in Congo. When passing a building that holds a ceremony of raising or lowering the flag, you must stop your car as a sign of respect for the country. The ceremony usually happens at 7:30 am and 6:00 pm.

$49 க்கான சர்வதேச சாரதி அனுமதிப்பத்திரத்தை பெறுக

+ சர்வதேச மாற்று

எனது சர்வதேச சாரதி அனுமதிப்பத்திரத்தை இப்போது ஒழுங்கு செய்தல்
Safe Payment Logos
 • Yes Checkmark
  100% பணம் திரும்ப உத்தரவாதம்
 • Yes Checkmark
  ஃபாஸ்ட் சர்வதேச கப்பல்
 • Yes Checkmark
  டிஜிட்டல் பதிப்பு 2 மணி நேரம் அல்லது அதற்கும் குறைவாக டெலிவரி செய்யப்பட்டது
International Drivers Permit Booklet, Card and Phone App